Skip to main content
Top

Hint

Swipe to navigate through the chapters of this book

2020 | OriginalPaper | Chapter

8. Czech Images of Russian History as a Societal Security Issue

Authors : Pavel Boček, Jan Holzer, Radomír Vlček

Published in: Czech Security Dilemma

Publisher: Springer International Publishing

Abstract

This chapter presents selected changing forms of Czech historical scholarship of Russian history, and the ways in which Czech politics sought sources for its own identity, political contests and legitimacy in Czech historiography of Russia. Included in the chapter is a micro-study of Czech historiography’s changing treatment of one classical figure from Russian history, Ivan the Terrible.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 102.000 Bücher
 • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Automobil + Motoren
 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Elektrotechnik + Elektronik
 • Energie + Nachhaltigkeit
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Maschinenbau + Werkstoffe
 • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

 • über 67.000 Bücher
 • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

 • Bauwesen + Immobilien
 • Business IT + Informatik
 • Finance + Banking
 • Management + Führung
 • Marketing + Vertrieb
 • Versicherung + Risiko
Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literature
go back to reference Bidlo, J. (1903). Br. Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného. Český časopis historický, 9. Praha: Historický klub. Bidlo, J. (1903). Br. Jan Rokyta u cara Ivana Hrozného. Český časopis historický, 9. Praha: Historický klub.
go back to reference Bidlo, J. (1908). Rusko v 19. století. Praha: Jan Otto. Bidlo, J. (1908). Rusko v 19. století. Praha: Jan Otto.
go back to reference Bidlo, J. (1938). Polsko a Rusko v letech 1450–1650. In Dějiny lidstva. Díl V.: V branách nového věku. Praha: Melantrich. Bidlo, J. (1938). Polsko a Rusko v letech 1450–1650. In Dějiny lidstva. Díl V.: V branách nového věku. Praha: Melantrich.
go back to reference Boček, P. (1995). Stát a církev v Rusku na přelomu XV a XVI. století. Brno: Masarykova Univerzita. Boček, P. (1995). Stát a církev v Rusku na přelomu XV a XVI. století. Brno: Masarykova Univerzita.
go back to reference Borák, M. (2003). České stopy v Gulagu. Opava: Slezské zemské museum. Borák, M. (2003). České stopy v Gulagu. Opava: Slezské zemské museum.
go back to reference Borák, M. (2013). Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Borák, M. (2013). Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě.
go back to reference Bouček, J. (2002). Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. Praha: H & H. Bouček, J. (2002). Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. Praha: H & H.
go back to reference Campensis, A. (1543). De Moscovia ad Clementem VII Pontificem Maximum. Venetiis. Campensis, A. (1543). De Moscovia ad Clementem VII Pontificem Maximum. Venetiis.
go back to reference Chlevňuk, O. V. (2008). Historie Gulagu. Od kolektivizace do „velkého teroru“. Praha: BB/Art. Chlevňuk, O. V. (2008). Historie Gulagu. Od kolektivizace do „velkého teroru“. Praha: BB/Art.
go back to reference Clarková, K. (2015). Sovětský román: dějiny jako rituál. Praha: Academia. Clarková, K. (2015). Sovětský román: dějiny jako rituál. Praha: Academia.
go back to reference Clarková, K. (2016). Moskva čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941. Praha: Academia. Clarková, K. (2016). Moskva čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941. Praha: Academia.
go back to reference Davidová Glogarová, J., & David, J. (2017). Obrazy z cest do země sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968. Ostrava: Host—Ostravská univerzita. Davidová Glogarová, J., & David, J. (2017). Obrazy z cest do země sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968. Ostrava: Host—Ostravská univerzita.
go back to reference Deibert, R. (2015). Cyberspace Under Siege. Journal of Democracy, 26(3), 64–78. CrossRef Deibert, R. (2015). Cyberspace Under Siege. Journal of Democracy, 26(3), 64–78. CrossRef
go back to reference Diner, D. (2005). Dvojí Východ. Evropa mezi Západem, Byzancí a islámem. In J. Hanuš & J. Vybíral (Eds.), Evropa a její duchovní tvář. Eseje—komentáře—diskuse (pp. 47–59). Brno: CDK. Diner, D. (2005). Dvojí Východ. Evropa mezi Západem, Byzancí a islámem. In J. Hanuš & J. Vybíral (Eds.), Evropa a její duchovní tvář. Eseje—komentáře—diskuse (pp. 47–59). Brno: CDK.
go back to reference Fabri, J. (1526). De Moscovitorum religione at juxta mare glaciale religion. Basilea. Fabri, J. (1526). De Moscovitorum religione at juxta mare glaciale religion. Basilea.
go back to reference Fitzpatricková, S. (2017). Ruská revoluce. Brno: CPress. Fitzpatricková, S. (2017). Ruská revoluce. Brno: CPress.
go back to reference Fitzpatricková, S. (2018). Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době. Sovětské Rusko ve 30. letech. Praha: Academia. Fitzpatricková, S. (2018). Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době. Sovětské Rusko ve 30. letech. Praha: Academia.
go back to reference Florja, B. N. (2009). Ivan Groznyj. Moskva: Molodaja gvardija. Florja, B. N. (2009). Ivan Groznyj. Moskva: Molodaja gvardija.
go back to reference Franěk, J., et al. (1999). Kontinuita ruských dějin. Teze pražské skupiny historiků-rusistů. Slovanský přehled, 85(5), 537–540. Franěk, J., et al. (1999). Kontinuita ruských dějin. Teze pražské skupiny historiků-rusistů. Slovanský přehled, 85(5), 537–540.
go back to reference Giovio, P. (1525). Libellus de legatione Basilii, Magni Principis Moschoviae ad Clementem VII, Pontificem Maximum (etc.). Roma. Giovio, P. (1525). Libellus de legatione Basilii, Magni Principis Moschoviae ad Clementem VII, Pontificem Maximum (etc.). Roma.
go back to reference Gregor, M., Vejvodová, P., et al. (2018). Nejlepší kniha o fake news dezinformací a manipulacích. Praha: CPrint. Gregor, M., Vejvodová, P., et al. (2018). Nejlepší kniha o fake news dezinformací a manipulacích. Praha: CPrint.
go back to reference Guagnini, A. (1590). Kronyka Mozkewská: Wypsánij přednjch zemj, Kragin, Národůw, Knjžetstwj, Měst, Zámkůw, Ržek a Gezer, Welikému Knjžeti Mozkewskému poddaných: O Mrawjch, obyčegjch, zwyklostech a Náboženstwj národu Mozkewského: Též o neslýchaném Tyranstwj Jwana Wasilowice Knjžete Mozkewského, kteréž on za paměti nassj nad poddanými swými prowozowal: Dwogj cesta do Mozkwy, gedna z Wjdně, druhá z Prahy. Guagnini, A. (1590). Kronyka Mozkewská: Wypsánij přednjch zemj, Kragin, Národůw, Knjžetstwj, Měst, Zámkůw, Ržek a Gezer, Welikému Knjžeti Mozkewskému poddaných: O Mrawjch, obyčegjch, zwyklostech a Náboženstwj národu Mozkewského: Též o neslýchaném Tyranstwj Jwana Wasilowice Knjžete Mozkewského, kteréž on za paměti nassj nad poddanými swými prowozowal: Dwogj cesta do Mozkwy, gedna z Wjdně, druhá z Prahy.
go back to reference Guriev, S., & Treisman, D. (2015). How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism. Cambridge: National Bureau of Economic Research. CrossRef Guriev, S., & Treisman, D. (2015). How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism. Cambridge: National Bureau of Economic Research. CrossRef
go back to reference Havlík, L. E. (1987). Slovanské státní útvary raného středověku: politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Praha: Academia. Havlík, L. E. (1987). Slovanské státní útvary raného středověku: politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Praha: Academia.
go back to reference Herman, K., & Kočí, J. (Eds.). (1977). Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce. Praha: Academia. Herman, K., & Kočí, J. (Eds.). (1977). Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce. Praha: Academia.
go back to reference Holzer, J. (2001). Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK. Holzer, J. (2001). Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK.
go back to reference Holzer, J. (2004). Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK. Holzer, J. (2004). Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK.
go back to reference Ilek, B. (Ed). (1957). Listy Ivana Hrozného. Praha. Ilek, B. (Ed). (1957). Listy Ivana Hrozného. Praha.
go back to reference Kalousek, J. (1880a). O zřízení a původu obce velkoruské. Časopis Musea Království českého, 54, 503–533. Kalousek, J. (1880a). O zřízení a původu obce velkoruské. Časopis Musea Království českého, 54, 503–533.
go back to reference Kalousek, J. (1880b). O počátcích říše ruské. Osvěta, 10, 127–133. Kalousek, J. (1880b). O počátcích říše ruské. Osvěta, 10, 127–133.
go back to reference Komendová, J. (2011). Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha: Argo. Komendová, J. (2011). Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha: Argo.
go back to reference Kovaljov, M. V. (2012). Russkije istoriki—emigranty v Prage (1920–1940 gg.). Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet. Kovaljov, M. V. (2012). Russkije istoriki—emigranty v Prage (1920–1940 gg.). Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet.
go back to reference Král, V. (1973). Ke kritice našeho dějepisectví. Praha: Československo-sovětský institut ČSAV. Král, V. (1973). Ke kritice našeho dějepisectví. Praha: Československo-sovětský institut ČSAV.
go back to reference Krandžalov, D. (1963). Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Praha: Nakladatelství politické literatury. Krandžalov, D. (1963). Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Praha: Nakladatelství politické literatury.
go back to reference Křesťan, J. (2012). Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Praha: Paseka. Křesťan, J. (2012). Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Praha: Paseka.
go back to reference Kudělka, M. (1995). Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček, Radoslav Večerka, Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století (pp. 18–49). Brno: Historický ústav. Kudělka, M. (1995). Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček, Radoslav Večerka, Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století (pp. 18–49). Brno: Historický ústav.
go back to reference K voprosu o kanonizacii carja Ivana Groznogo i Grigorija Rasputina. Serpuchov 2006. K voprosu o kanonizacii carja Ivana Groznogo i Grigorija Rasputina. Serpuchov 2006.
go back to reference Litera, B. (2009). Historie Rudé armády. Praha: Libri. Litera, B. (2009). Historie Rudé armády. Praha: Libri.
go back to reference Litera, B. (2013). „Druhá revoluce“: stalinská transformace Sovětského svazu 1928–1934. Praha: Dokořán. Litera, B. (2013). „Druhá revoluce“: stalinská transformace Sovětského svazu 1928–1934. Praha: Dokořán.
go back to reference Litera, B. (2015). Cesta na výsluní: zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Dokořán. Litera, B. (2015). Cesta na výsluní: zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945. Praha: Dokořán.
go back to reference Macůrek, J. (1947). Dějiny východních Slovanů. Praha: Melantrich. Macůrek, J. (1947). Dějiny východních Slovanů. Praha: Melantrich.
go back to reference Malia, M. (2004). Sovětská tragédie. Praha: Argo. Malia, M. (2004). Sovětská tragédie. Praha: Argo.
go back to reference Marčalis, N. (2009). Ljutěr iže ljut. Prenije o vere carja Ivana Groznogo s pastorom Ivanom Rokitoj. Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury. Marčalis, N. (2009). Ljutěr iže ljut. Prenije o vere carja Ivana Groznogo s pastorom Ivanom Rokitoj. Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury.
go back to reference Masaryk, T. G. (1995). Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav TGM. Masaryk, T. G. (1995). Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav TGM.
go back to reference Nejedlý, Z. (1946). Komunisté jako nositelé pokrokových tradic. Praha: Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ. Nejedlý, Z. (1946). Komunisté jako nositelé pokrokových tradic. Praha: Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ.
go back to reference Nitsche, P. (1991). „Nicht an die Griechen glaube ich, Sondern an Christus”: Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf. Nitsche, P. (1991). „Nicht an die Griechen glaube ich, Sondern an Christus”: Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf.
go back to reference NR. (2008–2018). Novaja rusistika (vol. 1–11). Brno: Masarykova Univerzita. NR. (2008–2018). Novaja rusistika (vol. 1–11). Brno: Masarykova Univerzita.
go back to reference Nykl, H. (2015). Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Praha: Slovanský ústav AV ČR. Nykl, H. (2015). Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Praha: Slovanský ústav AV ČR.
go back to reference Nykl, H. (2017). Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart. Nykl, H. (2017). Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
go back to reference Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953a). Dějiny SSSR od nejstarších dob do konce 17. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953a). Dějiny SSSR od nejstarších dob do konce 17. století. Praha: SNPL.
go back to reference Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953b). Dějiny SSSR v 18. a 19. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1953b). Dějiny SSSR v 18. a 19. století. Praha: SNPL.
go back to reference Pankratovová, A. M. (Ed.). (1954). Dějiny SSSR ve 20. století. Praha: SNPL. Pankratovová, A. M. (Ed.). (1954). Dějiny SSSR ve 20. století. Praha: SNPL.
go back to reference Picková, D. (1992). Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině 16. století. Praha: UK. Picková, D. (1992). Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině 16. století. Praha: UK.
go back to reference Picková, D. (2002). Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku: příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. Praha: Karolinum. Picková, D. (2002). Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku: příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. Praha: Karolinum.
go back to reference Píč, J. L. (1889). Dějiny národa ruského. Praha: Matice česká. Píč, J. L. (1889). Dějiny národa ruského. Praha: Matice česká.
go back to reference Pipes, R. (1998). Dějiny ruské revoluce. Praha: Argo. Pipes, R. (1998). Dějiny ruské revoluce. Praha: Argo.
go back to reference Pipes, R. (2004). Rusko za starého režimu. Praha: Argo. Pipes, R. (2004). Rusko za starého režimu. Praha: Argo.
go back to reference Pomerantsev, P. (2015). The Kremlin’s Information War. Journal of Democracy, 26(4), 40–50. CrossRef Pomerantsev, P. (2015). The Kremlin’s Information War. Journal of Democracy, 26(4), 40–50. CrossRef
go back to reference Pospíšil, I., & Šaur, J. (Eds.). (2012). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991). Brno: Masarykova Univerzita. Pospíšil, I., & Šaur, J. (Eds.). (2012). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991). Brno: Masarykova Univerzita.
go back to reference Procházková, P. (2003). Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Procházková, P. (2003). Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
go back to reference Putna, M. C. (2015). Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad. Putna, M. C. (2015). Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad.
go back to reference Reiman, M. (1967). Ruská revoluce 23. únor—25. října 1917. Praha: Naše vojsko. Reiman, M. (1967). Ruská revoluce 23. únor—25. října 1917. Praha: Naše vojsko.
go back to reference Ritter, L. (1857). Dějiny ruské od nejstarších dob až do nejnovějšího míru pařížského. Podle rozličných pramenů, hlavně podle Ustrjalova, sepsal L. Rittersberg. Praha: Jaroslav Pospíšil. Ritter, L. (1857). Dějiny ruské od nejstarších dob až do nejnovějšího míru pařížského. Podle rozličných pramenů, hlavně podle Ustrjalova, sepsal L. Rittersberg. Praha: Jaroslav Pospíšil.
go back to reference Rybas, S. J. (2014). Diplomat války po válce. Praha: Rockwood and Partner. Rybas, S. J. (2014). Diplomat války po válce. Praha: Rockwood and Partner.
go back to reference Rybas, S. J. (2017). Zagovor verchov ili totalnyj perevorot. Moskva: Molodaja gvardija. Rybas, S. J. (2017). Zagovor verchov ili totalnyj perevorot. Moskva: Molodaja gvardija.
go back to reference Rybas, S. J. (2018a). Mnichov: Benešovo proroctví. Filmový čtenář—určeno k přečtení. Praha: vlastním nákladem. Rybas, S. J. (2018a). Mnichov: Benešovo proroctví. Filmový čtenář—určeno k přečtení. Praha: vlastním nákladem.
go back to reference Rybas, S. J. (2018b). Novyje vremena i staryje geroi. Zapiski patriota. Moskva: Veče. Rybas, S. J. (2018b). Novyje vremena i staryje geroi. Zapiski patriota. Moskva: Veče.
go back to reference Ryšavý, M. (2008). Cesty na Sibiř. Praha: Revolver Revue. Ryšavý, M. (2008). Cesty na Sibiř. Praha: Revolver Revue.
go back to reference Šaur, J. (2015). Boris N. Čičerin o ruských dějinách: (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. Šaur, J. (2015). Boris N. Čičerin o ruských dějinách: (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.
go back to reference Šimánek, L. (2009). Rusko—země plná překvapení: půl roku na dobrodružné cestě od Karpat po Bajkal. Pardubice: Action Press. Šimánek, L. (2009). Rusko—země plná překvapení: půl roku na dobrodružné cestě od Karpat po Bajkal. Pardubice: Action Press.
go back to reference Šímová, K., Kolenovská, D., & Drápala, M. (Eds.). (2017). Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor. Šímová, K., Kolenovská, D., & Drápala, M. (Eds.). (2017). Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor.
go back to reference Sládek, Z., et al. (1967). Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti: 2. Dějiny Sovětského svazu. Praha: Academia. Sládek, Z., et al. (1967). Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti: 2. Dějiny Sovětského svazu. Praha: Academia.
go back to reference Slavík, J. (1924). Kapitoly o Leninovi. Praha: Pokrok. Slavík, J. (1924). Kapitoly o Leninovi. Praha: Pokrok.
go back to reference Slavík, J. (1926–1928). Studie k dějinám ruské revoluce I.-III. Praha: Pokrok. Slavík, J. (1926–1928). Studie k dějinám ruské revoluce I.-III. Praha: Pokrok.
go back to reference Slavík, J. (1932). Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha: Melantrich. Slavík, J. (1932). Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha: Melantrich.
go back to reference Šmíd, T. (2009). Organizovaný zločin v Ruské federaci. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ústav. Šmíd, T. (2009). Organizovaný zločin v Ruské federaci. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ústav.
go back to reference Sobotka, I. (2007). Rusko: osmnáct obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech. Olomouc: Poznání. Sobotka, I. (2007). Rusko: osmnáct obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech. Olomouc: Poznání.
go back to reference Souleimanov, E. (2011). Konflikt v Čečensku: minulost, současnost, perspektivy. Praha: SLON. Souleimanov, E. (2011). Konflikt v Čečensku: minulost, současnost, perspektivy. Praha: SLON.
go back to reference Švankmajer, M., Herman, K., Hostička, V., & Zástěrová, B. (Eds.). (1967). Dějiny Ruska Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Dějiny Ruska (Vol. 1). Praha: Academia. Švankmajer, M., Herman, K., Hostička, V., & Zástěrová, B. (Eds.). (1967). Dějiny Ruska Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Dějiny Ruska (Vol. 1). Praha: Academia.
go back to reference Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., & Moulis, V. (1995). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., & Moulis, V. (1995). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
go back to reference Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., & Dvořák, L. (2010). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., & Dvořák, L. (2010). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
go back to reference Tulajev, P. V. (2017). Suďba russkoj Tavridy. Istorija osvojenija Kryma od drevnosti do našego vremeni. Moskva: Věče. Tulajev, P. V. (2017). Suďba russkoj Tavridy. Istorija osvojenija Kryma od drevnosti do našego vremeni. Moskva: Věče.
go back to reference Ulbrechtová, H. (2018). Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medie. Praha: Středisko Společných Činností Av ČR. Ulbrechtová, H. (2018). Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medie. Praha: Středisko Společných Činností Av ČR.
go back to reference Ulbrechtová, H., et al. (2015). Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění: tradice a transformace. Praha: Slovanský ústav AV ČR. Ulbrechtová, H., et al. (2015). Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění: tradice a transformace. Praha: Slovanský ústav AV ČR.
go back to reference Veber, V. (2000). Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894–1917). Praha: Karolinum. Veber, V. (2000). Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894–1917). Praha: Karolinum.
go back to reference Veber, V. (2009). Česká historiografie o Rusku a Jan Slavík. Slavík Jan: Leninova vláda (1917–1924) (pp. 289–333). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Veber, V. (2009). Česká historiografie o Rusku a Jan Slavík. Slavík Jan: Leninova vláda (1917–1924) (pp. 289–333). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
go back to reference Veber, V. (2014). Nikita na trůně: Chruščov v čele SSSR v letech 1953–1964. Praha: Triton. Veber, V. (2014). Nikita na trůně: Chruščov v čele SSSR v letech 1953–1964. Praha: Triton.
go back to reference Veber, V. (2016). Rudý car: Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha: Triton. Veber, V. (2016). Rudý car: Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha: Triton.
go back to reference Vlček, R. (2002). Ruský panslavismus—realita a fikce. Praha: Historický ústav. Vlček, R. (2002). Ruský panslavismus—realita a fikce. Praha: Historický ústav.
go back to reference Vlček, R. (2004). Dobrovský, Rusko a rusofilství. In V. Vavřínek, H. Gladkova, & K. Skwarska (Eds.), Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum (pp. 197–206). Praha: Slovanský ústav AV ČR. Vlček, R. (2004). Dobrovský, Rusko a rusofilství. In V. Vavřínek, H. Gladkova, & K. Skwarska (Eds.), Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum (pp. 197–206). Praha: Slovanský ústav AV ČR.
go back to reference Vlček, R. (2007). Konstantin Dmitrijevič Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století (příklad tvůrce ruské státoprávní školy). In J. Hanuš & R. Vlček (Eds.), Historik v proměnách doby a prostředí—19. století (pp. 99–119). Brno: Matice moravská. Vlček, R. (2007). Konstantin Dmitrijevič Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století (příklad tvůrce ruské státoprávní školy). In J. Hanuš & R. Vlček (Eds.), Historik v proměnách doby a prostředí—19. století (pp. 99–119). Brno: Matice moravská.
go back to reference Vlček, R. (2014). Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno: Masarykova Univerzita. Vlček, R. (2014). Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno: Masarykova Univerzita.
go back to reference Vlčková Kryčerová, L. (2015). Studium dějin Ruska a SSSR v Československé akademii věd 1950–1969. Československo-sovětský institut a ústav dějin evropských socialistických zemí. Slovanský přehled, 101(2), 319–355. Vlčková Kryčerová, L. (2015). Studium dějin Ruska a SSSR v Československé akademii věd 1950–1969. Československo-sovětský institut a ústav dějin evropských socialistických zemí. Slovanský přehled, 101(2), 319–355.
go back to reference Volodichin, D. V. (2018). Ivan IV Groznyj. Carʼ-sirota. Moskva: Molodaja gvardija. Volodichin, D. V. (2018). Ivan IV Groznyj. Carʼ-sirota. Moskva: Molodaja gvardija.
go back to reference Voráček, E., et al. (2015). Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy. Praha: Triangl. Voráček, E., et al. (2015). Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy. Praha: Triangl.
go back to reference Vydra, Z. (2010). Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart. Vydra, Z. (2010). Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
go back to reference Vydra, Z., Řoutil, M., Komendová, J., Hloušková, K., & Téra, M. (2017). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Vydra, Z., Řoutil, M., Komendová, J., Hloušková, K., & Téra, M. (2017). Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
go back to reference Zubov, A. (Ed.). (2014–2015). Dějiny Ruska 20. století. Praha: Argo. Zubov, A. (Ed.). (2014–2015). Dějiny Ruska 20. století. Praha: Argo.
Metadata
Title
Czech Images of Russian History as a Societal Security Issue
Authors
Pavel Boček
Jan Holzer
Radomír Vlček
Copyright Year
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_8

Premium Partner