Skip to main content
Top

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Issue 1/2023

Content (142 Articles)

Open Access Review

Multiscale Theories and Applications: From Microstructure Design to Macroscopic Assessment for Carbon Nanotubes Networks

Jiachao Ji, Yulin Jin, Anping Hua, Chunhua Zhu, Junhua Zhao

Open Access Original Article

Evaluation of Surface Roughness of Aluminum Alloy in Burnishing Process Based on Chaos Theory

Zhipeng Yuan, Zhenyu Zhou, Zhiguo Jiang, Zeyu Zhao, Cong Ding, Zhongyu Piao

Open Access Original Article

Simulation Analysis of Torsion Beam Hydroforming Based on the Fluid-Solid Coupling Method

Yu Huang, Jian Li, Jiachun Yang, Yongdong Peng, Weixuan Zhang

Open Access Original Article

Experimental Research on the Surface Quality of Milling Contour Bevel Gears

Mingyang Wu, Jianyu Zhang, Chunjie Ma, Yali Zhang, Yaonan Cheng

Open Access Original Article

Terahertz Spectroscopic Characterization and Thickness Evaluation of Internal Delamination Defects in GFRP Composites

Walter Nsengiyumva, Shuncong Zhong, Manting Luo, Bing Wang

Open Access Original Article

Online Identification of Lithium-ion Battery Model Parameters with Initial Value Uncertainty and Measurement Noise

Xinghao Du, Jinhao Meng, Kailong Liu, Yingmin Zhang, Shunli Wang, Jichang Peng, Tianqi Liu

Open Access Original Article

Denoising Fault-Aware Wavelet Network: A Signal Processing Informed Neural Network for Fault Diagnosis

Zuogang Shang, Zhibin Zhao, Ruqiang Yan

Open Access Original Article

Progressive Failure Analysis of Composite/Aluminum Riveted Joints Subjected to Pull-Through Loading

Yuxing Yang, Yongjie Bao, Xueshu Liu, Jinlong Wang, Fengming Du

Open Access Original Article

Tribological Performance of Different Concentrations of Al2O3 Nanofluids on Minimum Quantity Lubrication Milling

Xiufang Bai, Juan Jiang, Changhe Li, Lan Dong, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma

Open Access Original Article

Application of Nonlinear Lamb Wave Mixing Method for Residual Stress Measurement in Metal Plate

Jingpin Jiao, Li Li, Xiang Gao, Quan Cheng, Cunfu He, Bin Wu

Open Access Original Article

Ultralong Stretchable Soft Actuator (US2A): Design, Modeling and Application

Wenbiao Wang, Yunfei Zhu, Shibo Cai, Guanjun Bao

Open Access Original Article

Stress-Induced Deformation of Thin Copper Substrate in Double-Sided Lapping

Jiang Guo, Zengxu He, Bo Pan, Bin Wang, Qian Bai, Jinxing Kong, Renke Kang

Open Access Original Article

Local Buckling-Induced Forming Method to Produce Metal Bellows

Tianyin Zhang, Dongqing Li, Tianjiao Xu, Yongfeng Sui, Xianhong Han

Open Access Original Article

Product Specification Analysis for Modular Product Design Using Big Sales Data

Jian Zhang, Bingbing Li, Qingjin Peng, Peihua Gu

Open Access Original Article

Condition-based Maintenance Optimization for Gamma Deteriorating Systems under Performance-based Contracting

Xi Zhu, Liang Wen, Juan Li, Mingchang Song, Qiwei Hu

Open Access Original Article

Inverted Modelling: An Effective Way to Support Motion Planning of Legged Mobile Robots

Chenyao Zhao, Weizhong Guo

Open Access Original Article

Parameters Calibration of the GISSMO Failure Model for SUS301L-MT

Tao Zhu, Haoxu Ding, Chao Wang, Yuxin Liu, Shoune Xiao, Guangwu Yang, Bing Yang

Open Access Correction

Correction: Progressive Failure Analysis of Composite/Aluminum Riveted Joints Subjected to Pull-Through Loading

Yuxing Yang, Yongjie Bao, Xueshu Liu, Jinlong Wang, Fengming Du

Open Access Review

Research Progress on the Solder Joint Reliability of Electronics Using in Deep Space Exploration

Qilong Guan, Chunjin Hang, Shengli Li, Dan Yu, Ying Ding, Xiuli Wang, Yanhong Tian

Open Access Original Article

Force Analysis of the Overconstrained Mechanisms Based on Equivalent Stiffness Considering Limb Axial Deformation

Jinwei Guo, Yongsheng Zhao, Bo Chen, Guoxing Zhang, Yundou Xu, Jiantao Yao

Open Access Original Article

Fatigue Life Prediction for SiC/Al Materials Based on Path Planning Algorithm Considering Residual Stress

Wenqian Shang, Xintian Liu, Xu Wang, Xiaolan Wang

Open Access Original Article

Influence of Cavitation on Unsteady Vortical Flows in a Side Channel Pump

Yefang Wang, Fan Zhang, Shouqi Yuan, Ke Chen, Feng Hong, Desmond Appiah

Open Access Original Article

Power Consumption Characteristics Research on Mobile System of Electrically Driven Large-Load-Ratio Six-Legged Robot

Hongchao Zhuang, Ning Wang, Haibo Gao, Zongquan Deng

Open Access Original Article

Micro-Sized Pinhole Inspection with Segmented Time Reversal and High-Order Modes Cluster Lamb Waves Based on EMATs

Jinjie Zhou, Yang Hu, Xiang Li, Yang Zheng, Sanhu Yang, Yao Liu

Open Access Original Article

Numerical Visualization of Grease Flow in a Gearbox

Hua Liu, Florian Dangl, Thomas Lohner, Karsten Stahl

Open Access Original Article

Local Stress Measurement in Thin Aluminum Plates based on Zero-Group-Velocity Lamb mode

Weiming Xuan, Maodan Yuan, Xuanrong Ji, Wenjin Xu, Yan Chen, Lvming Zeng

Open Access Original Article

Investigation of the Laser Powder Bed Fusion Process of Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si Alloy

Changchun Zhang, Tingting Liu, Wenhe Liao, Huiliang Wei, Ling Zhang

Open Access Review

Evolution and Development Trend Prospect of Metal Milling Equipment

Jie Wen, Fugui Xie, Xinjun Liu, Yi Yue

Open Access Original Article

DADOS: A Cloud-based Data-driven Design Optimization System

Xueguan Song, Shuo Wang, Yonggang Zhao, Yin Liu, Kunpeng Li

Open Access Original Article

Time-frequency Feature Extraction Method of the Multi-Source Shock Signal Based on Improved VMD and Bilateral Adaptive Laplace Wavelet

Nanyang Zhao, Jinjie Zhang, Zhiwei Mao, Zhinong Jiang, He Li

Open Access Original Article

Cooling and Crack Suppression of Bone Material Drilling Based on Microtextured Bit Modeled on Dung Beetle

Yunsong Lian, Xiande Chen, Chaoping Xie, Yangyang Long, Fengtian Lin, Wei Zhou, Xuyang Chu

Open Access Original Article

Investigation of Experimental Devices for Finger Active and Passive Tactile Friction Analysis

Xue Zhou, Marc A. Masen, Jiliang Mo, Xinyu Shi, Yaosheng He, Zhongmin Jin

Open Access Review

Research Progress in Preparation and Application of Photonic Crystals

Xiaoren Lv, Bing Zhong, Yanfei Huang, Zhiguo Xing, Haidou Wang, Weiling Guo, Xueting Chang, Zhinan Zhang

Open Access Original Article

Crack Growth Rate Model Derived from Domain Knowledge-Guided Symbolic Regression

Shuwei Zhou, Bing Yang, Shoune Xiao, Guangwu Yang, Tao Zhu

Open Access Original Article

A Prediction Model of Effective Thermal Conductivity for Metal Powder Bed in Additive Manufacturing

Yizhen Zhao, Hang Zhang, Jianglong Cai, Shaokun Ji, Dichen Li

Open Access Original Article

Contact Mechanism of Rail Grinding with Open-Structured Abrasive Belt Based on Pressure Grinding Plate

Zhiwei Wu, Wengang Fan, Chang Qian, Guangyou Hou

Open Access Original Article

Dynamic Analysis and Parametric Optimization of Telescopic Tubular Mast Applied on Solar Sail

Chenyang Ji, Jinguo Liu, Chenchen Wu, Pengyuan Zhao, Keli Chen

Open Access Review

Review of Design and Control Optimization of Axial Flux PMSM in Renewable-energy Applications

Jianfei Zhao, Xiaoying Liu, Shuang Wang, Lixiao Zheng

Open Access Original Article

Modified Model of Crack Tip Stress Field Considering Dislocation Slip Accumulation and Crack Tip Blunting

Jian Li, Bing Yang, Shuancheng Wang, M. N. James, Shoune Xiao, Tao Zhu, Guangwu Yang

Open Access Original Article

Pre-research on Enhanced Heat Transfer Method for Special Vehicles at High Altitude Based on Machine Learning

Chunming Li, Xiaoxia Sun, Hongyang Gao, Yu Zhang

Open Access Original Article

Influence of Non-uniform Parameter of Bolt Joint on Complexity of Frequency Characteristics of Cylindrical Shell

Qiansheng Tang, Houxin She, Chaofeng Li, Bangchun Wen

Open Access Original Article

Gear Pitting Measurement by Multi-Scale Splicing Attention U-Net

Yi Qin, Dejun Xi, Weiwei Chen, Yi Wang

Open Access Original Article

Time Synchronous Averaging Based on Cross-power Spectrum

Ling Wang, Minghui Hu, Bo Ma, Zhinong Jiang

Open Access Original Article

Experimental Investigation of Material Removal in Elliptical Vibration Cutting of Cortical Bone

Wei Bai, Yuhao Zhai, Jiaqi Zhao, Guangchao Han, Linzheng Ye, Xijing Zhu, Liming Shu, Dong Wang

Open Access Original Article

Study of the Judder Characteristics of Friction Material for an Automobile Clutch and Test Verification

Zhengfeng Yan, Hangsheng Li, Hairui Lei, Maoqing Xie, Leigang Wang

Open Access Original Article

Numerical Simulation Investigation on Parameter Optimization of Deep-Sea Mining Vehicles

Hongyun Wu, Wei Liu, Min Jiang, Changfeng Li, Jiangming Li, Bingzheng Chen, Chunlai Wang, Yuheng Chen

Open Access Original Article

Experimental Study on the Reduction Effect of Pit Texture on Disassembly Damage for Interference Fit

Dan Zhou, Yi Xu, Xin Gao, Haihong Huang, Songjiang Lv

Open Access Original Article

Design and Implementation of a Battery Big Data Platform Through Intelligent Connected Electric Vehicles

Rui Xiong, Baoqiang Zhu, Kui Zhang, Yanzhou Duan, Fengchun Sun

Open Access Original Article

Experimental Study on Titanium Alloy Cutting Property and Wear Mechanism with Circular-arc Milling Cutters

Tao Chen, Jiaqiang Liu, Gang Liu, Hui Xiao, Chunhui Li, Xianli Liu

Open Access Original Article

A Real-time Look-ahead Trajectory Planning Methodology for Multi Small Line Segments Path

Sai Zhang, Xinjun Liu, Bingkai Yan, Jie Bi, Xiangdong Han

Open Access Original Article

An Adaptive Hand Exoskeleton for Teleoperation System

Wei Wei, Bangda Zhou, Bingfei Fan, Mingyu Du, Guanjun Bao, Shibo Cai

Open Access Original Article

Human Visual Attention Mechanism-Inspired Point-and-Line Stereo Visual Odometry for Environments with Uneven Distributed Features

Chang Wang, Jianhua Zhang, Yan Zhao, Youjie Zhou, Jincheng Jiang

Open Access Original Article

Spacecraft Pose Estimation Based on Different Camera Models

Lidong Mo, Naiming Qi, Zhenqing Zhao

Open Access Review

Sediment Erosion on Pelton Turbines: A Review

Xinfeng Ge, Jie Sun, Dongdong Chu, Juan Liu, Ye Zhou, Hui Zhang, Lei Zhang, Huixiang Chen, Kan Kan, Maxime Binama, Yuan Zheng

Open Access Original Article

Design and Analysis of a Novel Shoulder Exoskeleton Based on a Parallel Mechanism

Lianzheng Niu, Sheng Guo, Majun Song, Yifan Wu, Haibo Qu

Open Access Original Article

Generation and Evolution of Cavitation Bubbles in Volume Alternate Cavitation (VAC)

Shangshuang Chen, Yun Wang, Fuzhu Li, Shenwei Xue, Zhenying Xu, Chao Yu, Kun Zhang

Open Access Original Article

Shape Memory Polymer Composite Booms with Applications in Reel-Type Solar Arrays

Hong Xiao, Sijie Wu, Dongdong Xie, Hongwei Guo, Li Ma, Yuxuan Wei, Rongqiang Liu

Open Access Original Article

General Kinetostatic Modeling and Deformation Analysis of a Two-Module Rod-Driven Continuum Robot with Friction Considered

Peiyi Wang, Xinhua Yang, Xiangyang Wang, Sheng Guo

Open Access Original Article

Allowance Extraction Considering of Inner and Outer Contour and Experimental Research on Belt Grinding of Hollow Blade

Yun Huang, Ming Wei, Guijian Xiao, Shuai Liu, Yuan Wu

Open Access Original Article

Comparative Study of the Rock-breaking Mechanism of a Disc Cutter and Wedge Tooth Cutter by Discrete Element Modelling

Hua Jiang, Huiyan Zhao, Xiaoyan Zhang, Yusheng Jiang, Yaofu Zheng

Open Access Original Article

Design of Linear Functional Noncircular Gear with High Contact Ratio Used in Continuously Variable Transmission

Yanan Hu, Chao Lin, Chunjiang He, Yongquan Yu, Zhiqin Cai

Open Access Original Article

Effect of Initial Microstructure Prior to Extrusion on the Microstructure and Mechanical Properties of Extruded AZ80 Alloy with a Low Temperature and a Low Ratio

Hang Zhang, Haipeng Li, Rongguang Li, Boshu Liu, Ruizhi Wu, Dongyue Zhao, Shanshan Li

Open Access Original Article

Glass Recognition and Map Optimization Method for Mobile Robot Based on Boundary Guidance

Yong Tao, He Gao, Yufang Wen, Lian Duan, Jiangbo Lan

Open Access Original Article

Multi-physical Modeling and Adjusting for Ultrasonic Assisted Soft Abrasive Flow Processing

Yesha Ni, Yunfeng Tan, Dapeng Tan

Open Access Review

Vegetable Oil-Based Nanolubricants in Machining: From Physicochemical Properties to Application

Xiaotian Zhang, Changhe Li, Zongming Zhou, Bo Liu, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Naiqing Zhang, Zafar Said, Shubham Sharma, Hafiz Muhammad Ali

Open Access Original Article

Task-Oriented Topology System Synthesis of Reconfigurable Legged Mobile Lander Integrating Active and Passive Metamorphoses

Youcheng Han, Ziyue Li, Gaohan Zhu, Weizhong Guo, Jianzhong Yang, Wei Liu

Open Access Original Article

Tribological Mechanism of Graphene and Ionic Liquid Mixed Fluid on Grinding Interface under Nanofluid Minimum Quantity Lubrication

Dexiang Wang, Yu Zhang, Qiliang Zhao, Jingliang Jiang, Guoliang Liu, Changhe Li

Open Access Original Article

A Closed-Loop Dynamic Controller for Active Vibration Isolation Working on A Parallel Wheel-Legged Robot

Fei Guo, Shoukun Wang, Daohe Liu, Junzheng Wang

Open Access Original Article

A Combined Reinforcement Learning and Model Predictive Control for Car-Following Maneuver of Autonomous Vehicles

Liwen Wang, Shuo Yang, Kang Yuan, Yanjun Huang, Hong Chen

Open Access Original Article

A Wire-Driven Series Elastic Mechanism Based on Ultrasonic Motor for Walking Assistive System

Weihao Ren, Hiroki Yoshioka, Lin Yang, Takeshi Morita

Open Access Original Article

Energy-Saving and Punctuality Combined Velocity Planning for the Autonomous-Rail Rapid Tram with Enhanced Pseudospectral Method

Jinxiang Wang, Dongming Han, Yongjun Yan, Neng Liu, Ning Sun, Guodong Yin

Open Access Original Article

Discrete Optimization on Unsteady Pressure Fluctuation of a Centrifugal Pump Using ANN and Modified GA

Wenjie Wang, Qifan Deng, Ji Pei, Jinwei Chen, Xingcheng Gan

Open Access Original Article

Effect of Dynamic Pressure Feedback Orifice on Stability of Cartridge-Type Hydraulic Pilot-Operated Relief Valve

Yaobao Yin, Dong Wang, Junyong Fu, Hong-chao Jian

Open Access Original Article

Method for Evaluating Bolt Competitive Failure Life Under Composite Excitation

Guangwu Yang, Long Yang, Han Zhao, Haoxu Ding, Bing Yang, Shoune Xiao

Open Access Original Article

Direct-Ink-Writing Printed Strain Rosette Sensor Array with Optimized Circuit Layout

Peishi Yu, Lixin Qi, Zhiyang Guo, Yu Liu, Junhua Zhao

Open Access Original Article

Relations of Microstructural Attributes and Strength-Ductility of Zirconium Alloys with Hydrides

Chao Fang, Xiang Guo, Jianghua Li, Gang Chen

Open Access Original Article

NuBot: A Magnetic Adhesion Robot with Passive Suspension to Inspect the Steel Lining

Hao Xu, Youcheng Han, Mingda He, Yinghui Li, Weizhong Guo

Open Access Original Article

Combined Estimation of Vehicle Dynamic State and Inertial Parameter for Electric Vehicles Based on Dual Central Difference Kalman Filter Method

Xianjian Jin, Junpeng Yang, Liwei Xu, Chongfeng Wei, Zhaoran Wang, Guodong Yin

Open Access Original Article

A Footpad Structure with Reusable Energy Absorption Capability for Deep Space Exploration Lander: Design and Analysis

Weiyuan Dou, Xiaohang Qiu, Zhiwei Xiong, Yanzhao Guo, Lele Zhang

Open Access Original Article

Model of Surface Texture for Honed Gear Considering Motion Path and Geometrical Shape of Abrasive Particle

Yuhu Liu, Xiaohui Huang, Huajun Cao, Jiacheng Wang, Huapan Xiao

Open Access Original Article

Nanometric Cutting Mechanism of Cerium–Lanthanum Alloy

Chenyu Zhao, Min Lai, Fengzhou Fang

Open Access Original Article

Source Quantitative Identification by Reference-Based Cubic Blind Deconvolution Algorithm

Xin Luo, Zhousuo Zhang, Teng Gong, Yongjie Li

Open Access Original Article

Design and Research of Form Controlled Planar Folding Mechanism based on 4D Printing Technology

Wencai Zhang, Zhenghao Ge, Duanling Li

Open Access Original Article

Hierarchical CNNPID Based Active Steering Control Method for Intelligent Vehicle Facing Emergency Lane-Changing

Wensa Wang, Jun Liang, Chaofeng Pan, Long Chen

Open Access Original Article

Fretting Wear Characteristics of Nuclear Fuel Cladding in High-Temperature Pressurized Water

Jun Wang, Haojie Li, Zhengyang Li, Yujie Lei, Quanyao Ren, Yongjun Jiao, Zhenbing Cai

Open Access Original Article

Cavitation Diagnostics Based on Self-Tuning VMD for Fluid Machinery with Low-SNR Conditions

Hao Liu, Zheming Tong, Bingyang Shang, Shuiguang Tong

Open Access Original Article

Experimental Study on Ultrasonic Cavitation Intensity Based on Fluorescence Analysis

Linzheng Ye, Shida Chuai, Xijing Zhu, Dong Wang

Open Access Original Article

Investigation on the Mechanical Properties and Shape Memory Effect of Landing Buffer Structure Based on NiTi Alloy Printing

Zhenglei Yu, Renlong Xin, Zezhou Xu, Yining Zhu, Xiaolong Zhang, Shijie Hao, Zhihui Zhang, Ping Liang

Open Access Original Article

Configuration Synthesis and Lightweight Networking of Deployable Mechanism Based on a Novel Pyramid Module

Jinwei Guo, Jianliang He, Guoxing Zhang, Yongsheng Zhao, Yundou Xu

Open Access Original Article

Multiscale Evaluation of Mechanical Properties for Metal-Coated Lattice Structures

Lizhe Wang, Liu He, Xiang Wang, Sina Soleimanian, Yanqing Yu, Geng Chen, Ji Li, Min Chen

Open Access Original Article

Surface Characterization and Tribology Behavior of PMMA Processed by Excimer Laser

Dong Qin, Juan Guo, Ming Liang, Ling Chen, Weimin He

Open Access Original Article

Mechanism and Method of Testing Fracture Toughness and Impact Absorbed Energy of Ductile Metals by Spherical Indentation Tests

Jianxun Li, Tairui Zhang, Shang Wang, Jirui Cheng, Weiqiang Wang

Open Access Original Article

Grinding Characteristics of MoS2-Coated Brazed CBN Grinding Wheels in Dry Grinding of Titanium Alloy

Junshuai Zhao, Biao Zhao, Wenfeng Ding, Bangfu Wu, Ming Han, Jiuhua Xu, Guoliang Liu

Open Access ORIGINAL ARTICLE

Material Removal Characteristics of Single-Crystal 4H-SiC Based on Varied-Load Nanoscratch Tests

Kun Tang, Wangping Ou, Cong Mao, Jie Liang, Moke Zhang, Mingjun Zhang, Yongle Hu

Open Access Original Article

Type Synthesis of Fully Decoupled Three Translational Parallel Mechanism with Closed-Loop Units and High Stiffness

Shihua Li, Sen Wang, Haoran Li, Yongjie Wang, Shuang Chen

Open Access Original Article

Dynamic Recrystallization Behavior of Q370qE Bridge Steel

Caiyi Liu, Shicheng Liang, Yan Peng, Jianliang Sun, Carlo Mapelli, Silvia Barella, Andrea Gruttadauria, Marco Belfi, Ludovica Rovatti

Open Access Original Article

On Energy Assessment of Titanium Alloys Belt Grinding Involving Abrasive Wear Effects

Mingcong Li, Shudong Zhao, Heng Li, Yun Huang, Lai Zou, Wenxi Wang

Open Access Original Article

Prediction of Grinding Force by an Electroplated Grinding Wheel with Orderly-Micro-Grooves

Cong Mao, Jiali Wang, Mingjun Zhang, Xincheng Wang, Yuanqiang Luo, Weidong Tang, Kun Tang, Zhuming Bi, Yongle Hu, Zhenheng Lin

Open Access Original Article

Fast Estimation of Loader’s Shovel Load Volume by 3D Reconstruction of Material Piles

Binyun Wu, Shaojie Wang, Haojing Lin, Shijiang Li, Liang Hou

Open Access Original Article

Thermal-Mechanical Effect and Removal Mechanism of Ti-6Al-4V During Laser-Assisted Grinding

Guijian Xiao, Shengwang Zhu, Yi He, Gang Liu, Yuanhe Ni

Open Access Original Article

Relationship between Hardness and Deformation during Cold Rolling Process of Complex Profiles

Dawei Zhang, Linghao Hu, Bingkun Liu, Shengdun Zhao

Open Access Original Article

New Technology of Multidirectional Loading Rotary Extrusion

Zhimin Zhang, Yong Xue, Xing Zhang, Beibei Dong, Mei Cheng, Zhe Chen

Open Access Research Highlight

Revitalizing Human-Robot Interaction: Phygital Twin Driven Robot Avatar for China–Sweden Teleoperation

Huiying Zhou, Honghao Lv, Ruohan Wang, Haiteng Wu, Geng Yang

Open Access Original Article

Vision Sensing-Based Online Correction System for Robotic Weld Grinding

Jimin Ge, Zhaohui Deng, Shuixian Wang, Zhongyang Li, Wei Liu, Jiaxu Nie

Open Access Original Article

Construction of Human Digital Twin Model Based on Multimodal Data and Its Application in Locomotion Mode Identification

Ruirui Zhong, Bingtao Hu, Yixiong Feng, Hao Zheng, Zhaoxi Hong, Shanhe Lou, Jianrong Tan

Open Access Original Article

Improving Ultrasonic Testing by Using Machine Learning Framework Based on Model Interpretation Strategy

Siqi Shi, Shijie Jin, Donghui Zhang, Jingyu Liao, Dongxin Fu, Li Lin

Open Access Original Article

Vote-Based Feature Selection Method for Stratigraphic Recognition in Tunnelling Process of Shield Machine

Liman Yang, Xuze Guo, Jianfu Chen, Yixuan Wang, Huaixiang Ma, Yunhua Li, Zhiguo Yang, Yan Shi

Open Access Original Article

Material Removal Mechanism and Force Modeling in Ultrasonic Vibration-Assisted Micro-Grinding Biological Bone

Jingang Sun, Changhe Li, Zongming Zhou, Bo Liu, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Xin Cui, Benkai Li, Runze Li, Yusuf Suleiman Dambatta, Shubham Sharma

Open Access Original Article

Prediction and Verification of Forming Limit Diagrams Based on a Modified Shear Failure Criterion

Haibo Wang, Zipeng Wang, Yu Yan, Yuanhui Xu

Open Access Original Article

FFT-Based Numerical Method for Nonlinear Elastic Contact

Fei Guo, Fan Wu, Xinyong Li, Yijie Huang, Zhuo Wang

Open Access Original Article

Well-Dispersed Graphene Enhanced Lithium Complex Grease Toward High-Efficient Lubrication

Kaiyue Lin, Zhuang Zhao, Yuting Li, Zihan Zeng, Xiaofeng Wei, Xiaoqiang Fan, Minhao Zhu

Open Access Original Article

An Improved Time-Domain Inverse Technique for Localization and Quantification of Rotating Sound Sources

Xiaozheng Zhang, Yinlong Li, Yongbin Zhang, Chuanxing Bi, Jinghao Li, Liang Xu

Open Access Original Article

A New Dynamics Analysis Model for Five-Axis Machining of Curved Surface Based on Dimension Reduction and Mapping

Minglong Guo, Zhaocheng Wei, Minjie Wang, Zhiwei Zhao, Shengxian Liu

Open Access Original Article

A 5M Synchronization Mechanism for Digital Twin Shop-Floor

Weiran Liu, Jiangfeng Cheng, Zhiwen Wen, Xiaofu Zou, Zhaozong Wang, Hongting Liu, Fei Tao

Open Access Original Article

End-to-End Joint Multi-Object Detection and Tracking for Intelligent Transportation Systems

Qing Xu, Xuewu Lin, Mengchi Cai, Yu-ang Guo, Chuang Zhang, Kai Li, Keqiang Li, Jianqiang Wang, Dongpu Cao

Open Access Review

Effects of Electric and Magnetic Treatments on Microstructures of Solid Metals: A Review

Yanli Song, Wenlin Wu, Yongqing Yu, Lin Hua

Open Access Original Article

Design of a High Precision Multichannel 3D Bioprinter

Jintao Li, Bin Zhang, Yichen Luo, Huayong Yang

Open Access Original Article

Fault Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on Multi-scale Features

Ruijun Liang, Wenfeng Ran, Yao Chen, Rupeng Zhu

Open Access Original Article

Analysis and Experiment of a Bioinspired Multimode Octopod Robot

Hongzhe Sun, Chaoran Wei, Yan-an Yao, Jianxu Wu

Current Publications

Premium Partners