Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 4/2024

Inhalt (61 Artikel)

Original Paper

Identification of bedrock depth along a downstream segment of Muara Bangkahulu River, Bengkulu City, Indonesia

Lindung Zalbuin Mase, Masyhur Irsyam, Dian Gustiparani, Annisa Nur Noptapia, Arifan Jaya Syahbana, Eko Soebowo

Original Paper

Prediction of debris flow blocking river hazard chain by the numerical simulation: the Cutou catchment, Wenchuan County, China

Xianzheng Zhang, Yongbo Tie, Chenxiao Tang, Yajie Yu, Lingfeng Gong, Jiang Xiong

Original Paper

Geo-mechanical evaluation of a proposed gas storage in aquifer anticline trap with deep fault

Zhenyun Zhao, Jie Cui, Hai Liu, Shanpo Jia, Chao Liu, Zengqiang Xi, Caoxuan Wen

Original Paper

Experimental research on microscopic and macroscopic damage evolution of artificial frozen sandy gravel

Wang Wu, Qixiang Yan, Chenyao Liu, Yunhui Qiu, Chuan Zhang

Original Paper

Statistical investigation of induced seismicity associated with the impoundment of the Xiangjiaba Reservoir, Southwestern China

Ziguo Fu, Fei Chen, Jianhui Deng, Siyuan Zhao, Hua Li, Shigui Dai, Yuping Shao, Ying Fu, Jun Zhu, Wanzheng Cheng

Original Paper

Effect of different water contents on the softening characteristics of clay under intermittent cyclic dynamic loading

Tao Li, Jiajun Shu, Bingni Wu, Jingzhu Huang, Zhengding Deng

Open Access Original Paper

Implementation of a non-destructive method to assess weathering deterioration of sandstones in cultural heritage

Elisa Mammoliti, Marta Cupido, Riccardo Teloni, Francesca Tittarelli, Gabriele Giuli, Eleonora Paris, Piero Farabollini, Stefano Santini

Original Paper

Numerical study on flexural toppling failure of rock slopes using the finite discrete element method

Yun Zheng, Runfu Wu, Chengzeng Yan, Runqing Wang, Bin Ma

Original Paper

Damage constitutive model and meso-failure characteristics of freeze–thaw rock under triaxial compression

Qiang Feng, Jiansheng Xu, Changxi Cai, Weiwei Liu, Jichao Jin, Weiwei Han, Zhe Qin

Original Paper

Investigation of Phyllite-based Brazilian tests and fracture failure patterns via AE and PFC3D

Rongmin Bai, Chuan He, Guowen Xu, Shu Wang, Yueheng Shu

Original Paper

Study on the particle breakage of coral sand in the ring shear experiment

Hu Zheng, Weilong Zhang, Wuwei Mao, Zhen Guo, Yu Huang

Original Paper

Mechanical properties of porous weakly cemented rocks under alternating creep-fatigue action

Daohong Xia, Shengjun Miao, Fei Li, Pengjin Yang, Zejing Liu, Hui Wang

Original Paper

Strain softening characteristics and stress–strain relationship of Guiyang carbonate laterite

Qing Zhang, Shuangying Zuo, Daoyong Wu, Xiao Yuan

Original Paper

Investigation into the degradation patterns of the physical and mechanical characteristics of phyllite within a hydrothermal environment

Jiangbo Xu, Xianglong Zeng, Haohui Sun, Wei Qiao, Xiong Wu, Danni Zhao, Yu Qi

Original Paper

Effect of bench size on the strength and deformation properties of interphase between benched bedrock and soil-rock mixtures

Yiliang Tu, Ruyi Deng, Xingchi Wang, Chengtao Zhou, Lizhou Zhang, Hejun Chai, Xinrong Liu, Qianglong Yao

Original Paper

Experimental investigation on pillar rockburst of true triaxial four-face rapid unloading under high stress

Jieyu Li, Dongqiao Liu, Manchao He, Yunpeng Guo, Na Li, Jiamiao Zhang

Original Paper

Research on strength prediction of crack rock mass based on random forest algorithm

Chao Yuan, Huimei Zhang, Lei Wang, Gengshe Yang, Xiaoyu Liu, Xiangzhen Meng, Shiguan Chen

Original Paper

Influence of contact characteristics on nonlinear flow and eddy development in three-dimensional fractures under normal stress

Ze Zhang, Shuhong Wang, Tianjiao Yang, Furui Dong, Zehui Gao, Dongsheng Wang

Original Paper

Permeability of xanthan gum-improved silty soil and its prediction model

Junran Zhang, Yan Cheng, Jiahao Liu, Tong Jiang, De’an Sun

Original Paper

Effect of cyclic loading-unloading on the mechanical anisotropy of coal under uniaxial compressive condition

Honghua Song, Chenxi Duan, Yixin Zhao, Teng Teng, Shide Hu, Yang Wu, Zhixin Gong, Yaodong Jiang, Jiayi Wu

Original Paper

Monitoring and field tests for controlling large tunnel deformation in squeezing ground: a case study

Kai Yang, Qixiang Yan, Chuan Zhang, Wang Wu, Yajun Xu, Yanying Cheng

Original Paper

Experimental study on mechanical strength and acoustic emission characteristics of waste rock cemented backfill

Guan Chen, Yicheng Ye, Nan Yao, Fanghui Fu, Nanyan Hu, Zhen Zhang

Original Paper

Determination of cutting force and failure surface using a blunt cutter under confining condition: analytical modelling

Haoteng Wang, Mingming He, Zhuoya Yuan, Xudong Ma, Bo Luo, Chunchi Ma

Original Paper

Analysis of water pressure distribution and optimization of waterproof-drainage system for tunnels in water-rich region

Bingxin Yu, Ziquan Chen, Zheng Li, Kunping Chen, Hang Zhang, Chuan He

Review Paper

A sustainable utilization of waste foundry sand in soil stabilization: a review

Sehla Altaf, Abhishek Sharma, Kanwarpreet Singh

Original Paper

Study of pore space variation characteristics of soil samples at different depths in loess strata

Ziyu Wang, Qiang Sun, Nianqin Wang, Hong Ao, Yuan Xin

Original Paper

Dilatancy behaviors of calcareous sand considering particle breakage

Xing Wang, Jie Cui, Wei Wang

Correction

Correction to: Statistical investigation of induced seismicity associated with the impoundment of the Xiangjiaba Reservoir, Southwestern China

Ziguo Fu, Fei Chen, Jianhui Deng, Siyuan Zhao, Hua Li, Shigui Dai, Yuping Shao, Ying Fu, Jun Zhu, Wanzheng Cheng

Review Paper

Formation mechanism and evolution of the Jiaju landslide in the Dadu River, China

Yongjian Bai, Yongbo Tie, Jiazhu Wang, Xiaohui Xiong, Hua Ge

Open Access Original Paper

Analytical and experimental studies on toppling behavior of blocks misaligned with the slope face

Jing-Yun Gui, Leandro R. Alejano, Miguel Cano, Javier Arzúa, Ignacio Pérez-Rey