Skip to main content

Tipp

Weitere Kapitel dieses Buchs durch Wischen aufrufen

2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Czech Images of Russian History as a Societal Security Issue

verfasst von : Pavel Boček, Jan Holzer, Radomír Vlček

Erschienen in: Czech Security Dilemma

Verlag: Springer International Publishing

Abstract

This chapter presents selected changing forms of Czech historical scholarship of Russian history, and the ways in which Czech politics sought sources for its own identity, political contests and legitimacy in Czech historiography of Russia. Included in the chapter is a micro-study of Czech historiography’s changing treatment of one classical figure from Russian history, Ivan the Terrible.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 102.000 Bücher
 • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Automobil + Motoren
 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Elektrotechnik + Elektronik
 • Energie + Nachhaltigkeit
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Maschinenbau + Werkstoffe
 • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 67.000 Bücher
 • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Versicherung + Risiko
Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
Zurück zum Zitat Bidlo, J. (1903). Br. Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného. Český časopis historický, 9. Praha: Historický klub. Bidlo, J. (1903). Br. Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného. Český časopis historický, 9. Praha: Historický klub.
Zurück zum Zitat Bidlo, J. (1908). Rusko v 19. století. Praha: Jan Otto. Bidlo, J. (1908). Rusko v 19. století. Praha: Jan Otto.
Zurück zum Zitat Bidlo, J. (1938). Polsko a Rusko v letech 1450–1650. In Dějiny lidstva. Díl V.: V branách nového věku. Praha: Melantrich. Bidlo, J. (1938). Polsko a Rusko v letech 1450–1650. In Dějiny lidstva. Díl V.: V branách nového věku. Praha: Melantrich.
Zurück zum Zitat Boček, P. (1995). Stát a církev v Rusku na přelomu XV a XVI. století. Brno: Masarykova Univerzita. Boček, P. (1995). Stát a církev v Rusku na přelomu XV a XVI. století. Brno: Masarykova Univerzita.
Zurück zum Zitat Borák, M. (2003). České stopy v Gulagu. Opava: Slezské zemské museum. Borák, M. (2003). České stopy v Gulagu. Opava: Slezské zemské museum.
Zurück zum Zitat Borák, M. (2013). Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Borák, M. (2013). Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě.
Zurück zum Zitat Bouček, J. (2002). Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. Praha: H & H. Bouček, J. (2002). Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. Praha: H & H.
Zurück zum Zitat Campensis, A. (1543). De Moscovia ad Clementem VII Pontificem Maximum. Venetiis. Campensis, A. (1543). De Moscovia ad Clementem VII Pontificem Maximum. Venetiis.
Zurück zum Zitat Chlevňuk, O. V. (2008). Historie Gulagu. Od kolektivizace do „velkého teroru“. Praha: BB/Art. Chlevňuk, O. V. (2008). Historie Gulagu. Od kolektivizace do „velkého teroru“. Praha: BB/Art.
Zurück zum Zitat Clarková, K. (2015). Sovětský román: dějiny jako rituál. Praha: Academia. Clarková, K. (2015). Sovětský román: dějiny jako rituál. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Clarková, K. (2016). Moskva čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941. Praha: Academia. Clarková, K. (2016). Moskva čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Davidová Glogarová, J., & David, J. (2017). Obrazy z cest do země sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968. Ostrava: Host—Ostravská univerzita. Davidová Glogarová, J., & David, J. (2017). Obrazy z cest do země sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968. Ostrava: Host—Ostravská univerzita.
Zurück zum Zitat Deibert, R. (2015). Cyberspace Under Siege. Journal of Democracy, 26(3), 64–78. CrossRef Deibert, R. (2015). Cyberspace Under Siege. Journal of Democracy, 26(3), 64–78. CrossRef
Zurück zum Zitat Diner, D. (2005). Dvojí Východ. Evropa mezi Západem, Byzancí a islámem. In J. Hanuš & J. Vybíral (Eds.), Evropa a její duchovní tvář. Eseje—komentáře—diskuse (pp. 47–59). Brno: CDK. Diner, D. (2005). Dvojí Východ. Evropa mezi Západem, Byzancí a islámem. In J. Hanuš & J. Vybíral (Eds.), Evropa a její duchovní tvář. Eseje—komentáře—diskuse (pp. 47–59). Brno: CDK.
Zurück zum Zitat Fabri, J. (1526). De Moscovitorum religione at juxta mare glaciale religion. Basilea. Fabri, J. (1526). De Moscovitorum religione at juxta mare glaciale religion. Basilea.
Zurück zum Zitat Fitzpatricková, S. (2017). Ruská revoluce. Brno: CPress. Fitzpatricková, S. (2017). Ruská revoluce. Brno: CPress.
Zurück zum Zitat Fitzpatricková, S. (2018). Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době. Sovětské Rusko ve 30. letech. Praha: Academia. Fitzpatricková, S. (2018). Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době. Sovětské Rusko ve 30. letech. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Florja, B. N. (2009). Ivan Groznyj. Moskva: Molodaja gvardija. Florja, B. N. (2009). Ivan Groznyj. Moskva: Molodaja gvardija.
Zurück zum Zitat Franěk, J., et al. (1999). Kontinuita ruských dějin. Teze pražské skupiny historiků-rusistů. Slovanský přehled, 85(5), 537–540. Franěk, J., et al. (1999). Kontinuita ruských dějin. Teze pražské skupiny historiků-rusistů. Slovanský přehled, 85(5), 537–540.
Zurück zum Zitat Giovio, P. (1525). Libellus de legatione Basilii, Magni Principis Moschoviae ad Clementem VII, Pontificem Maximum (etc.). Roma. Giovio, P. (1525). Libellus de legatione Basilii, Magni Principis Moschoviae ad Clementem VII, Pontificem Maximum (etc.). Roma.
Zurück zum Zitat Gregor, M., Vejvodová, P., et al. (2018). Nejlepší kniha o fake news dezinformací a manipulacích. Praha: CPrint. Gregor, M., Vejvodová, P., et al. (2018). Nejlepší kniha o fake news dezinformací a manipulacích. Praha: CPrint.
Zurück zum Zitat Guagnini, A. (1590). Kronyka Mozkewská: Wypsánij přednjch zemj, Kragin, Národůw, Knjžetstwj, Měst, Zámkůw, Ržek a Gezer, Welikému Knjžeti Mozkewskému poddaných: O Mrawjch, obyčegjch, zwyklostech a Náboženstwj národu Mozkewského: Též o neslýchaném Tyranstwj Jwana Wasilowice Knjžete Mozkewského, kteréž on za paměti nassj nad poddanými swými prowozowal: Dwogj cesta do Mozkwy, gedna z Wjdně, druhá z Prahy. Guagnini, A. (1590). Kronyka Mozkewská: Wypsánij přednjch zemj, Kragin, Národůw, Knjžetstwj, Měst, Zámkůw, Ržek a Gezer, Welikému Knjžeti Mozkewskému poddaných: O Mrawjch, obyčegjch, zwyklostech a Náboženstwj národu Mozkewského: Též o neslýchaném Tyranstwj Jwana Wasilowice Knjžete Mozkewského, kteréž on za paměti nassj nad poddanými swými prowozowal: Dwogj cesta do Mozkwy, gedna z Wjdně, druhá z Prahy.
Zurück zum Zitat Guriev, S., & Treisman, D. (2015). How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism. Cambridge: National Bureau of Economic Research. CrossRef Guriev, S., & Treisman, D. (2015). How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism. Cambridge: National Bureau of Economic Research. CrossRef
Zurück zum Zitat Havlík, L. E. (1987). Slovanské státní útvary raného středověku: politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Praha: Academia. Havlík, L. E. (1987). Slovanské státní útvary raného středověku: politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Herman, K., & Kočí, J. (Eds.). (1977). Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce. Praha: Academia. Herman, K., & Kočí, J. (Eds.). (1977). Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Holzer, J. (2001). Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK. Holzer, J. (2001). Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK.
Zurück zum Zitat Holzer, J. (2004). Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK. Holzer, J. (2004). Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK.
Zurück zum Zitat Ilek, B. (Ed). (1957). Listy Ivana Hrozného. Praha. Ilek, B. (Ed). (1957). Listy Ivana Hrozného. Praha.
Zurück zum Zitat Kalousek, J. (1880a). O zřízení a původu obce velkoruské. Časopis Musea Království českého, 54, 503–533. Kalousek, J. (1880a). O zřízení a původu obce velkoruské. Časopis Musea Království českého, 54, 503–533.
Zurück zum Zitat Kalousek, J. (1880b). O počátcích říše ruské. Osvěta, 10, 127–133. Kalousek, J. (1880b). O počátcích říše ruské. Osvěta, 10, 127–133.
Zurück zum Zitat Komendová, J. (2011). Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha: Argo. Komendová, J. (2011). Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha: Argo.
Zurück zum Zitat Kovaljov, M. V. (2012). Russkije istoriki—emigranty v Prage (1920–1940 gg.). Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet. Kovaljov, M. V. (2012). Russkije istoriki—emigranty v Prage (1920–1940 gg.). Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet.
Zurück zum Zitat Král, V. (1973). Ke kritice našeho dějepisectví. Praha: Československo-sovětský institut ČSAV. Král, V. (1973). Ke kritice našeho dějepisectví. Praha: Československo-sovětský institut ČSAV.
Zurück zum Zitat Krandžalov, D. (1963). Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Praha: Nakladatelství politické literatury. Krandžalov, D. (1963). Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Praha: Nakladatelství politické literatury.
Zurück zum Zitat Křesťan, J. (2012). Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Praha: Paseka. Křesťan, J. (2012). Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Praha: Paseka.
Zurück zum Zitat Kudělka, M. (1995). Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček, Radoslav Večerka, Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století (pp. 18–49). Brno: Historický ústav. Kudělka, M. (1995). Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček, Radoslav Večerka, Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století (pp. 18–49). Brno: Historický ústav.
Zurück zum Zitat K voprosu o kanonizacii carja Ivana Groznogo i Grigorija Rasputina. Serpuchov 2006. K voprosu o kanonizacii carja Ivana Groznogo i Grigorija Rasputina. Serpuchov 2006.
Zurück zum Zitat Litera, B. (2009). Historie Rudé armády. Praha: Libri. Litera, B. (2009). Historie Rudé armády. Praha: Libri.
Zurück zum Zitat Litera, B. (2013). „Druhá revoluce“: stalinská transformace Sovětského svazu 1928–1934. Praha: Dokořán. Litera, B. (2013). „Druhá revoluce“: stalinská transformace Sovětského svazu 1928–1934. Praha: Dokořán.
Zurück zum Zitat Litera, B. (2015). Cesta na výsluní: zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Dokořán. Litera, B. (2015). Cesta na výsluní: zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Dokořán.
Zurück zum Zitat Macůrek, J. (1947). Dějiny východních Slovanů. Praha: Melantrich. Macůrek, J. (1947). Dějiny východních Slovanů. Praha: Melantrich.
Zurück zum Zitat Malia, M. (2004). Sovětská tragédie. Praha: Argo. Malia, M. (2004). Sovětská tragédie. Praha: Argo.
Zurück zum Zitat Marčalis, N. (2009). Ljutěr iže ljut. Prenije o vere carja Ivana Groznogo s pastorom Ivanom Rokitoj. Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury. Marčalis, N. (2009). Ljutěr iže ljut. Prenije o vere carja Ivana Groznogo s pastorom Ivanom Rokitoj. Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury.
Zurück zum Zitat Masaryk, T. G. (1995). Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav TGM. Masaryk, T. G. (1995). Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav TGM.
Zurück zum Zitat Nejedlý, Z. (1946). Komunisté jako nositelé pokrokových tradic. Praha: Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ. Nejedlý, Z. (1946). Komunisté jako nositelé pokrokových tradic. Praha: Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ.
Zurück zum Zitat Nitsche, P. (1991). „Nicht an die Griechen glaube ich, Sondern an Christus”: Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf. Nitsche, P. (1991). „Nicht an die Griechen glaube ich, Sondern an Christus”: Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf.
Zurück zum Zitat NR. (2008–2018). Novaja rusistika (vol. 1–11). Brno: Masarykova Univerzita. NR. (2008–2018). Novaja rusistika (vol. 1–11). Brno: Masarykova Univerzita.
Zurück zum Zitat Nykl, H. (2015). Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Praha: Slovanský ústav AV ČR. Nykl, H. (2015). Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Praha: Slovanský ústav AV ČR.
Zurück zum Zitat Nykl, H. (2017). Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart. Nykl, H. (2017). Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Zurück zum Zitat Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953a). Dějiny SSSR od nejstarších dob do konce 17. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953a). Dějiny SSSR od nejstarších dob do konce 17. století. Praha: SNPL.
Zurück zum Zitat Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953b). Dějiny SSSR v 18. a 19. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953b). Dějiny SSSR v 18. a 19. století. Praha: SNPL.
Zurück zum Zitat Pankratovová, A. M. (Ed.). (1954). Dějiny SSSR ve 20. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1954). Dějiny SSSR ve 20. století. Praha: SNPL.
Zurück zum Zitat Picková, D. (1992). Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině 16. století. Praha: UK. Picková, D. (1992). Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině 16. století. Praha: UK.
Zurück zum Zitat Picková, D. (2002). Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku: příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. Praha: Karolinum. Picková, D. (2002). Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku: příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. Praha: Karolinum.
Zurück zum Zitat Píč, J. L. (1889). Dějiny národa ruského. Praha: Matice česká. Píč, J. L. (1889). Dějiny národa ruského. Praha: Matice česká.
Zurück zum Zitat Pipes, R. (1998). Dějiny ruské revoluce. Praha: Argo. Pipes, R. (1998). Dějiny ruské revoluce. Praha: Argo.
Zurück zum Zitat Pipes, R. (2004). Rusko za starého režimu. Praha: Argo. Pipes, R. (2004). Rusko za starého režimu. Praha: Argo.
Zurück zum Zitat Pomerantsev, P. (2015). The Kremlin’s Information War. Journal of Democracy, 26(4), 40–50. CrossRef Pomerantsev, P. (2015). The Kremlin’s Information War. Journal of Democracy, 26(4), 40–50. CrossRef
Zurück zum Zitat Pospíšil, I., & Šaur, J. (Eds.). (2012). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991). Brno: Masarykova Univerzita. Pospíšil, I., & Šaur, J. (Eds.). (2012). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991). Brno: Masarykova Univerzita.
Zurück zum Zitat Procházková, P. (2003). Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Procházková, P. (2003). Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Zurück zum Zitat Putna, M. C. (2015). Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad. Putna, M. C. (2015). Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad.
Zurück zum Zitat Reiman, M. (1967). Ruská revoluce 23. únor—25. října 1917. Praha: Naše vojsko. Reiman, M. (1967). Ruská revoluce 23. únor—25. října 1917. Praha: Naše vojsko.
Zurück zum Zitat Ritter, L. (1857). Dějiny ruské od nejstarších dob až do nejnovějšího míru pařížského. Podle rozličných pramenů, hlavně podle Ustrjalova, sepsal L. Rittersberg. Praha: Jaroslav Pospíšil. Ritter, L. (1857). Dějiny ruské od nejstarších dob až do nejnovějšího míru pařížského. Podle rozličných pramenů, hlavně podle Ustrjalova, sepsal L. Rittersberg. Praha: Jaroslav Pospíšil.
Zurück zum Zitat Rybas, S. J. (2014). Diplomat války po válce. Praha: Rockwood and Partner. Rybas, S. J. (2014). Diplomat války po válce. Praha: Rockwood and Partner.
Zurück zum Zitat Rybas, S. J. (2017). Zagovor verchov ili totalnyj perevorot. Moskva: Molodaja gvardija. Rybas, S. J. (2017). Zagovor verchov ili totalnyj perevorot. Moskva: Molodaja gvardija.
Zurück zum Zitat Rybas, S. J. (2018a). Mnichov: Benešovo proroctví. Filmový čtenář—určeno k přečtení. Praha: vlastním nákladem. Rybas, S. J. (2018a). Mnichov: Benešovo proroctví. Filmový čtenář—určeno k přečtení. Praha: vlastním nákladem.
Zurück zum Zitat Rybas, S. J. (2018b). Novyje vremena i staryje geroi. Zapiski patriota. Moskva: Veče. Rybas, S. J. (2018b). Novyje vremena i staryje geroi. Zapiski patriota. Moskva: Veče.
Zurück zum Zitat Ryšavý, M. (2008). Cesty na Sibiř. Praha: Revolver Revue. Ryšavý, M. (2008). Cesty na Sibiř. Praha: Revolver Revue.
Zurück zum Zitat Šaur, J. (2015). Boris N. Čičerin o ruských dějinách: (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. Šaur, J. (2015). Boris N. Čičerin o ruských dějinách: (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.
Zurück zum Zitat Šimánek, L. (2009). Rusko—země plná překvapení: půl roku na dobrodružné cestě od Karpat po Bajkal. Pardubice: Action Press. Šimánek, L. (2009). Rusko—země plná překvapení: půl roku na dobrodružné cestě od Karpat po Bajkal. Pardubice: Action Press.
Zurück zum Zitat Šímová, K., Kolenovská, D., & Drápala, M. (Eds.). (2017). Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor. Šímová, K., Kolenovská, D., & Drápala, M. (Eds.). (2017). Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor.
Zurück zum Zitat Sládek, Z., et al. (1967). Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti: 2. Dějiny Sovětského svazu. Praha: Academia. Sládek, Z., et al. (1967). Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti: 2. Dějiny Sovětského svazu. Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Slavík, J. (1924). Kapitoly o Leninovi. Praha: Pokrok. Slavík, J. (1924). Kapitoly o Leninovi. Praha: Pokrok.
Zurück zum Zitat Slavík, J. (1926–1928). Studie k dějinám ruské revoluce I.-III. Praha: Pokrok. Slavík, J. (1926–1928). Studie k dějinám ruské revoluce I.-III. Praha: Pokrok.
Zurück zum Zitat Slavík, J. (1932). Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha: Melantrich. Slavík, J. (1932). Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha: Melantrich.
Zurück zum Zitat Šmíd, T. (2009). Organizovaný zločin v Ruské federaci. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ústav. Šmíd, T. (2009). Organizovaný zločin v Ruské federaci. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ústav.
Zurück zum Zitat Sobotka, I. (2007). Rusko: osmnáct obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech. Olomouc: Poznání. Sobotka, I. (2007). Rusko: osmnáct obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech. Olomouc: Poznání.
Zurück zum Zitat Souleimanov, E. (2011). Konflikt v Čečensku: minulost, současnost, perspektivy. Praha: SLON. Souleimanov, E. (2011). Konflikt v Čečensku: minulost, současnost, perspektivy. Praha: SLON.
Zurück zum Zitat Švankmajer, M., Herman, K., Hostička, V., & Zástěrová, B. (Eds.). (1967). Dějiny Ruska Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Dějiny Ruska (Vol. 1). Praha: Academia. Švankmajer, M., Herman, K., Hostička, V., & Zástěrová, B. (Eds.). (1967). Dějiny Ruska Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Dějiny Ruska (Vol. 1). Praha: Academia.
Zurück zum Zitat Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., & Moulis, V. (1995). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., & Moulis, V. (1995). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Zurück zum Zitat Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., & Dvořák, L. (2010). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., & Dvořák, L. (2010). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Zurück zum Zitat Tulajev, P. V. (2017). Suďba russkoj Tavridy. Istorija osvojenija Kryma od drevnosti do našego vremeni. Moskva: Věče. Tulajev, P. V. (2017). Suďba russkoj Tavridy. Istorija osvojenija Kryma od drevnosti do našego vremeni. Moskva: Věče.
Zurück zum Zitat Ulbrechtová, H. (2018). Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medie. Praha: Středisko Společných Činností Av ČR. Ulbrechtová, H. (2018). Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medie. Praha: Středisko Společných Činností Av ČR.
Zurück zum Zitat Ulbrechtová, H., et al. (2015). Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění: tradice a transformace. Praha: Slovanský ústav AV ČR. Ulbrechtová, H., et al. (2015). Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění: tradice a transformace. Praha: Slovanský ústav AV ČR.
Zurück zum Zitat Veber, V. (2000). Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894–1917). Praha: Karolinum. Veber, V. (2000). Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894–1917). Praha: Karolinum.
Zurück zum Zitat Veber, V. (2009). Česká historiografie o Rusku a Jan Slavík. Slavík Jan: Leninova vláda (1917–1924) (pp. 289–333). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Veber, V. (2009). Česká historiografie o Rusku a Jan Slavík. Slavík Jan: Leninova vláda (1917–1924) (pp. 289–333). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Zurück zum Zitat Veber, V. (2014). Nikita na trůně: Chruščov v čele SSSR v letech 1953–1964. Praha: Triton. Veber, V. (2014). Nikita na trůně: Chruščov v čele SSSR v letech 1953–1964. Praha: Triton.
Zurück zum Zitat Veber, V. (2016). Rudý car: Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha: Triton. Veber, V. (2016). Rudý car: Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha: Triton.
Zurück zum Zitat Vlček, R. (2002). Ruský panslavismus—realita a fikce. Praha: Historický ústav. Vlček, R. (2002). Ruský panslavismus—realita a fikce. Praha: Historický ústav.
Zurück zum Zitat Vlček, R. (2004). Dobrovský, Rusko a rusofilství. In V. Vavřínek, H. Gladkova, & K. Skwarska (Eds.), Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum (pp. 197–206). Praha: Slovanský ústav AV ČR. Vlček, R. (2004). Dobrovský, Rusko a rusofilství. In V. Vavřínek, H. Gladkova, & K. Skwarska (Eds.), Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum (pp. 197–206). Praha: Slovanský ústav AV ČR.
Zurück zum Zitat Vlček, R. (2007). Konstantin Dmitrijevič Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století (příklad tvůrce ruské státoprávní školy). In J. Hanuš & R. Vlček (Eds.), Historik v proměnách doby a prostředí—19. století (pp. 99–119). Brno: Matice moravská. Vlček, R. (2007). Konstantin Dmitrijevič Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století (příklad tvůrce ruské státoprávní školy). In J. Hanuš & R. Vlček (Eds.), Historik v proměnách doby a prostředí—19. století (pp. 99–119). Brno: Matice moravská.
Zurück zum Zitat Vlček, R. (2014). Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno: Masarykova Univerzita. Vlček, R. (2014). Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno: Masarykova Univerzita.
Zurück zum Zitat Vlčková Kryčerová, L. (2015). Studium dějin Ruska a SSSR v Československé akademii věd 1950–1969. Československo-sovětský institut a ústav dějin evropských socialistických zemí. Slovanský přehled, 101(2), 319–355. Vlčková Kryčerová, L. (2015). Studium dějin Ruska a SSSR v Československé akademii věd 1950–1969. Československo-sovětský institut a ústav dějin evropských socialistických zemí. Slovanský přehled, 101(2), 319–355.
Zurück zum Zitat Volodichin, D. V. (2018). Ivan IV Groznyj. Carʼ-sirota. Moskva: Molodaja gvardija. Volodichin, D. V. (2018). Ivan IV Groznyj. Carʼ-sirota. Moskva: Molodaja gvardija.
Zurück zum Zitat Voráček, E., et al. (2015). Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy. Praha: Triangl. Voráček, E., et al. (2015). Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy. Praha: Triangl.
Zurück zum Zitat Vydra, Z. (2010). Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart. Vydra, Z. (2010). Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Zurück zum Zitat Vydra, Z., Řoutil, M., Komendová, J., Hloušková, K., & Téra, M. (2017). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Vydra, Z., Řoutil, M., Komendová, J., Hloušková, K., & Téra, M. (2017). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Zurück zum Zitat Zubov, A. (Ed.). (2014–2015). Dějiny Ruska 20. století. Praha: Argo. Zubov, A. (Ed.). (2014–2015). Dějiny Ruska 20. století. Praha: Argo.
Metadaten
Titel
Czech Images of Russian History as a Societal Security Issue
verfasst von
Pavel Boček
Jan Holzer
Radomír Vlček
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_8