Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 9/2017

Issue 9/2017

Table of Contents ( 30 Articles )

01-06-2017 | Research Article | Issue 9/2017

A series of nanoparticles with phase-separated structures by 1,1-diphenylethene controlled one-step soap-free emulsion copolymerization and their application in drug release

Xinlong Fan, Jin Liu, Xiangkun Jia, Yin Liu, Hao Zhang, Shenqiang Wang, Baoliang Zhang, Hepeng Zhang, Qiuyu Zhang

26-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Sandwich-structured nanocomposites of N-doped graphene and nearly monodisperse Fe3O4 nanoparticles as high-performance Li-ion battery anodes

Wen Qi, Xuan Li, Hui Li, Weikang Wu, Pei Li, Ying Wu, Chunjiang Kuang, Shaoxiong Zhou, Xiaolin Li

23-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Active coherent control of nanoscale light confinement: Modulation of plasmonic modes and position of hotspots for surface-enhanced Raman scattering detection

Zhendong Zhu, Qixia Wang, Fa Zeng, Oubo You, Sitian Gao, Benfeng Bai, Qiaofeng Tan, Guofan Jin, Qunqing Li, Shoushan Fan, Wei Li, Yushu Shi, Xueshen Wang

27-03-2017 | Research Article | Issue 9/2017

MoS2-graphene in-plane contact for high interfacial thermal conduction

Xiangjun Liu, Junfeng Gao, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang

08-06-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Determination of the acidic properties of carboxylated carbocatalysts in an acid-catalyzed ring-opening reaction using kinetic profiling

Bolun Wang, Guodong Wen, Dangsheng Su

18-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Flower-like C@SnO X @C hollow nanostructures with enhanced electrochemical properties for lithium storage

Yijia Wang, Zheng Jiao, Minghong Wu, Kun Zheng, Hongwei Zhang, Jin Zou, Chengzhong Yu, Haijiao Zhang

13-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Versatile synthesis of yolk/shell hybrid nanocrystals via ion-exchange reactions for novel metal/semiconductor and semiconductor/semiconductor conformations

Muwei Ji, Xinyuan Li, Hongzhi Wang, Liu Huang, Meng Xu, Jia Liu, Jiajia Liu, Jin Wang, Jiatao Zhang

18-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Topotactic reduction of layered double hydroxides for atomically thick two-dimensional non-noble-metal alloy

Pengsong Li, Qixian Xie, Lirong Zheng, Guang Feng, Yingjie Li, Zhao Cai, Yongmin Bi, Yaping Li, Yun Kuang, Xiaoming Sun, Xue Duan

12-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

High performance metal oxide based sensing device using an electrode with a solid/liquid/air triphase interface

Jun Zhang, Xia Sheng, Jian Jin, Xinjian Feng, Lei Jiang

18-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Carbon quantum dot-induced self-assembly of ultrathin Ni(OH)2 nanosheets: A facile method for fabricating three-dimensional porous hierarchical composite micro-nanostructures with excellent supercapacitor performance

Guijuan Wei, Kun Du, Xixia Zhao, Zhaojie Wang, Ming Liu, Chuang Li, Hui Wang, Changhua An, Wei Xing

04-04-2017 | Research Article | Issue 9/2017

New class of two-dimensional bimetallic nanoplatelets for high energy density and electrochemically stable hybrid supercapacitors

Zhiting Liu, Peng Ma, Jens Ulstrup, Qijin Chi, Kake Zhu, Xinggui Zhou

08-04-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Co-Co3O4@carbon core–shells derived from metal−organic framework nanocrystals as efficient hydrogen evolution catalysts

Yanyan Liu, Guosheng Han, Xiaoyu Zhang, Congcong Xing, Chenxia Du, Huaqiang Cao, Baojun Li

09-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Biodegradable nanocarriers for small interfering ribonucleic acid (siRNA) co-delivery strategy increase the chemosensitivity of pancreatic cancer cells to gemcitabine

Chengbin Yang, Kok Ken Chan, Wen-Jen Lin, Alana Mauluidy Soehartono, Guimiao Lin, Huiting Toh, Ho Sup Yoon, Chih-Kuang Chen, Ken-Tye Yong

20-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

An intelligent near-infrared light activatable nanosystem for accurate regulation of zinc signaling in living cells

Wei Li, Zhen Liu, Zhaowei Chen, Lihua Kang, Yijia Guan, Jinsong Ren, Xiaogang Qu

24-03-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Curved copper nanowires-based robust flexible transparent electrodes via all-solution approach

Zhenxing Yin, Seung Keun Song, Sanghun Cho, Duck-Jae You, Jeeyoung Yoo, Suk Tai Chang, Youn Sang Kim

19-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Nanocomposite quasi-solid-state electrolyte for high-safety lithium batteries

Hyunji Choi, Hyun Woo Kim, Jae-Kwang Ki, Young Jun Lim, Youngsik Kim, Jou-Hyeon Ahn

10-04-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Au/Ni12P5 core/shell single-crystal nanoparticles as oxygen evolution reaction catalyst

Yingying Xu, Sibin Duan, Haoyi Li, Ming Yang, Shijie Wang, Xun Wang, Rongming Wang

11-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Two-photon-excited near-infrared emissive carbon dots as multifunctional agents for fluorescence imaging and photothermal therapy

Minhuan Lan, Shaojing Zhao, Zhenyu Zhang, Li Yan, Liang Guo, Guangle Niu, Jinfeng Zhang, Junfang Zhao, Hongyan Zhang, Pengfei Wang, Guangyu Zhu, Chun-Sing Lee, Wenjun Zhang

18-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Gram-scale synthesis of nanotherapeutic agents for CT/T1-weighted MRI bimodal imaging guided photothermal therapy

Xianguang Ding, Xiaoxia Hao, Dongdong Fu, Mengxin Zhang, Tian Lan, Chunyan Li, Renjun Huang, Zhijun Zhang, Yonggang Li, Qiangbin Wang, Jiang Jiang

19-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Unexpected elastic isotropy in a black phosphorene/TiC2 van der Waals heterostructure with flexible Li-ion battery anode applications

Qiong Peng, Kangming Hu, Baisheng Sa, Jian Zhou, Bo Wu, Xianhua Hou, Zhimei Sun

29-04-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Fluorination of suspended graphene

Claudia Struzzi, Mattia Scardamaglia, Nicolas Reckinger, Jean-François Colomer, Hikmet Sezen, Matteo Amati, Luca Gregoratti, Rony Snyders, Carla Bittencourt

15-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Proline-derived in situ synthesis of nitrogen-doped porous carbon nanosheets with encaged Fe2O3@Fe3C nanoparticles for lithium-ion battery anodes

Jingfei Zhang, Lijuan Qi, Xiaoshu Zhu, Xiaohong Yan, Yufeng Jia, Lin Xu, Dongmei Sun, Yawen Tang

01-06-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Yolk–shell-structured (Fe0.5Ni0.5)9S8 solid-solution powders: Synthesis and application as anode materials for Na-ion batteries

Jung Hyun Kim, Yun Chan Kang

20-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Hierarchical Sb-Ni nanoarrays as robust binder-free anodes for high-performance sodium-ion half and full cells

Liying Liang, Yang Xu, Liaoyong Wen, Yueliang Li, Min Zhou, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, Yong Lei

25-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

FeSe2 clusters with excellent cyclability and rate capability for sodium-ion batteries

Xiujuan Wei, Chunjuan Tang, Qinyou An, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Xinyin Cai, Liqiang Mai

06-05-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Folate targeted coated SPIONs as efficient tool for MRI

Cinzia Scialabba, Roberto Puleio, Davide Peddis, Gaspare Varvaro, Pietro Calandra, Giovanni Cassata, Luca Cicero, Mariano Licciardi, Gaetano Giammona

06-06-2017 | Research Article | Issue 9/2017

N-doped carbon-stabilized PtCo nanoparticles derived from Pt@ZIF-67: Highly active and durable catalysts for oxygen reduction reaction

Nana Du, Chengming Wang, Ran Long, Yujie Xiong

27-06-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Giant enhancement and anomalous temperature dependence of magnetism in monodispersed NiPt2 nanoparticles

Aixian Shan, Chinping Chen, Wei Zhang, Daojian Cheng, Xi Shen, Richeng Yu, Rongming Wang

06-07-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Water-assisted self-sustained burning of metallic single-walled carbon nanotubes for scalable transistor fabrication

Keigo Otsuka, Taiki Inoue, Yuki Shimomura, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama

12-07-2017 | Research Article | Issue 9/2017

Ag/C nanoparticles catalysed aerobic oxidation of diaryl and aryl(hetero) methylenes into ketones

Shuangxi Guo, Qi Zhang, Hongbo Li, Huifang Guo, Wei He

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits