Skip to main content
Top
Published in:

2019 | OriginalPaper | Chapter

1. Analysis of Performance of the Warsaw Stock Exchange Companies from Finance Macrosector in Periods of Crisis

Authors : Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz

Published in: Effective Investments on Capital Markets

Publisher: Springer International Publishing

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config
loading …

Abstract

The aim of the article is the assessment of response to a crisis situation for companies belonging to the macrosector of finance in comparison with other sectors on the Warsaw Stock Exchange. The survival analysis methods were applied. The authors analysed the periods of decrease and of the subsequent increase in share prices during the crisis of 2008–2009 and the bear market of 2011. The Kaplan–Meier estimator of the survival function made possible to assess the probability of decrease and of subsequent increase in the share prices. The similarity of the survival curves was investigated using the log-rank test. The Cox regression model was used to determine the intensity of the decrease and increase in share prices. The analysis made possible to assess and compare the performance of the financial sectors against the background of other sectors in both periods.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 102.000 Bücher
 • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Automobil + Motoren
 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Elektrotechnik + Elektronik
 • Energie + Nachhaltigkeit
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Maschinenbau + Werkstoffe
 • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 67.000 Bücher
 • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Versicherung + Risiko
Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Footnotes
1
A new classification of WSE sectors was introduced in 2017. However, due to the research period prior to that date, this article uses the earlier classification of listed companies.
 
Literature
1.
go back to reference Aalen, O., Borgan, O., Gjessing, H.: Survival and Event History Analysis: A Process Point of View. Springer-Verlag, New York (2008)CrossRef Aalen, O., Borgan, O., Gjessing, H.: Survival and Event History Analysis: A Process Point of View. Springer-Verlag, New York (2008)CrossRef
4.
go back to reference Balan, ChB, Robu, I.-B., Jaba, E.: The statistical assessment of financial distress risk in the case of metallurgical companies. Metalurgija 54(3), 575–578 (2015) Balan, ChB, Robu, I.-B., Jaba, E.: The statistical assessment of financial distress risk in the case of metallurgical companies. Metalurgija 54(3), 575–578 (2015)
5.
go back to reference Bieszk-Stolorz, B.: Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin (2013) Bieszk-Stolorz, B.: Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin (2013)
6.
go back to reference Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I.: Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. CeDeWu, Warszawa (2012) Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I.: Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. CeDeWu, Warszawa (2012)
9.
go back to reference Cox, D.R., Oakes, D.: Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London (1984) Cox, D.R., Oakes, D.: Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London (1984)
11.
go back to reference European Commission: Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses. European economy, 7/2009 (2009) European Commission: Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses. European economy, 7/2009 (2009)
20.
go back to reference Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki, M.: Kryzys na światowych rynkach finansowych—wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt 41(6), 45–70 (2010) Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki, M.: Kryzys na światowych rynkach finansowych—wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt 41(6), 45–70 (2010)
21.
go back to reference Landmesser, J.: Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (2003) Landmesser, J.: Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (2003)
22.
go back to reference Markowicz, I.: Statystyczna analiza żywotności firm. Rozprawy i Studia t. (CMIX) 835, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (2012) Markowicz, I.: Statystyczna analiza żywotności firm. Rozprawy i Studia t. (CMIX) 835, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (2012)
23.
go back to reference Markowicz, I., Stolorz, B.: Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny 2(56), 106–115 (2009) Markowicz, I., Stolorz, B.: Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny 2(56), 106–115 (2009)
25.
go back to reference Matuszyk, A.: Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. CeDeWu, Warszawa (2015) Matuszyk, A.: Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. CeDeWu, Warszawa (2015)
26.
go back to reference Minsky, H.: Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press, London (1986) Minsky, H.: Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press, London (1986)
31.
go back to reference Sączewska-Piotrowska, A.: Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne 7, 29–46 (2016) Sączewska-Piotrowska, A.: Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne 7, 29–46 (2016)
32.
go back to reference Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, P.: Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2(86), 21–31 (2017). https://doi.org/10.18276/frfu.2017.86-02CrossRef Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, P.: Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2(86), 21–31 (2017). https://​doi.​org/​10.​18276/​frfu.​2017.​86-02CrossRef
34.
go back to reference Yamaguchi, K.: Event History Analysis. SAGE Publications, Newbury Park CA (1991) Yamaguchi, K.: Event History Analysis. SAGE Publications, Newbury Park CA (1991)
Metadata
Title
Analysis of Performance of the Warsaw Stock Exchange Companies from Finance Macrosector in Periods of Crisis
Authors
Beata Bieszk-Stolorz
Iwona Markowicz
Copyright Year
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21274-2_1