Skip to main content
Top

Journal of Materials Engineering and Performance

Issue 11/2023

Content (40 Articles)

Technical Article

Experimental Investigation of Friction Stir Welding of Aluminum Alloy AA8090-T3 Using Taguchi Method

Ashif Shamim Khan, Vishvesh J. Badheka, Ashish B. Chaudhari, Vijay S. Gadakh

Technical Article

Structure and Hot Corrosion Behavior of an Al-Co-Y Co-deposited Coating on TiAl Alloy

Zekun Wei, Xuan Li, Wei Lv, Bai Ming, Yongquan Li, Xing Liu, Sheng Lai, Fuhua Liu

Technical Article

Residual Stress, Adhesion, Hardness, and Corrosion Resistance of Surface Alloyed Layer Formed during Sand Casting of Mild Steel

Kaustubh Rane, Swaroop Behera, Amir Kordijazi, Ajay Kumar, Benjamin Church, Rathindra Dasgupta, Pradeep Rohatgi

Technical Article

Effects of Extrusion Ratio on the Microstructure, Texture and Mechanical Properties of Mg-2.5Nd-0.5Zn-0.5Zr Alloy Sheets

Songhui Wang, Jinqi Pan, Wenzhuo Xie, Jianlei Yang, Wencong Zhang, Wenzhen Chen

Technical Article

Microstructure and Mechanical Properties of Ti/Cu/Fe Dissimilar Joints

Qiaoling Chu, Yi Li, Qilu Cao, Min Zhang, Jihong Li, Pengkang Zhao, Fuxue Yan, Hailong Luo, Xudong Wang, Cheng Yan

Technical Article

Experimental Analyses into Dry Ultrasonic Vibration-Assisted Grinding of Difficult-to-Machine Tool Steel with Alumina Wheel

Abhimanyu Chaudhari, Ashwani Sharma, Mohd Zaheer Khan Yusufzai, Meghanshu Vashista

Technical Article

Effect of Initial Microstructure on the Plastic Deformation Bonding of Ti64 and Ti17

Lixing Sun, Rongyan Zhang, Lian Li, Miaoquan Li

Technical Article

Laser Directed Energy Deposition of High-Carbon High-Chromium D2 Tool Steel Structures: Processing, Heat Treatment and Material Behavior

S. Yadav, K. Dileep, A. N. Jinoop, C. P. Paul, A. K. Rai, R. Singh, K. S. Bindra

Technical Article

The Microstructure and Mechanical Properties of Welded Joints of Hot-Rolled and Post-Weld Solution-Treated Fe-12.5Mn-9.8Al-1.0C Low-Density Steel

Xing Mei, Wan Ya-xiong, Zhang Xiao-feng, Lin Fang-min, Zhang Peng-yan, Yang Yong, Wang Yong-jian, Huang Zhen-yi

Technical Article

Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Ti-22Al-25Nb Alloy Fabricated by High-Pressure Torsion under Ageing Treatment

Huan Li, Wencong Zhang, Jianlei Yang, Jinqi Pan, Wenzhen Chen, Guorong Cui, Guofeng Wang, Guannan Chu

Technical Article

Study of the Effect of Er on the Homogenization of 6061 Twin-Roll Casting Sheet

Shuangyong Tian, Su Luan, Zhen Xu, Hongbin Wang, Yutao Li, Dong Wang

Technical Article

Ultrafine Carbide-Free Bainite in High-Carbon Steel After Continuous Annealing with Different Cooling Rates

Behzad Avishan, Roya Karimkhani Shamloo, Elina Akbarzadeh Chiniforoush, Sasan Yazdani

Technical Article

The Influence of Thermal Cycles on the Performance and Spheroidization Process of SAE 8640 Steels

João Vitor Piovisan Dalla Nora, Jorge Luis Braz Medeiros, Luciano Volcanoglo Biehl, Guilherme Vieira Braga Lemos, Carlos Otávio Damas Martins, José de Souza, Diego Augusto de Jesus Pacheco

Technical Article

The Relationship between the Flow Velocity of Freshwater and the Corrosion Performance of Steel Pipe Elbow Sections in Water Resource Allocation Engineering

Hao Wang, Zhaoheng Li, Zhangmin Zhang, Yangyang Wang, Zhipeng Xu, Pengbo Fan, Jie Hu, Haoliang Huang, Yuwei Ma, Jiangxiong Wei, Qijun Yu

Technical Article

Study on Melting–Precipitation Evolution of WC in Ni/WC-12Co Coating during Laser Cladding and Tribological Properties

Eryong Liu, Jie Zhang, Ze Liu, Shuangming Du, Hui Cai, Huiling Du, Zhongtang Gao

Technical Article

Effect of Cracks on Thermal Shock Behavior of Plasma-Sprayed Thick Thermal Barrier Coatings

Shiqian Tao, Jiasheng Yang, Fang Shao, Huayu Zhao, Xinghua Zhong, Yin Zhuang, Jing Sheng, Jinxing Ni, Qinghui Li, Shunyan Tao

Technical Article

Wettability Variation of Different Nickel Surface Morphologies Prepared by Electrodeposition and UV Illumination

Bowen Yue, Guangming Zhu, Zheng Chang, Jianbo Song, Xujie Gao, Yanwei Wang, Nana Guo, Xiaoqing Zhai

Technical Article

Effect of Rolling Deformation on Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast and Rolled ZM21 Magnesium Alloy

Ümit Özdemir, Erkan Koç, Yunus Türen, Levent Elen, Bünyamin Çiçek, A. Najah Saud

Technical Article

Effect of Different Chemical Etching Solutions on Physical and Chemical Surface Properties of Commercially Pure Titanium Grade 2

Peerawas Kongsong, Chantapichaya Hasook, Chakkrit Changpru, Weerachai Sangchay, Natthaphong Konkhunthot

Technical Article

The Influence of Vacuum on the Microstructure and Tensile Properties of AlSiMgMn Cast Alloy

Subodh B. Daronde, Abhaykumar M. Kuthe, Shishir Keerti, Rajesh K. Khatirkar

Technical Article

Tempering Effect on the Anisotropic Mechanical Properties of Selective Laser Melted 420 Stainless Steel

Chong-Ming Jiang, Jeng-Rong Ho, Pi-Cheng Tung, Chih-Kuang Lin

Technical Article

Microstructure, Texture, and Mechanical Properties of Ti6Al4V Alloy during Uniaxial Tension at Elevated Temperatures

R. Vinjamuri, B. D. Bishoyi, R. K. Sabat, M. Kumar, S. K. Sahoo

Technical Article

Role of Mn Addition in Tuning the Microstructure and Mechanical Properties of Mg-Al-Ca Dilute Alloy

Chuncheng Ge, Xinyu Sun, Jingren Li, Dongsheng Xie, Chubin Yang, Hucheng Pan, Gaowu Qin

Technical Article

Fatigue Damage Analysis of Aluminum Alloy 6061 Based on CT Scanning

Sha Xu, Hao Chen, Yali Yang, Shengwei Zhang, Jie Shen, Yongfang Li, Kun Gao

Technical Article

Microstructure-Based Computational Fatigue Life Prediction of Haynes 282 Alloy

Siqi Li, Zhong Zhang, Rong Liu, Xijia Wu

Technical Article

Fatigue limit and residual life evaluation of railway EA4T axles with artificial surface impacts

Yan Luo, Cunhai Li, Xiaopeng Kang, Yanan Hu, Shengchuan Wu

Technical Article

The Corrosion Behavior of Graphene-Reinforced Al Matrix Composites in 3.5 wt.% NaCl Solution

Hadi Khezerlou, Mir Ghasem Hosseini, Mahmut Can Şenel, Mevlut Gürbüz

Open Access Technical Article

Resistance of Quench and Partitioned Steels Against Hydrogen Embrittlement

Hamdi Elsayed, Andreas Drexler, Fernando Warchomicka, Ines Traxler, Josef Domitner, Matthew Galler, Rudolf Vallant, Christof Sommitsch

Technical Article

Effect of Laser Cutting Process Parameters on the Cutting Quality of AZ31B Magnesium Alloy

Zhe Wu, Si Jia Wang, Yang Zhang, Bo Xue, Chun Mei Yang, Jia Qi Wan, Jian Yang Song

Technical Article

Regression Model of Factors Influencing the Corrosion Rate of X80 Steel in Silt Based on an Orthogonal Test

Yuting Wang, Pengju Han, Funan Sun, Ruizhen Xie, Xiangling Bai

Technical Article

Mechanical Properties and In Vitro Corrosion of Biodegradable Open-Cell Zn Alloy Foams

Zhixian Liu, Xiaoqian Liu, Aike Qiao, Yongliang Mu

Current Publications

Premium Partners