Skip to main content
Top

International Journal of Disaster Risk Science

Issue 6/2022

Content (13 Articles)

Open Access Article

Mainstreaming the Full ENSO: Linking Present Weather and Future Climate

Michael H. Glantz, Lino Naranjo-Diaz, Qian Ye, Gregory E. Pierce

Open Access Article

A Novel Approach to Measuring Spatiotemporal Changes in Social Vulnerability at the Local Level in Portugal

Pedro Pinto Santos, José Luís Zêzere, Susana Pereira, Jorge Rocha, Alexandre Oliveira Tavares

Open Access Article

Toward Interoperable Multi-hazard Modeling: A Disaster Management System for Disaster Model Service Chain

Wenyu Jiang, Fei Wang, Xiaocui Zheng, Xinxin Zheng, Xiaohui Qiao, Xin Li, Qingxiang Meng

Open Access Article

Strategies to Build Trust and COVID-19 Vaccine Confidence and Engagement among Minority Groups in Scotland

Josephine Adekola, Denis Fischbacher-Smith, Thelma Okey-Adibe, Jamila Audu

Open Access Article

Pre-rainy Season Rainstorms in South China—Risk Perception of the 11 April 2019 Rainstorm in Shenzhen City

Xuran Sun, Wei Zhou, Guoming Zhang, Lianyou Liu, Guangpeng Wang, Mingzhu Xiang, Yuting Xiao, Shufeng Qu, Shouwei Li, Jiaxue Li

Open Access Article

Economic Ripple Effects of Individual Disasters and Disaster Clusters

Zhengtao Zhang, Ning Li, Ming Wang, Kai Liu, Chengfang Huang, Linmei Zhuang, Fenggui Liu

Open Access Article

Space-Time Clustering with the Space-Time Permutation Model in SaTScan™ Applied to Building Permit Data Following the 2011 Joplin, Missouri Tornado

Mitchel Stimers, Sisira Lenagala, Brandon Haddock, Bimal Kanti Paul, Rhett Mohler

Open Access Article

Evaluating the Influence of Multisource Typhoon Precipitation Data on Multiscale Urban Pluvial Flood Modeling

Yi Lu, Jie Yin, Dandan Wang, Yuhan Yang, Hui Yu, Peiyan Chen, Shuai Zhang

Open Access Article

Heat Health Risk and Adaptability Assessments at the Subdistrict Scale in Metropolitan Beijing

Xiaokang Su, Fang Wang, Demin Zhou, Hongwen Zhang

Current Publications