Skip to main content
Top

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Issue 1/2020

Content (91 Articles)

Open Access Original Article

Kinematic Sensitivity Analysis and Dimensional Synthesis of a Redundantly Actuated Parallel Robot for Friction Stir Welding

Xinxue Chai, Ningbin Zhang, Leiying He, Qinchuan Li, Wei Ye

Open Access Original Article

Flexible Bio-tensegrity Manipulator with Multi-degree of Freedom and Variable Structure

Dunwen Wei, Tao Gao, Xiaojuan Mo, Ruru Xi, Cong Zhou

Open Access Original Article

Smoothing Parametric Design of Addendum Surfaces for Sheet Metal Forming

Jixing Li, Tao Ning, Ping Xi, Bifu Hu, Tian Wang, Jiong Yang

Open Access Original Article

Simple Push-Type Wave Generating Method Using Digital Rotary Valve Control

Yi Liu, Jiafei Zheng, Ruiyin Song, Qiaoning Xu, Junhua Chen, Fangping Huang

Open Access Original Article

Particle Swarm Optimization-Support Vector Machine Model for Machinery Fault Diagnoses in High-Voltage Circuit Breakers

Xiaofeng Li, Shijing Wu, Xiaoyong Li, Hao Yuan, Deng Zhao

Open Access Original Article

Application of Uniform Experimental Design in Optimizing Excitation Parameters for Magnetic Frequency Mixing Measurements

Yu Chang, Jingpin Jiao, Xiucheng Liu, Guanghai Li, Cunfu He, Bin Wu

Open Access Original Article

Automatic Scallion Seedling Feeding Mechanism with an Asymmetrical High-order Transmission Gear Train

Xiong Zhao, Jun Ye, Mengyan Chu, Li Dai, Jianneng Chen

Open Access Review

Research Review of Principles and Methods for Ultrasonic Measurement of Axial Stress in Bolts

Qinxue Pan, Ruipeng Pan, Chang Shao, Meile Chang, Xiaoyu Xu

Open Access Review

Progress in Thermomechanical Analysis of Friction Stir Welding

Bahman Meyghani, Chuansong Wu

Open Access Original Article

Kinematic and Dynamic Analysis of a 3-PRUS Spatial Parallel Manipulator

Mervin Joe Thomas, M. L. Joy, A. P. Sudheer

Open Access Original Article

Flow Resistance Modeling for Coolant Distribution within Canned Motor Cooling Loops

Shengde Wang, Zhenqiang Yao, Hong Shen

Open Access Original Article

Dynamic Analysis and Performance Verification of a Novel Hip Prosthetic Mechanism

Majun Song, Sheng Guo, Xiangyang Wang, Haibo Qu

Open Access Original Article

Discerning Weld Seam Profiles from Strong Arc Background for the Robotic Automated Welding Process via Visual Attention Features

Yinshui He, Zhuohua Yu, Jian Li, Lesheng Yu, Guohong Ma

Open Access Original Article

Surface Quality Improvement in Machining an Aluminum Honeycomb by Ice Fixation

Yongqing Wang, Yongquan Gan, Haibo Liu, Lingsheng Han, Jinyu Wang, Kuo Liu

Open Access Review

An Overview of Bearing Candidates for the Next Generation of Reusable Liquid Rocket Turbopumps

Jimin Xu, Changhuan Li, Xusheng Miao, Cuiping Zhang, Xiaoyang Yuan

Open Access Original Article

Numerical Investigation on Fracture Initiation Properties of Interface Crack in Dissimilar Steel Welded Joints

Longfei Zhao, Chendong Shao, Yasuhito Takashima, Fumiyoshi Minami, Fenggui Lu

Open Access Original Article

Prediction of Leakage from an Axial Piston Pump Slipper with Circular Dimples Using Deep Neural Networks

Özkan Özmen, Cem Sinanoğlu, Abdullah Caliskan, Hasan Badem

Open Access Review

Research and Development of Electro-hydraulic Control Valves Oriented to Industry 4.0: A Review

Bing Xu, Jun Shen, Shihao Liu, Qi Su, Junhui Zhang

Open Access Original Article

Analysis of Power Matching on Energy Savings of a Pneumatic Rotary Actuator Servo-Control System

Yeming Zhang, Hongwei Yue, Ke Li, Maolin Cai

Open Access Original Article

Fiber Traction Printing: A 3D Printing Method of Continuous Fiber Reinforced Metal Matrix Composite

Xin Wang, Xiaoyong Tian, Qin Lian, Dichen Li

Open Access Review

Ocean Observation Technologies: A Review

Mingwei Lin, Canjun Yang

Open Access Original Article

Structural Stress–Fatigue Life Curve Improvement of Spot Welding Based on Quasi-Newton Method

Yahang Qin, Shoune Xiao, Liantao Lu, Bing Yang, Xiangjie Li, Guangwu Yang

Open Access Original Article

Effect of Agitator’s Types on the Hydrodynamic Flow in an Agitated Tank

Mohammed Foukrach, Mohamed Bouzit, Houari Ameur, Youcef Kamla

Open Access Research highlight

SHUYU Robot: An Automatic Rapid Temperature Screening System

Zhao Gong, Songwen Jiang, Qizhi Meng, Yanlei Ye, Peng Li, Fugui Xie, Huichan Zhao, Chunzhe Lv, Xiaojie Wang, Xinjun Liu

Open Access Original Article

Residual Stress Relaxation of Thin-walled Long Stringer Made of Aluminum Alloy 7050-T7451 under Transportation Vibration

Yinfei Yang, Lu Jin, Jixing Du, Liang Li, Wei Yang

Open Access Original Article

Improved Stiffness Modeling for An Exechon-Like Parallel Kinematic Machine (PKM) and Its Application

Nanyan Shen, Liang Geng, Jing Li, Fei Ye, Zhuang Yu, Zirui Wang

Open Access Original Article

Remanufacturing Scheme Design for Used Parts Based on Incomplete Information Reconstruction

Wenhao Huang, Zhigang Jiang, Teng Wang, Yan Wang, Xiaoli Hu

Open Access Review

Progress in Bio-inspired Anti-solid Particle Erosion Materials: Learning from Nature but Going beyond Nature

Shuaijun Zhang, Junqiu Zhang, Bin Zhu, Shichao Niu, Zhiwu Han, Luquan Ren

Open Access Review

Advanced Data Collection and Analysis in Data-Driven Manufacturing Process

Ke Xu, Yingguang Li, Changqing Liu, Xu Liu, Xiaozhong Hao, James Gao, Paul G. Maropoulos

Open Access Original Article

Dynamic Modeling and Analysis of 5-PSS/UPU Parallel Mechanism with Elastically Active Branched Chains

Yanbiao Li, Hang Zheng, Bo Chen, Peng Sun, Zesheng Wang, Kun Shuai, Yi Yue

Open Access Original Article

Integrated Modelling of Microstructure Evolution and Mechanical Properties Prediction for Q&P Hot Stamping Process of Ultra-High Strength Steel

Yang Chen, Huizhen Zhang, Johnston Jackie Tang, Xianhong Han, Zhenshan Cui

Open Access Original Article

Anomalies in Special Permutation Flow Shop Scheduling Problems

Lin Gui, Liang Gao, Xinyu Li

Open Access Research Highlight

Keep Healthcare Workers Safe: Application of Teleoperated Robot in Isolation Ward for COVID-19 Prevention and Control

Geng Yang, Honghao Lv, Zhiyu Zhang, Liu Yang, Jia Deng, Siqi You, Juan Du, Huayong Yang

Open Access Original Article

Normal Force and Sag Resistance of Pipe Conveyor

Shuaiping Guo, Wei Huang, Xuejun Li

Open Access Original Article

Design of a Passive Gait-based Ankle-foot Exoskeleton with Self-adaptive Capability

Xiangyang Wang, Sheng Guo, Bojian Qu, Majun Song, Haibo Qu

Open Access Original Article

Configuration Synthesis and Performance Analysis of 9-Speed Automatic Transmissions

Huafeng Ding, Changwang Cai, Ziming Chen, Tao Ke, Bowen Mao

Open Access Original Article

A Comparative Study of Fractional Order Models on State of Charge Estimation for Lithium Ion Batteries

Jinpeng Tian, Rui Xiong, Weixiang Shen, Ju Wang

Open Access Original Article

Formability of Materials with Small Tools in Incremental Forming

Hongyu Wei, G. Hussain, X. Shi, B. B. L Isidore, Mohammed Alkahtani, Mustufa Haider Abidi

Open Access Original Article

Compound Impedance Control of a Hydraulic Driven Parallel 3UPS/S Manipulator

Lihang Wang, Shaofei Cui, Chong Ma, Lijie Zhang

Open Access Research highlight

Intelligent Manufacturing Systems in COVID-19 Pandemic and Beyond: Framework and Impact Assessment

Xingyu Li, Baicun Wang, Chao Liu, Theodor Freiheit, Bogdan I. Epureanu

Open Access Original Article

Temperature Field Simulation and Experimental Study of Anti-backlash Single-Roller Enveloping Hourglass Worm Gear

Shisong Wang, Shike Wang, Jie Wang, Xingqiao Deng

Open Access Original Article

Combined Prediction for Vehicle Speed with Fixed Route

Lipeng Zhang, Wei Liu, Bingnan Qi

Open Access Original Article

Parallel Distributed Compensation /H∞ Control of Lane-keeping System Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model

Wuwei Chen, Linfeng Zhao, Huiran Wang, Yangcheng Huang

Open Access Review

A Survey of Mathematical Tools in Topology and Performance Integrated Modeling and Design of Robotic Mechanism

Xinming Huo, Shuofei Yang, Binbin Lian, Tao Sun, Yimin Song

Open Access Original Article

Design of Vegetable Pot Seedling Pick-up Mechanism with Planetary Gear Train

Zhipeng Tong, Gaohong Yu, Xiong Zhao, Pengfei Liu, Bingliang Ye

Open Access Original Article

A Novel Ni-Free Zr-Based Bulk Metallic Glass with High Glass Forming Ability, Corrosion Resistance and Thermal Stability

Yu Luo, Yidong Jiang, Pei Zhang, Xin Wang, Haibo Ke, Pengcheng Zhang

Open Access Review

Review and Analysis of Key Techniques in Marine Sediment Sampling

Shudong He, Youduo Peng, Yongping Jin, Buyan Wan, Guangping Liu

Open Access Original Article

Novel Surface Design of Deployable Reflector Antenna Based on Polar Scissor Structures

Pengyuan Zhao, Jinguo Liu, Chenchen Wu, Yangmin Li, Keli Chen

Open Access Original Article

Effect of Mechanical Surface Treatment on the Bonding Mechanism and Properties of Cold-Rolled Cu/Al Clad Plate

Jianchao Han, Hui Niu, Sha Li, Zhongkai Ren, Yi Jia, Tao Wang, A. I. Plokhikh, Qingxue Huang

Open Access Original Article

Design of Self-Reconfigurable Multiarm Robot Mechanism Based on Deployable Kinematic Chains

Fu-Qun Zhao, Sheng Guo, Hai-Jun Su, Hai-Bo Qu, Ya-Qiong Chen

Open Access Original Article

Blade Segment with a 3D Lattice of Diamond Grits Fabricated via an Additive Manufacturing Process

Bin Chen, Peng Chen, Yongjun Huang, Xiangxi Xu, Yibo Liu, Shuangxi Wang

Open Access Original Article

Intelligent Modularized Reconfigurable Mechanisms for Robots: Development and Experiment

Wenfu Xu, Liang Han, Xin Wang, Han Yuan, Bin Liang

Open Access Original Article

A Stiffness Variable Passive Compliance Device with Reconfigurable Elastic Inner Skeleton and Origami Shell

Zhuang Zhang, Genliang Chen, Weicheng Fan, Wei Yan, Lingyu Kong, Hao Wang

Open Access Original Article

Investigation on Yield Behavior of 7075-T6 Aluminum Alloy at Elevated Temperatures

Jianping Lin, Xingyu Bao, Yong Hou, Junying Min, Xinlei Qu, Zhimin Tao, Jiajie Chen

Open Access Original Article

Practical Structural Design Approach of Multiconfiguration Planar Single-Loop Metamorphic Mechanism with a Single Actuator

Qiang Yang, Guangbo Hao, Shujun Li, Hongguang Wang, Haiyang Li

Open Access Original Article

Development and Analysis of a Closed-Chain Wheel-Leg Mobile Platform

Chaoran Wei, Yanan Yao, Jianxu Wu, Ran Liu

Open Access Original Article

Constraint and Mobility Change Analysis of Rubik’s Cube-inspired Reconfigurable Joints and Corresponding Parallel Mechanisms

Duanling Li, Pu Jia, Jiazhou Li, Dan Zhang, Xianwen Kong

Open Access Editorial

Special Issue on Reconfigurable Robots

Jinguo Liu, Yuwang Liu, Guangbo Hao

Open Access Original Article

Amending Research on the Expression of the Contact Force of the Spindle Barrel Finishing Based on EDEM Simulation

Na Wang, Shengqiang Yang, Tingting Zhao, Bo Cao, Chengwei Wang

Open Access Original Article

A Sensitivity Mapping Technique for Tensile Force and Case Depth Characterization Based on Magnetic Minor Hysteresis Loops

Cunfu He, Wenqiao Dou, Xiucheng Liu, Meng Yang, Ruifang Zhang

Open Access Original Article

Tire Dynamics Modeling Method Based on Rapid Test Method

Dang Lu, Lei Lu, Haidong Wu, Wei Wang, Manyi Lv

Open Access Original Article

Analysis of the Microstructure and Mechanical Properties during Inertia Friction Welding of the Near-α TA19 Titanium Alloy

Yanquan Wu, Chunbo Zhang, Jun Zhou, Wu Liang, Yunlei Li

Open Access Review

A Review on Self-Recovery Regulation (SR) Technique for Unbalance Vibration of High-End Equipment

Xin Pan, Jiaqiao Lu, Jiaji Huo, Jinji Gao, Haiqi Wu

Open Access Original Article

A Modified Friction Stir Welding Process Based on Vortex Material Flow

Xiaochao Liu, Yunqian Zhen, Zhikang Shen, Haiyan Chen, Wenya Li, Wei Guo, Zhufeng Yue

Open Access Original Article

Efficient Preparation of Nanoparticle-Reinforced Nickel-based Composite Coating with Highly Preferred (220) Orientation

Renjie Ji, Hui Jin, Yonghong Liu, Tiancong Dong, Fan Zhang, Lilong Zhao, Xinlei Wu, Qiang Sun, Peng Liu, Hang Dong, Chi Ma, Dege Li, Baoping Cai

Open Access Original Article

Vibration Reduction Performance of Damping-Enhanced Water-Lubricated Bearing Using Fluid-Saturated Perforated Slabs

Yong Jin, Jianjun Lu, Wu Ouyang, Zhenglin Liu, Kunsheng Lao

Open Access Original Article

Flow Control for a Two-Stage Proportional Valve with Hydraulic Position Feedback

He Wang, Xiaohu Wang, Jiahai Huang, Long Quan

Open Access Original Article

A Robust and Efficient Compressed Sensing Algorithm for Wideband Acoustic Imaging

Fangli Ning, Zhe Liu, Jiahao Song, Feng Pan, Pengcheng Han, Juan Wei

Open Access Original Article

A Hyper-redundant Elephant’s Trunk Robot with an Open Structure: Design, Kinematics, Control and Prototype

Yongjie Zhao, Xiaogang Song, Xingwei Zhang, Xinjian Lu

Open Access Original Article

New Start-up Method for a Closed-Cycle Compression System with Gas Bearings and Its Characteristics

Huaqi Lian, Hong Wu, Yulong Li, Chengjun Rong

Premium Partners