Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Chinese Journal of Mechanical Engineering 1/2021

Ausgabe 1/2021

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Aerodynamic-Parameter Identification and Attitude Control of Quad-Rotor Model with CIFER and Adaptive LADRC

Sen Yang, Leiping Xi, Jiaxing Hao, Wenjie Wang

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

An Overview of Self-piercing Riveting Process with Focus on Joint Failures, Corrosion Issues and Optimisation Techniques

Hua Qian Ang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Face Grinding Surface Quality of High Volume Fraction SiCp/Al Composite Materials

Xu Zhao, Yadong Gong, Guiqiang Liang, Ming Cai, Bing Han

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Water-Jet Cavitation Shock Bulging as Novel Microforming Technique

Fuzhu Li, Haiyang Fan, Yuqin Guo, Zhipeng Chen, Xu Wang, Ruitao Li, Hong Liu, Yun Wang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Support and Positioning Mechanism of a Detection Robot inside a Spherical Tank

Chunlei Tu, Shanshan Jin, Kai Zheng, Xingsong Wang, Sichong Sun

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Aerodynamic Characteristics of Isolated Loaded Tires with Different Tread Patterns: Experiment and Simulation

Haichao Zhou, Zhen Jiang, Guolin Wang, Shupei Zhang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Cylinder Pressure Prediction of An HCCI Engine Using Deep Learning

Halit Yaşar, Gültekin Çağıl, Orhan Torkul, Merve Şişci

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Interfacial Morphology and Bonding Mechanism of Explosive Weld Joints

Tingting Zhang, Wenxian Wang, Zhifeng Yan, Jie Zhang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Optimal Design of Novel Electromagnetic-Ring Active Balancing Actuator with Radial Excitation

Xin Pan, Xiaotian He, Haiqi Wu, Chuanlong Ju, Zhinong Jiang, Jinji Gao

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Experimental Investigation and Optimization Design of Multi-Support Pipeline System

Xiantao Zhang, Wei Liu, Yamei Zhang, Yujie Zhao

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Research on Key Issues of Consistency Analysis of Vehicle Steering Characteristics

Yanhua Liu, Xin Guan, Pingping Lu, Rui Guo

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Investigation on Reduction of Pressure Fluctuation for a Double-Suction Centrifugal Pump

Qianqian Li, Shiyang Li, Peng Wu, Bin Huang, Dazhuan Wu

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Model Parameter Transfer for Gear Fault Diagnosis under Varying Working Conditions

Chao Chen, Fei Shen, Jiawen Xu, Ruqiang Yan

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

Research Status, Critical Technologies, and Development Trends of Hydraulic Pressure Pulsation Attenuator

Yan Wang, Tongsheng Shen, Chunsen Tan, Jian Fu, Shengrong Guo

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Unified Principal S–N Equation for Friction Stir Welding of 5083 and 6061 Aluminum Alloys

Xiangwei Li, Ji Fang, Xiaoli Guan

01.12.2021 | Editorial | Ausgabe 1/2021 Open Access

Special Issue on Healthcare Mechatronics

Yan Shi, Qing Guo, Bin Zhang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Weakness Ranking Method for Subsystems of Heavy-Duty Machine Tools Based on FMECA Information

Zhaojun Yang, Jinyan Guo, Hailong Tian, Chuanhai Chen, Yongfu Zhu, Jia Liu

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

Milling Force Model for Aviation Aluminum Alloy: Academic Insight and Perspective Analysis

Zhenjing Duan, Changhe Li, Wenfeng Ding, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Huajun Cao, Xuefeng Xu, Dazhong Wang, Cong Mao, Hao Nan Li, Gupta Munish Kumar, Zafar Said, Sujan Debnath, Muhammad Jamil, Hafiz Muhammad Ali

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Investigation of Two-Dimensional Ultrasonic Surface Burnishing Process on 7075-T6 Aluminum

Zhenyu Zhou, Qiuyang Zheng, Cong Ding, Guanglei Yu, Guangjian Peng, Zhongyu Piao

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Similar Vertices and Isomorphism Detection for Planar Kinematic Chains Based on Ameliorated Multi-Order Adjacent Vertex Assignment Sequence

Liang Sun, Zhizheng Ye, Fuwei Lu, Rongjiang Cui, Chuanyu Wu

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Interfacial Bonding Mechanism and Mechanical Performance of Continuous Fiber Reinforced Composites in Additive Manufacturing

Congze Fan, Zhongde Shan, Guisheng Zou, Li Zhan, Dongdong Yan

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Control and Implementation of 2-DOF Lower Limb Exoskeleton Experiment Platform

Zhenlei Chen, Qing Guo, Huiyu Xiong, Dan Jiang, Yao Yan

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Modeling and Simulation of an Invasive Mild Hypothermic Blood Cooling System

Na Wang, Qinghua Liu, Yan Shi, Shijun Wang, Xianzhi Zhang, Chengwei Han, Yixuan Wang, Maolin Cai, Xunming Ji

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Contact Stress Distribution of a Pear Cam Profile with Roller Follower Mechanism

Louay S. Yousuf, Nabil Hassan Hadi

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Control Performance Evaluation of Serial Urology Manipulator by Virtual Prototyping

Hu Shi, Jiajie Li, Lianjie Guo, Xuesong Mei

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Fabrication of Carbon Nanotubes and Rare Earth Pr Reinforced AZ91 Composites by Powder Metallurgy

Ning Li, Hong Yan, Qingjie Wu, Zeyu Cao

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Dynamic Characteristics of Rotor System with a Slant Crack Based on Fractional Damping

Zhinong Li, Yunlong Li, Dong Wang, Zhike Peng, Haifeng Wang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Actuation Spaces Synthesis of Lower-Mobility Parallel Mechanisms Based on Screw Theory

Shihua Li, Yanxia Shan, Jingjun Yu, Yaxiong Ke

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Research and Test of Three-Pulley Noncircular Synchronous Pulley Transmission Mechanism with Minimum Slack

Jianneng Chen, Xincheng Sun, Chuanyu Wu, Dadu Xiao, Jun Ye

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

Key Technologies and Development Trends in Advanced Intelligent Sawing Equipments

Yangyu Wang, Yongle Zhang, Dapeng Tan, Yongchao Zhang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

One Novel Hydraulic Actuating System for the Lower-Body Exoskeleton

Maowen Sun, Xiaoping Ouyang, Jouni Mattila, Huayong Yang, Gang Hou

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

Friction-Induced Nanofabrication: A Review

Bingjun Yu, Linmao Qian

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Multi-Branch Cable Harness Layout Design Based on Genetic Algorithm with Probabilistic Roadmap Method

Yingfeng Zhao, Jianhua Liu, Jiangtao Ma, Linlin Wu

01.12.2021 | Review | Ausgabe 1/2021 Open Access

Chip Formation Mechanism of Inconel 718: A Review of Models and Approaches

Chun Liu, Min Wan, Weihong Zhang, Yun Yang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Comparison of Modified Mohr–Coulomb Model and Bai–Wierzbicki Model for Constructing 3D Ductile Fracture Envelope of AA6063

Jianye Gao, Tao He, Yuanming Huo, Miao Song, Tingting Yao, Wanbo Yang

01.12.2021 | Original Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Prediction of Cross-Tension Strength of Self-Piercing Riveted Joints Using Finite Element Simulation and XGBoost Algorithm

Jianping Lin, Chengwei Qi, Hailang Wan, Junying Min, Jiajie Chen, Kai Zhang, Li Zhang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise