Skip to main content
main-content
Top

Journal

International Journal of Machine Learning and Cybernetics

International Journal of Machine Learning and Cybernetics 6/2013

Issue 6/2013

Table of Contents ( 16 Articles )

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Discovering the discovery of Linguistic Geometry

Boris Stilman

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Dependency space, closure system and rough set theory

Xiangping Kang, Deyu Li

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Automatic non-interactive matting of dynamic targets in complex video using Graph Cuts

Yu Zhou, Jinbang Xu

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

A variational Bayesian framework for group feature selection

Niranjan Subrahmanya, Yung C. Shin

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Two kinds of multi-level formal concepts and its application for sets approximations

Mingwen Shao, Hongzhi Yang

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Fuzzy rough set models over two universes

Weihua Xu, Wenxin Sun, Yufeng Liu, Wenxiu Zhang

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

A fuzzy approach to multicriteria assignment problem using exponential membership functions

Pankaj Gupta, Mukesh K. Mehlawat, Garima Mittal

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Intuitionistic fuzzy filter theory of BL-algebras

Zhan’ao Xue, Yunhua Xiao, Weihua Liu, Huiru Cheng, Yuejun Li

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

New approach to MCDM under interval-valued intuitionistic fuzzy environment

Shihu Liu, Fusheng Yu, Weihua Xu, Wenxiu Zhang

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Principal component analysis using QR decomposition

Alok Sharma, Kuldip K. Paliwal, Seiya Imoto, Satoru Miyano

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Properties of two types of covering-based rough sets

Lian-Hua Fang, Ke-Dian Li, Jin-Jin Li

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Face hallucination using example-based regularization

Hong Zhao, Yao Lu

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

Proximal support tensor machines

Reshma Khemchandani, Anuj Karpatne, Suresh Chandra

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

An intuitionistic fuzzy weighted OWA operator and its application

Xia Liang, Cuiping Wei, Zhimin Chen

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

On rule acquisition in decision formal contexts

Jinhai Li, Changlin Mei, Cherukuri Aswani Kumar, Xiao Zhang

01-12-2013 | Original Article | Issue 6/2013

On bijective correspondence between IF-preorders and saturated IF-topologies

S. P. Tiwari, Anupam K. Singh

Current Publications