Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 1/2017

Issue 1/2017

Table of Contents ( 17 Articles )

21-12-2016 | Article | Issue 1/2017

A triple-exposure color PIV technique for pressure reconstruction

ZhongYi Wang, Qi Gao, JinJun Wang

14-11-2016 | Article | Issue 1/2017

Stability control of steer by wire system based on μ synthesis robust control

ChunYan Wang, Ke Deng, WanZhong Zhao, Guan Zhou, Dong Zhou

14-11-2016 | Article | Issue 1/2017

Investigation on the cleaning of KDP ultra-precision surface polished with micro water dissolution machining principle

YuChuan Chen, Hang Gao, Xu Wang, DongMing Guo, XiaoJi Teng

06-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Overall efficiency optimization of controllable mechanical turbo-compounding system for heavy duty diesel engines

GuanZhang He, Hui Xie, ShiJie He

23-11-2016 | Article | Issue 1/2017

A direct atomic layer deposition method for growth of ultra-thin lubricant tungsten disulfide films

YongFeng Sun, ZhiMin Chai, XinChun Lu, DanNong He

22-11-2016 | Article | Issue 1/2017

Thermal stability of LiFePO4/C-LiMn2O4 blended cathode materials

YuanChao Du, XiaoPeng Huang, KeYu Zhang, Feng Liang, QiuXia Li, YaoChun Yao, YongNian Dai

11-11-2016 | Article | Issue 1/2017

Liquid metal corrosion sculpture to fabricate quickly complex patterns on aluminum

JinRong Lu, LiTing Yi, Lei Wang, SiCong Tan, Han Gui, Jing Liu

08-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Au modified ZnO nanowires for ethanol gas sensing

YouNi Wu, Ting Jiang, TieLin Shi, Bo Sun, ZiRong Tang, GuangLan Liao

14-12-2016 | Article | Issue 1/2017

A high strength pH responsive supramolecular copolymer hydrogel

Qing Wang, YinYu Zhang, XiYang Dai, XiaoHuan Shi, WenGuang Liu

15-11-2016 | Article | Issue 1/2017

Identification of green tea origins by near-infrared (NIR) spectroscopy and different regression tools

XinGang Zhuang, LiLi Wang, Qi Chen, XueYuan Wu, JiaXiong Fang

15-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Efficiency analysis and optimization of wireless power transfer system for freely moving biomedical implants

Qi Shao, Hao Liu, XueLin Fang

20-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Coupled chemical effects of carbon dioxide and hydrogen additions on premixed lean dimethyl ether flames

Wei Pan, Dong Liu

29-09-2016 | Article | Issue 1/2017

Positive and negative shear lag behaviors of composite twin-girder decks with varying cross-section

Li Zhu, JianGuo Nie, WenYu Ji

13-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Finite element analysis for wellbore stability of transversely isotropic rock with hydraulic-mechanical-damage coupling

YongLiang Wang, ZhanLi Liu, HengLin Yang, Zhuo Zhuang

08-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Effect of three-electrode plasma synthetic jet actuator on shock wave control

Yan Zhou, ZhiXun Xia, ZhenBing Luo, Lin Wang

15-12-2016 | Article | Issue 1/2017

Basin flood control system risk evaluation based on variable sets

Yong Peng, JingGang Chu, ZhiChun Xue

09-08-2016 | Article | Issue 1/2017

First observations of low latitude whistlers using WHU ELF/VLF receiver system

YanPing Chen, BinBin Ni, XuDong Gu, ZhengYu Zhao, GuoBin Yang, Chen Zhou, YuanNong Zhang

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits