Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Advances in Manufacturing 3/2020
Advances in Manufacturing

Ausgabe 3/2020

share
TEILEN
insite
SUCHEN

Inhaltsverzeichnis (11 Artikel)

Open Access 26.05.2020

Investigation of electropolishing characteristics of tungsten in eco-friendly sodium hydroxide aqueous solution
Wei Han, Feng-Zhou Fang

Open Access 24.07.2020

A review on conventional and nonconventional machining of SiC particle-reinforced aluminium matrix composites
Ji-Peng Chen, Lin Gu, Guo-Jian He

22.07.2020

Strain rate analyses during elliptical vibration cutting of Inconel 718 using finite element analysis, Taguchi method, and ANOVA
Hai-Bo Xie, Zi-Qing Yang, Na Qin, Zhan-Jiang Wang

Open Access 15.05.2020

Product platform architecture for cloud manufacturing
Wei Wei, Feng Zhou, Peng-Fei Liang

10.07.2020

Investigation on tribological performance of CuO vegetable-oil based nanofluids for grinding operations
Mirsadegh Seyedzavvar, Hossein Abbasi, Mehdi Kiyasatfar, Reza Najati Ilkhchi

18.08.2020

Study into grinding force in back grinding of wafer with outer rim
Xiang-Long Zhu, Yu Li, Zhi-Gang Dong, Ren-Ke Kang, Shang Gao

22.07.2020

Two-dimensional extreme distribution for estimating mechanism reliability under large variance
Zhi-Hua Wang, Zhong-Lai Wang, Shui Yu

28.07.2020

Real-time process control of powder bed fusion by monitoring dynamic temperature field
Xiao-Kang Huang, Xiao-Yong Tian, Qi Zhong, Shun-Wen He, Chun-Bao Huo, Yi Cao, Zhi-Qiang Tong, Di-Chen Li

12.08.2020

Tillage force and disturbance characteristics of different geometric-shaped subsoilers via DEM
Jin Tong, Xiao-Hu Jiang, Yue-Ming Wang, Yun-Hai Ma, Jun-Wei Li, Ji-Yu Sun

22.04.2020

Research on ultrasonic-assisted drilling in micro-hole machining of the DD6 superalloy
Xiao-Xiang Zhu, Wen-Hu Wang, Rui-Song Jiang, Zhan-Fei Zhang, Bo Huang, Xiu-Wei Ma

01.09.2020

Effect of core bar inserted into weld faying part to obtain an ideal pipe joint with non-generating inner flash via friction welding
M. Kimura, S. Iwamoto, M. Kusaka, K. Kaizu

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.