Geschfd. Herausgeber und Chefredakteur

Prof. Dr. rer. pol. habil. Frank Keuper

Assistent der Schriftenleitung

Stefan Röder, MBE, Dipl.-Bw. (BA)
Telefon: +49 (0)40 413 30 86 18

Verlagsbereichsleitung

Andreas Funk
Telefon: +49 (0) 611. 7878-258
Fax: +49 (0) 611. 787878-258
andreas.funk@springer.com

Teamleitung Lektorat Gabler

Barbara Roscher
Telefon: +49(0)611/7878-233
Fax: +49(0)611/787878-233
barbara.roscher@springer.com

Anzeigenverkaufsleiterin

Carolin Habermann
Telefon: +49(0)611/7878-211
Fax: +49(0)611/787878-211
carolin.habermann@best-ad-media.de

Produktmanagement

Jens Fischer
Telefon: +49(0)611 7878 340
Fax: +49(0)611 7878 78340
jens.fischer@springer.com

Abonnentenservice

Springer Customer Service Center
Telefon: +49 (0)6221 345-4303
Fax: +49 (0)6221 345-4229
springergabler-service@springer.com

Journalisten-Service

Markus Fertig
Telefon: +49(0)611/7878-181
Fax: +49(0)611-787878-181
markus.fertig@springer.com