Skip to main content
Top

Cellulose

Issue 1/2023

Content (41 Articles)

Review Paper

Multifunctional nanocellulose-based composites for potential environmental applications

Guo-Xin Lan, Yue Liu, Nong Zhou, Dong-Qin Guo, Ming-Guo Ma

Open Access Original Research

Local time-dependent microstructure of aging TEMPO nanofibrillated cellulose gel

Hakimeh Koochi, Jonatan Mac Intyre, Leevi Viitanen, Antti Puisto, Nahid Maleki-Jirsaraei, Mikko Alava

Original Research

Synthesis of N-oxyethylene substituted imidazolium-based zwitterions as a recyclable solvent for cellulose dissolution

Sachin Jadhav, Vivek Ganvir, Madan Kumar Singh, Kadhiravan Shanmuganathan

Original Research

Breaking of biomass recalcitrance in flax: clean pretreatment for bio-degumming

Yuan Ren, Jixian Gong, Xuanxuan Xu, Zheng Li, Quijin Li, Jianfei Zhang

Original Research

A novel cost-effective choline chloride/ionic liquid solvent for all-cellulose composite production

Hester Oosthuizen, Elizabeth L. du Toit, Mattheüs T. Loots, Maria Atanasova, James Wesley-Smith, Stephani Crous, Michelle Weldhagen, Walter W. Focke

Open Access Original Research

Stoichiometry of reactions of ozone and hypochlorous acid with lignin and hexenuronic acid and its chlorination

Estefania Isaza Ferro, Kyösti Ruuttunen, Jari J. Koivisto, Jordan Perrin, Tapani Vuorinen

Original Research

Short-term thermal drying-induced pore expansion effects of cellulosic fibers and its applications

Wenxuan Mo, Bo Li, Jiangyan Liu, Fangong Kong, Kefu Chen

Original Research

Cellulose nanofiber membrane modified with functionalized MIL-101 for enhanced hydrogen separation

Yichen Zhou, Zhirong Hu, Mengjiao Yu, Lu Zhang, Jianfeng Yao

Original Research

Reinforcement of dry and wet paper sheets by cellulose nanofibers

Haoyue Liu, Hiroyuki Yano, Kentaro Abe

Original Research

Development and characterization of self-healing cellulose nanofiber reinforced polyurea composite materials based on multiple dynamic interactions

Nan Sun, Zeyu Wang, Zhaofeng Wang, Dexing Jiang, Yaohui Dai, Xi Ma, Zhenyu Guo, Yun Chen, Lihao Sun, Wang Lu, Yang Liu

Original Research

Micronized cellulose particles from mechanical treatment and their performance on reinforcing polypropylene composite

Qiong Wu, Chengao Liu, Shuang Li, Yan Yan, Shitao Yu, Lang Huang

Original Research

Hydrogels from dextran/carboxymethyl cellulose exhibiting high post-drying swelling ratios and recovery

Yangyang Zhang, Qinfeng He, Kayoko Kobayashi, Ryosuke Kusumi, Masahisa Wada

Original Research

Underwater superoleophobic paper-based materials with controllable pore structure for emulsified oil separation

Yuanyuan Zhang, Jianfeng Xi, Liucheng Meng, Yanling Lou, Shan Jiang, Huining Xiao, Weibing Wu

Original Research

A green attapulgite bacterial cellulose imprinted aerogel for selective adsorption and recovery of Dy(III)

Xudong Zheng, Tongtong Xu, Wen Sun, Jinfeng Mei, Man Zhou, Zhongyu Li

Open Access Original Research

Composite membranes of cellulose–mesoporous silica: optimization of membrane fabrication and adsorption capacity

Simin Miri, Anthony De Girolamo, Humayun Nadeem, Benjamin Wey Xien Chin, Yvonne Hora, Philip C. Andrews, Warren Batchelor

Original Research

Development and characterization of composite films based on chitosan and collagenous proteins from bluefin tuna: application for peeled shrimp preservation

Youssra Ben Azaza, Marwa Hamdi, Christophe Charmette, Arie van der lee, Mourad Jridi, Suming Li, Moncef Nasri, Rim Nasri

Original Research

Bioinspired adhesive and self-healing bacterial cellulose hydrogels formed by a multiple dynamic crosslinking strategy for sealing hemostasis

Xiaotong Yi, Feng Cheng, Xinjing Wei, Hongbin Li, Jingting Qian, Jinmei He

Open Access Original Research

Cellulose acetate/polyvinylidene fluoride based mixed matrix membranes impregnated with UiO-66 nano-MOF for reverse osmosis desalination

Omneya A. Koriem, Marwa S. Showman, Ahmed H. El-Shazly, Marwa F. Elkady

Original Research

Sodium alginate coupled with organosilane quaternary ammonium salt for the antibacterial application

Peixuan Wu, Yunxi Cui, Zhicheng Sun, Meijuan Cao, Yuanyuan Liu, Kun Fu, Yang Zhou

Original Research

Salt-free reactive dyeing of cotton fibers in a ternary solvent system with different reactive dye chemistries

Aming Wang, Dan Sheng, Chunhua Zhang, Junyao Gong, Zhuan Fu, Yunli Wang, Wenbin Li, Liangjun Xia, Weilin Xu

Original Research

Aqueous foam forming of quartz paper

Fuqing Hou, Nengxin Ding, Huikang Yang, Chunhui Zhang

Original Research

Silver-based conductive films on the filter paper template with the interfacial aid of PEI

Yali Liu, Sufeng Zhang, Chen Hua, Nan Li, Lei Li

Original Research

Preparation of ultra-flame retardant wood materials with mechanical reinforcement and water resistance through biomimetic mineralization of carbonated apatite

Dan Meng, Kaihao Wang, Shuheng Wang, Yong Qiu, Xiaoyu Gu, Jun Sun, Hongfei Li, Sheng Zhang

Original Research

Routes to improve the strengthening of paper with aminoalkylalkoxysilanes

Nathan Ferrandin-Schoffel, Anne-Laurence Dupont, Charlotte Martineau-Corcos, Odile Fichet

Original Research

Pin groove compressive performance of laminated bamboo lumber at different angles

Haitao Li, Tianyu Gao, Gensheng Cheng, Rodolfo Lorenzo

Original Research

Fabrication of durable coatings for cotton fabrics with flame retardant, antibacterial, Fluorine-free Superhydrophobic and self-cleaning properties

Jianjun Gu, Xiaofei Yan, Dongming Qi, Ruyi Xie, Xiaoming Yang, Yaobang Li, Jiawei Li

Original Research

Dyeing properties of natural Gardenia on the lyocell fabric pretreated with tannic acid

Guizhen Ke, Mujammil Salim Mulla, Feifan Peng, Shuhui Chen

Current Publications