Skip to main content

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Ausgabe 1/2022

Inhalt (151 Artikel)

Open Access Original Article

Adaptive Coordinated Path Tracking Control Strategy for Autonomous Vehicles with Direct Yaw Moment Control

Ying Tian, Qiangqiang Yao, Peng Hang, Shengyuan Wang

Open Access Original Article

Application of Optimal-Jerk Trajectory Planning in Gait-balance Training Robot

Fu Yuan, Diansheng Chen, Chenghang Pan, Jun Du, Xiaodong Wei, Min Wang

Open Access Review

Biological Stability of Water-Based Cutting Fluids: Progress and Application

Lizhi Tang, Yanbin Zhang, Changhe Li, Zongming Zhou, Xiaolin Nie, Yun Chen, Huajun Cao, Bo Liu, Naiqing Zhang, Zafar Said, Sujan Debnath, Muhammad Jamil, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma

Open Access Original Article

Lifetime and Aging Degradation Prognostics for Lithium-ion Battery Packs Based on a Cell to Pack Method

Yunhong Che, Zhongwei Deng, Xiaolin Tang, Xianke Lin, Xianghong Nie, Xiaosong Hu

Open Access Review

Underwater Laser Welding/Cladding for High-performance Repair of Marine Metal Materials: A Review

Guifang Sun, Zhandong Wang, Yi Lu, Mingzhi Chen, Kun Yang, Zhonghua Ni

Open Access Review

Tire Road Friction Coefficient Estimation: Review and Research Perspectives

Yan Wang, Jingyu Hu, Fa’an Wang, Haoxuan Dong, Yongjun Yan, Yanjun Ren, Chaobin Zhou, Guodong Yin

Open Access Original Article

Multi-objective Trajectory Planning Method based on the Improved Elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

Zesheng Wang, Yanbiao Li, Kun Shuai, Wentao Zhu, Bo Chen, Ke Chen

Open Access Original Article

Precise Compound Control of Loading Force for Electric Load Simulator of Electric Power Steering Test Bench

Changhua Dai, Guoying Chen, Changfu Zong, Buyang Zhang

Open Access Original Article

Generation and Selection of Driver-Behavior-Based Transferable Motion Primitives

Haijie Guan, Boyang Wang, Jiaming Wei, Yaomin Lu, Huiyan Chen, Jianwei Gong

Open Access Research highlight

Human Digital Twin (HDT) Driven Human-Cyber-Physical Systems: Key Technologies and Applications

Baicun Wang, Huiying Zhou, Geng Yang, Xingyu Li, Huayong Yang

Open Access Original Article

Integrated Production and Transportation Scheduling Method in Hybrid Flow Shop

Wangming Li, Dong Han, Liang Gao, Xinyu Li, Yang Li

Open Access Original Article

Improved Multi-Bandwidth Mode Manifold for Enhanced Bearing Fault Diagnosis

Guifu Du, Tao Jiang, Jun Wang, Xingxing Jiang, Zhongkui Zhu

Open Access Original Article

Deep Drawing Process Using a Tractrix Die for Manufacturing Liners for a CNG High-Pressure Vessel (Type II)

Gun-Young Park, Hyo-Seo Kwak, Hyo-Seong Jang, Chul Kim

Open Access Original Article

Residual Vibration Reduction of High-Speed Pick-and-Place Parallel Robot Using Input Shaping

Xianlei Shan, Yuhang Li, Haitao Liu, Tian Huang

Open Access Original Article

Automatic Bone Surface Restoration for Markerless Computer-Assisted Orthopaedic Surgery

Xue Hu, Ferdinando Rodriguez y Baena

Open Access Original Article

Simplified Matrix Focusing Imaging Algorithm for Ultrasonic Nondestructive Testing

Xinyu Zhao, Zemin Ma, Jiaying Zhang

Open Access Original Article

Defect Analysis and Innovation Design of Synchronizer for Clutchless Automatic Mechanical Transmission

Lipeng Zhang, Yunao Peng, Haojie Yang, Shaohua Li

Open Access Review

Formation Mechanism of Precursor Films at High Temperatures: A Review

Qiaoli Lin, Lu Liu, Wenqi Zhu

Open Access Original Article

Discriminative Features of Abnormities in a Spiral Groove Gas Face Seal Based on Dynamic Model Considering Contact

Yuan Yin, Weifeng Huang, Decai Li, Songtao Hu, Xiangfeng Liu, Ying Liu

Open Access Original Article

Transfer Path Contribution to Floor Vibration of Metro Vehicles Based on Operational Transfer Path Analysis Method

Laixian Peng, Jian Han, Jiaxing Nie, Xinbiao Xiao, Caiying Mi

Open Access Original Article

Dynamic Finite Element Modeling and Simulation of Soft Robots

Liang Ding, Lizhou Niu, Yang Su, Huaiguang Yang, Guangjun Liu, Haibo Gao, Zongquan Deng

Open Access Original Article

Design and Experimental Study of Pressure Compensation System for Full-Ocean-Depth Gas-Tight Sediment Sampler

Guangping Liu, Yongping Jin, Youduo Peng, Buyan Wan

Open Access Original Article

Recirculation of Parallel-Connected Planetary Gear Trains

Hong Chen, Xiao-An Chen

Open Access Original Article

Step-by-Step Numerical Prediction of Aerodynamic Noise Generated by High Speed Trains

Tian Li, Deng Qin, Ning Zhou, Weihua Zhang

Open Access Original Article

Motion Characteristics Analysis of a Novel Spherical Two-degree-of-freedom Parallel Mechanism

Ziming Chen, Xuechan Chen, Min Gao, Chen Zhao, Kun Zhao, Yanwen Li

Open Access Original Article

Wear Characteristics of the Nuclear Control Rod Drive Mechanism (CRDM) Movable Latch Serviced in High Temperature Water

Tianda Yu, Guozhong Fu, Yanqing Yu, Liting Zhu, Maofu Liu, Wei Li, Qiang Deng, Zhenbing Cai

Open Access Original Article

Dynamic Accuracy Analysis of a 5PSS/UPU Parallel Mechanism Based on Rigid-Flexible Coupled Modeling

Yanbiao Li, Zesheng Wang, Chaoqun Chen, Taotao Xu, Bo Chen

Open Access Original Article

Theoretical Analysis and Experimental Research of Surface Texture Hydrodynamic Lubrication

Dan Li, Xuefeng Yang, Yuanbo Wu, Jian Cheng, Shouren Wang, Zhuang Wan, Wenbo Liu, Guofeng Xia

Open Access Original Article

A 6-m Tunnel Boring Machine Steel Arch Splicing Manipulator

Yuanfu He, Yimin Xia, Zhen Xu, Jie Yao, Bo Ning, Xuemeng Xiao

Open Access Original Article

Bionic Design and Analysis of a Novel Quadruped Robot with a Multistage Buffer System

Yi Zheng, Kun Xu, Yaobin Tian, Huichao Deng, Xilun Ding

Open Access Original Article

Kinematic Calibration of a Six-Legged Walking Machine Tool

Jimu Liu, Zhijun Chen, Feng Gao

Open Access Original Article

Workspace and Accuracy Analysis on a Novel 6-UCU Bone-attached Parallel Manipulator

Kaijie Dong, Duanling Li, Xingyu Xue, Chang Xu, Haowei Wang, Xianming Gao

Open Access Original Article

Rail Roughness Acceptance Criterion Based on Metro Interior Noise

Xiaolong Liu, Jian Han, Moukai Liu, Jianuo Wang, Xinbiao Xiao, Zefeng Wen

Open Access Review

A Review of Smart Materials for the Boost of Soft Actuators, Soft Sensors, and Robotics Applications

Yufei Hao, Shixin Zhang, Bin Fang, Fuchun Sun, Huaping Liu, Haiyuan Li

Open Access Original Article

Heat Transfer Performance and Structural Optimization of a Novel Micro-channel Heat Sink

Jianhua Xiang, Liangming Deng, Chao Zhou, Hongliang Zhao, Jiale Huang, Sulian Tao

Open Access Original Article

Modelling and Dynamic Characteristics for a Non-metal Pressurized Reservoir with Variable Volume

Pei Wang, Jing Yao, Baidong Feng, Mandi Li, Dingyu Wang

Open Access Original Article

Three-dimensional Modeling and Simulation of Muscle Tissue Puncture Process

Zongkai Lv, Qinghua Song, Fan Gao, Zhanqiang Liu, Yi Wan, Yonghang Jiang

Open Access Original Article

Simulated and Experimental Study of Seabed Sediments Sampling Parameters Based on the VOF Method

Shudong He, Youduo Peng, Yongping Jin, Jian Yan, Buyan Wan

Open Access Review

Bioinspired Functional Surfaces for Medical Devices

Liwen Zhang, Guang Liu, Yurun Guo, Yan Wang, Deyuan Zhang, Huawei Chen

Open Access Original Article

Gas Leakage Detection and Pressure Difference Identification by Asymmetric Differential Pressure Method

Yan Shi, Jiaqi Chang, Yixuan Wang, Xuelin Zhao, Qingzhen Zhang, Liman Yang

Open Access Original Article

Method for Fault Feature Selection for a Baler Gearbox Based on an Improved Adaptive Genetic Algorithm

Bin Ren, Dong Bai, Zhanpu Xue, Hu Xie, Hao Zhang

Open Access Original Article

Establishment of Dynamic Model for Axle Box Bearing of High-Speed Trains Under Variable Speed Conditions

Yongqiang Liu, Baosen Wang, Bin Zhang, Shaopu Yang

Open Access Original Article

Microstructures, Thermal and Mechanical Properties of Pure Tungsten—A Comparison Between Selective Laser Melting and Hot Rolling

Chong Wang, Daobing Chen, Yan Zhou, Zhuoming Xie, Qianfeng Fang, Shifeng Wen, Chunze Yan

Open Access Original Article

An Experimental Validation Study on Ferrofluid Evaporation

Wenjuan Yu, Decai Li, Sifang Niu

Open Access Original Article

Influence of Charging Oil Condition on Torque Converter Cavitation Characteristics

Cheng Liu, Meng Guo, Qingdong Yan, Wei Wei

Open Access Original Article

Formation Principle and Characteristics of Self-Supercharging Pulsed Water Jet

Zhaolong Ge, Yuanfei Ling, Jiren Tang, Yiyu Lu, Yangkai Zhang, Lei Wang, Qi Yao

Open Access Original Article

The Effect of Laser Ablation Pulse Width and Feed Speed on Necrosis and Surface Damage of Cortical Bone

Jose A. Robles-Linares, Kieran Winter, Zhirong Liao

Open Access Original Article

Rotation Angle Control Strategy for Telescopic Flexible Manipulator Based on a Combination of Fuzzy Adjustment and RBF Neural Network

Dongyang Shang, Xiaopeng Li, Meng Yin, Fanjie Li, Bangchun Wen

Open Access Original Article

Post-Impact Motion Planning and Tracking Control for Autonomous Vehicles

Cong Wang, Zhenpo Wang, Lei Zhang, Huilong Yu, Dongpu Cao

Open Access Original Article

Optics-guided Robotic System for Dental Implant Surgery

Biao Yan, Wenlong Zhang, Lijing Cai, Lingxiang Zheng, Kaiyang Bao, Yuming Rao, Lin Yang, Weitao Ye, Peifeng Guan, Wei Yang, Jiang Li, Rongqian Yang

Open Access Original Article

Oblique Cutting Based Mechanical Model for Insertion Torque of Dental Implant

Luli Li, Song Zhang, Quhao Li, Cuirong Bian, Airong Zhang

Open Access Original Article

Data-driven Product Functional Configuration: Patent Data and Hypergraph

Wenguang Lin, Xiaodong Liu, Renbin Xiao

Open Access Original Article

Achieving High Strength-plasticity of Nanoscale Lamellar Grain Extracted from Gradient Lamellar Nickel

Zimeng Wang, Yunfei Jia, Yong Zhang, Pei Tang, Xiancheng Zhang, Shantung Tu

Open Access Research Highlight

Study on the Electric Actuation of Liquid Metal Column in Confining System

Shuting Liang, Zengwei Wang, Fengjiao Li, Mengjun Huang, Ge Ding

Open Access Original Article

Bone Milling: On Monitoring Cutting State and Force Using Sound Signals

Zhenzhi Ying, Liming Shu, Naohiko Sugita

Open Access Original Article

Study on the Distribution of Frictional Forces on Z-yarn Continuous Implanted Preforms and Their Applications

Zitong Guo, Zhongde Shan, Jihua Huang, Debo Xue

Open Access Original Article

Capacity Contribution Mechanism of rGO for SnO2/rGO Composite as Anode of Lithium-ion Batteries

Qi Li, Guoju Zhang, Yuanduo Qu, Zihan Zheng, Junkai Wang, Ming Zhu, Lianfeng Duan

Open Access Correction

Correction to: Gas Leakage Detection and Pressure Difference Identification by Asymmetric Differential Pressure Method

Yan Shi, Jiaqi Chang, Yixuan Wang, Xuelin Zhao, Qingzhen Zhang, Liman Yang

Open Access Original Article

3D Cohesive Finite Element Minimum Invasive Surgery Simulation Based on Kelvin-Voigt Model

Yonghang Jiang, Qinghua Song, Xichun Luo

Open Access Original Article

Modeling and Parameter Sensitivity Analysis of Valve-Controlled Helical Hydraulic Rotary Actuator System

Kun Zhang, Junhui Zhang, Minyao Gan, Huaizhi Zong, Ximeng Wang, Hsinpu Huang, Qi Su, Bing Xu

Open Access Review

Development of High-Speed On–Off Valves and Their Applications

He Wang, Zhen Chen, Jiahai Huang, Long Quan, Bin Zhao

Open Access Original Article

Movement Modeling and Control for Robotic Bonnet Polishing

Xuepeng Huang, Zhenzhong Wang, Zewen Lin

Open Access Original Article

Vibration Characteristics of Rotor System with Loose Disc Caused by the Insufficient Interference Force

Zhinong Li, Fang Qiao, Wenxiu Lu, Jie Liu, Dong Wang, Fulei Chu

Open Access Original Article

Lane-Exchanging Driving Strategy for Autonomous Vehicle via Trajectory Prediction and Model Predictive Control

Yimin Chen, Huilong Yu, Jinwei Zhang, Dongpu Cao

Open Access Original Article

A Fuzzy-based Sliding Mode Control Approach for Acceleration Slip Regulation of Battery Electric Vehicle

Qin Shi, Mingwei Wang, Zejia He, Cheng Yao, Yujiang Wei, Lin He

Open Access Original Article

Characteristics of Oscillation in Cavity of Helmholtz Nozzle Generating Self-excited Pulsed Waterjet

Miao Yuan, Deng Li, Yong Kang, Hanqing Shi, Haizeng Pan

Open Access Original Article

Influence of Shear Effects on the Characteristics of Axisymmetric Wave Propagation in a Buried Fluid-Filled Pipe

Ping Lu, Xiaozhen Sheng, Yan Gao, Ruichen Wang

Open Access Original Article

A Robotic System with Robust Remote Center of Motion Constraint for Endometrial Regeneration Surgery

Jianhua Li, Chongyang Wang, Zhenxing Wang, Xiong Zheng, Zhidong Wang, Jichun Tan, Hao Liu

Open Access Research Highlight

Modified Multifidelity Surrogate Model Based on Radial Basis Function with Adaptive Scale Factor

Yin Liu, Shuo Wang, Qi Zhou, Liye Lv, Wei Sun, Xueguan Song

Open Access Original Article

Efficient Inverse Method for Structural Identification Considering Modeling and Response Uncertainties

Lixiong Cao, Jie Liu, Cheng Lu, Wei Wang

Open Access Review

Digital Twin for Integration of Design-Manufacturing-Maintenance: An Overview

Yang Fu, Gang Zhu, Mingliang Zhu, Fuzhen Xuan

Open Access Original Article

A Shakedown Strength Based Parametric Optimization Technique and Its Application on an Airtight Module

Songhua Huang, Yugong Xu, Lele Zhang, Geng Chen, Feng Liu

Open Access Original Article

An Initial Residual Stress Inference Method by Incorporating Monitoring Data and Mechanism Model

Shuguo Wang, Yingguang Li, Changqing Liu, Zhiwei Zhao

Open Access Original Article

Development of a Wearable Upper Limb Rehabilitation Robot Based on Reinforced Soft Pneumatic Actuators

Xinbo Chen, Shuai Zhang, Kaibin Cao, Chunjie Wei, Wumian Zhao, Jiantao Yao

Open Access Original Article

Research on the Influence of Multiple Parameters on the Responses of a B-type Subway Train

Yanwen Liu, Bing Yang, Shoune Xiao, Tao Zhu, Guangwu Yang, Ruixian Xiu

Open Access Original Article

Influence of Piston Number on Churning Losses in Axial Piston Pumps

Ying Li, Xing Chen, Hao Luo, Junhui Zhang, Jin Zhang

Open Access Original Article

Design and Dynamic Analysis of the Recirculating Planetary Roller Screw Mechanism

Guan Qiao, Rong Liao, Shijie Guo, Zhenghong Shi, Shangjun Ma

Open Access Original Article

Prediction and Analysis of the Force and Shape Parameters in Variable Gauge Rolling

Yuanming Liu, Zhenhua Wang, Tao Wang, Jie Sun, Xianguang Zheng, Dianhua Zhang, Qingxue Huang

Open Access Review

Recent Advances in Soft Biological Tissue Manipulating Technologies

Zhihua Liu, Zhirong Liao, Dong Wang, Chengyong Wang, Chengli Song, Haonan Li, Yao Liu

Open Access Original Article

Improved Dynamics Model of Locomotive Traction Motor with Elasticity of Rotor Shaft and Supporting Bearings

Yuqing Liu, Zaigang Chen, Jieyu Ning, Kaiyun Wang, Wanming Zhai

Open Access Original Article

Cutting Behavior of Cortical Bone in Different Bone Osteon Cutting Angles and Depths of Cut

Yuanqiang Luo, Yinghui Ren, Yang Shu, Cong Mao, Zhixiong Zhou, Z. M. Bi

Open Access Original Article

Development of Texture Mapping Approaches for Additively Manufacturable Surfaces

Bhupesh Verma, Omid Zarei, Song Zhang, Johannes Henrich Schleifenbaum

Open Access Original Article

Uncertainty Analysis and Optimization of Quasi-Zero Stiffness Air Suspension Based on Polynomial Chaos Method

Xing Xu, Huan Liu, Xinwei Jiang, Akolbire Vincent Atindana

Open Access Original Article

Extended DMPs Framework for Position and Decoupled Quaternion Learning and Generalization

Zhiwei Liao, Fei Zhao, Gedong Jiang, Xuesong Mei

Open Access Original Article

Effects of Cover Sheets on the Nugget Growth and Fracture Behavior of Resistance Spot Welded Q&P980 Steel Joints

Zhanxiang Ling, Ting Chen, Liang Kong, Min Wang

Open Access Review

Grinding/Cutting Technology and Equipment of Multi-scale Casting Parts

Meng Wang, Yimin Song, Panfeng Wang, Yuecheng Chen, Tao Sun

Open Access Original Article

Simulation Analysis and Verification of Temperature and Stress of Wheel-Mounted Brake Disc of a High-Speed Train

Junsheng Qu, Wenjing Wang, Ziyu Dong, Wei Shan

Open Access Original Article

Development and Analysis of a New Cylindrical Lithium-Ion Battery Thermal Management System

Yasong Sun, Ruihuai Bai, Jing Ma

Open Access Original Article

Research on Surface Roughness of Supersonic Vibration Auxiliary Side Milling for Titanium Alloy

Xuetao Wei, Caixu Yue, Desheng Hu, Xianli Liu, Yunpeng Ding, Steven Y. Liang

Open Access Editorial

Recent Advances in Processing of Biological Tissues

Chengyong Wang, Zhirong Liao, Dong Wang

Open Access Review

Design Theory and Method of Complex Products: A Review

Chan Qiu, Jianrong Tan, Zhenyu Liu, Haoyang Mao, Weifei Hu

Open Access Original Article

Digital Twin-based Quality Management Method for the Assembly Process of Aerospace Products with the Grey-Markov Model and Apriori Algorithm

Cunbo Zhuang, Ziwen Liu, Jianhua Liu, Hailong Ma, Sikuan Zhai, Ying Wu

Open Access Review

A Review of Nano/Micro/Milli Needles Fabrications for Biomedical Engineering

Bin Liu, Xin Yi, Ying Zheng, Zhishan Yuan, Jingbo Yang, Jian Yang, Xiao Yu, Lelun Jiang, Chengyong Wang

Open Access Original Article

Precision and Flexible Bending Control Strategy Based on Analytical Models and Data Models

Yongchuan Duan, Le Tian, Fangfang Zhang, Yu Liu, Haidi Qiao, Liu Yang, Yingping Guan

Open Access Original Article

Wheel Setting Error Modeling and Compensation for Arc Envelope Grinding of Large-Aperture Aspherical Optics

Changsheng Li, Lin Sun, Zhaoxiang Chen, Jianfang Chen, Qijing Lin, Jianjun Ding, Zhuangde Jiang

Open Access Original Article

Hybrid Navigation System Based Autonomous Positioning and Path Planning for Mobile Robots

Shuzhan Shentu, Zhao Gong, Xin-Jun Liu, Quan Liu, Fugui Xie

Open Access Original Article

Wire Arc Additive Manufactured CuMn13Al7 High-Manganese Aluminium Bronze

Chun Guo, Baisong Hu, Baoli Wei, Feng Chen

Open Access Original Article

Soft Tissue Deformation Modeling in the Procedure of Needle Insertion: A Kriging-Based Method

Yong Lei, Murong Li, Dedong Gao

Open Access Original Article

Kinematics Analysis and Singularity Avoidance of a Parallel Mechanism with Kinematic Redundancy

Chaoyu Shen, Haibo Qu, Sheng Guo, Xiao Li

Open Access Review

Research Development on Fish Swimming

Yanwen Liu, Hongzhou Jiang

Open Access Original Article

Variable Stiffness Identification and Configuration Optimization of Industrial Robots for Machining Tasks

Jiachen Jiao, Wei Tian, Lin Zhang, Bo Li, Junshan Hu, Yufei Li, Dawei Li, Jianlong Zhang

Open Access Original Article

Flexible Scanning Method by Integrating Laser Line Sensors with Articulated Arm Coordinate Measuring Machines

Zexiao Xie, Ping Yu, Hanlei Gong, Shukai Chi, Xiang Gao

Open Access Original Article

Plastic–elastic Model for Water-based Lubrication Considering Surface Force

Shuowen Zhang, Mingbo Zhao, Chenhui Zhang

Open Access Original Article

Investigation of Movement and Deposition Behaviors of Solid Particles in Hydraulic Water Reservoir via the CFD-DEM Coupling Method

Mandi Li, Decai Kong, Qi Guo, Xiangyu Liu, Jing Yao, Jianjun Hu, Lijuan Chen

Open Access Original Article

Inverse Dynamics of A 3-DOF Parallel Mechanism Based on Analytical Forward Kinematics

Ke Wang, Ju Li, Huiping Shen, Jingjing You, Tingli Yang

Open Access Original Article

Driving Environment Uncertainty-Aware Motion Planning for Autonomous Vehicles

Xiaolin Tang, Kai Yang, Hong Wang, Wenhao Yu, Xin Yang, Teng Liu, Jun Li

Open Access Original Article

Theoretical Model of Dynamic Bulk Modulus for Aerated Hydraulic Fluid

Xiaoming Yuan, Weiqi Wang, Xuan Zhu, Lijie Zhang

Open Access Original Article

Analytical Modelling and Experiment of Novel Rotary Electro-Mechanical Converter with Negative Feedback Mechanism for 2D Valve

Bin Meng, Mingzhu Dai, Chenhang Zhu, Chenchen Zhang, Chuan Ding, Jian Ruan

Open Access Original Article

Kinematic, Workspace and Force Analysis of A Five-DOF Hybrid Manipulator R(2RPR)R/SP+RR

Yundou Xu, Fan Yang, Youen Mei, Dongsheng Zhang, Yulin Zhou, Yongsheng Zhao

Open Access Original Article

Design and Analysis of a Novel Compliant Mechanism with RPR Degrees of Freedom

Shuang Zhang, Jingfang Liu, Huafeng Ding

Open Access Original Article

Numerical Simulation and Experimental Verification of Laser Multi-Section Welding

Jia Liu, Tao Jiang, Yan Shi, Hongyin Zhu, Yuchi Dai

Open Access Original Article

Research on the Pressure Regulator Effect on a Pneumatic Vibration Isolation System

Yan Shi, Shaofeng Xu, Zhibo Sun, Yulong Nie, Yixuan Wang

Open Access Original Article

Laser Oscillating of Nickel Alloyed Welds on Press-Hardened Steel

Qian Sun, Zhenghui Zhang, Xiaonan Wang, Qingyu Zhang, Zhenguang Liu

Open Access Original Article

Optimal Design and Experimental Verification of Low Radiation Noise of Gearbox

Lan Liu, Kun Kang, Yingjie Xi, Zhengxi Hu, Jingyi Gong, Geng Liu

Open Access Original Article

Three-Dimensional Numerical Study on the Metal Rotating Spray Transfer Process of High-Current GMAW

Lei Xiao, Ding Fan, Jiankang Huang

Open Access Original Article

Vehicular Electronic Image Stabilization System Based on a Gasoline Model Car Platform

Ning Zhang, Yuan Yang, Jianhua Wu, Ziqian Zhao, Guodong Yin

Open Access Original Article

Mobile Robot Combination Autonomous Behavior Strategy to Inspect Hazardous Gases in Relatively Narrow Man–Machine Environment

Xueshan Gao, Qingfang Zhang, Mingkang Li, Bingqing Lan, Xiaolong Fu, Jingye Li

Open Access Original Article

Development and Control of a Magnetorheological Damper-Based Brake Pedal Simulator for Vehicle Brake-by-Wire Systems

Daoming Wang, Biao Wang, Bin Zi, Xianxu Bai, Wuwei Chen

Open Access Original Article

Corrosion Resistance and Tribological Properties of Laser Cladding Layer of H13 Die Steel Strengthened by Ultrasonic Rolling

Kaikui Zheng, Youxi Lin, Jianguo Cai, Chengqian Lei

Open Access Original Article

A Novel 6-DOF Force-Sensed Human-Robot Interface for an Intuitive Teleoperation

Zihao Li, Fugui Xie, Yanlei Ye, Peng Li, Xinjun Liu

Open Access Original Article

Fabrication of Ordered Micro/Nanostructures Using Probe-Based Force-Controlled Micromachining System

Yanquan Geng, Yuzhang Wang, Jianxiong Cai, Jingran Zhang, Yongda Yan

Open Access Original Article

Microstructure and Mechanical Properties of Nickel-Aluminum Bronze Coating on 17-4PH Stainless Steel by Laser Cladding

Lu Zhao, Baorui Du, Jun Yao, Haitao Chen, Ruochen Ding, Kailun Li

Open Access Original Article

Design of Passive Constant-Force End-Effector for Robotic Polishing of Optical Reflective Mirrors

Jian Zhang, Liangxiao Zhao, Lingling Li, Fulei Ma, Guimin Chen

Open Access Review

Research Progress of Refractory High Entropy Alloys: A Review

Xiaochang Xie, Neng Li, Wei Liu, Shuai Huang, Xiaoyong He, Qiuying Yu, Huaping Xiong, Enhui Wang, Xinmei Hou

Open Access Original Article

Neighborhood Modularization-based Artificial Bee Colony Algorithm for Disassembly Planning with Operation Attributes

Hongfei Guo, Linsheng Zhang, Yaping Ren, Leilei Meng, Zhongwei Zhou, Jianqing Li

Open Access Original Article

Relative Varying Dynamics Based Whole Cutting Process Optimization for Thin-walled Parts

Yuyang Tang, Jun Zhang, Jia Yin, Lele Bai, Huijie Zhang, Wanhua Zhao

Open Access Original Article

Principle and Control of Active Engine Mount Based on Magnetostrictive Actuator

Zhiyuan Si, Xianxu ‘Frank’ Bai, Lijun Qian, Peng Chen

Open Access Original Article

Novel Hybrid Physics-Informed Deep Neural Network for Dynamic Load Prediction of Electric Cable Shovel

Tao Fu, Tianci Zhang, Yunhao Cui, Xueguan Song

Open Access Review

Recent Advances in Drilling Tool Temperature: A State-of-the-Art Review

Zhaoju Zhu, Xinhui Sun, Kai Guo, Jie Sun, Jianfeng Li

Open Access Original Article

Active Compliance Control of a Position-Controlled Industrial Robot for Simulating Space Operations

Jun He, Mingjin Shen, Feng Gao, Haibo Zhang

Open Access Original Article

A Novel Braking Control Strategy for Hybrid Electric Buses Based on Vehicle Mass and Road Slope Estimation

Zijun Liu, Shuo Cheng, Jinzhao Liu, Qiong Wu, Liang Li, Huawei Liang

Open Access Original Article

Synchronization and Stability of a Nonlinear Vibrating Mechanical System Characterized by Asymmetrical Piecewise Linearity

Xueliang Zhang, Zhenmin Li, Wenchao Hu, Bangchun Wen

Aktuelle Ausgaben

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.