Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 1/2023

Inhalt (18 Artikel)

Open Access Review Paper

Epileptic seizure focus detection from interictal electroencephalogram: a survey

Md. Rabiul Islam, Xuyang Zhao, Yao Miao, Hidenori Sugano, Toshihisa Tanaka

Research Article

Human factors engineering of BCI: an evaluation for satisfaction of BCI based on motor imagery

Xiaotong Lyu, Peng Ding, Siyu Li, Yuyang Dong, Lei Su, Lei Zhao, Anmin Gong, Yunfa Fu

Research Article

Generalizable epileptic seizures prediction based on deep transfer learning

Bahram Sarvi Zargar, Mohammad Reza Karami Mollaei, Farideh Ebrahimi, Jalil Rasekhi

Research Article

Culture and gender modulate dlPFC integration in the emotional brain: evidence from dynamic causal modeling

Zachary H. Pugh, Jiali Huang, Joseph Leshin, Kristen A. Lindquist, Chang S. Nam

Research Article

Construction of the dynamic model of SCI rehabilitation using bidirectional stimulation and its application in rehabilitating with BCI

Zhengzhe Cui, Juan Lin, Xiangxiang Fu, Shiwei Zhang, Peng Li, Xixi Wu, Xue Wang, Weidong Chen, Shiqiang Zhu, Yongqiang Li

Research Article

The age of onset and cognitive impairment at the early stage of schizophrenia

Yi Yin, Shuangshuang Li, Jinghui Tong, Junchao Huang, Baopeng Tian, Song Chen, Yimin Cui, Shuping Tan, Zhiren Wang, Fude Yang, Yongsheng Tong, L. Elliot Hong, Yunlong Tan

Research Article

The effects of contextual certainty on tension induction and resolution

Siqi You, Lijun Sun, Yufang Yang

Open Access Research Article

Generalised exponential-Gaussian distribution: a method for neural reaction time analysis

Fernando Marmolejo-Ramos, Carlos Barrera-Causil, Shenbing Kuang, Zeinab Fazlali, Detlef Wegener, Thomas Kneib, Fernanda De Bastiani, Guillermo Martinez-Flórez

Research Article

Obstacle induced spiral waves in a multilayered Huber-Braun (HB) neuron model

Karthikeyan Rajagopal, Janarthanan Ramadoss, Shaobo He, Prakash Duraisamy, Anitha Karthikeyan

Brief Communication

Brain potentials related to violent video clips

Siyu Chen, Xinhong Li, Peng Fang, Gang Sun, Lun Zhao

Brief Communication

A discrete Huber-Braun neuron model: from nodal properties to network performance

Shaobo He, Karthikeyan Rajagopal, Anitha Karthikeyan, Ashokkumar Srinivasan