Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 4/2012

Issue 4/2012

Special Topic on Material Sciences

Table of Contents ( 36 Articles )

01-04-2012 | Issue 4/2012

Single event transient pulse attenuation effect in three-transistor inverter chain

JianJun Chen, ShuMing Chen, Bin Liang, FanYu Liu

01-04-2012 | Issue 4/2012

The growth mechanism of hydrotalcite crystal

JianSong Wu, YingKai Xiao, JianYu Wan, LiRong Wen

01-04-2012 | Issue 4/2012

Characterization of individual grain boundaries and grains of CaCu3Ti4O12 ceramic

FengChao Luo, JinLiang He, Jun Hu, YuanHua Lin

01-04-2012 | Issue 4/2012

Optimization of the cavity facet coating in high power GaN-based semiconductor laser diodes

MeiXin Feng, ShuMing Zhang, DeSheng Jiang, Hui Wang, JianPing Liu, Chang Zeng, ZengCheng Li, HuaiBing Wang, Feng Wang, Hui Yang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Effect of high temperature annealing on the performance of MANOS charge trapping memory

Lin Jin, ManHong Zhang, ZongLiang Huo, ZhaoAn Yu, DanDan Jiang, Yong Wang, Jie Bai, JunNing Chen, Ming Liu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Effects of hydrothermal temperature on formation and decoloration characteristics of anatase TiO2 nanoparticles

HongBin Lu, YouZhen Zhou, Sascha Vongehr, ShaoChun Tang, XiangKang Meng

01-04-2012 | Issue 4/2012

Recent progress in the fields of tuning the band gap of quantum dots

Da Lei, YongTao Shen, YiYu Feng, Wei Feng

01-04-2012 | Issue 4/2012

Effect of electrochemical oxidation on carbon nanotube electrodes of electric double layer capacitors

YingJie Qiao, ChenSha Li, XingJuan Chen, CaiShan Jiao

01-04-2012 | Issue 4/2012

Thermodynamic prediction of metastable phases of Ni-Ti system formed by ion beam mixing

ShiZhen Zhao, JiaHao Li, BaiXin Liu

01-04-2012 | Progress of Projects Supported by NSFC | Issue 4/2012

Wind tunnel experiments on natural snow drift

XiaoHui Lü, Ning Huang, Ding Tong

01-04-2012 | Progress of Projects Supported by NSFC | Issue 4/2012

Principle of in-situ 3D rock stress measurement with borehole wall stress relief method and its preliminary applications to determination of in-situ rock stress orientation and magnitude in Jinping hydropower station

XiuRun Ge, MingXun Hou

01-04-2012 | Issue 4/2012

Inversion of excitation source in ground vibration from urban railway traffic

FuTong Wang, XiaXin Tao, Xin Zheng

01-04-2012 | Issue 4/2012

Waterproof of rock joint with lead strip for splitting tuff sheet in ancient China quarrying caverns

ZhiFa Yang, LuQing Zhang, ZhongQi Yue, ZhongJian Zhang, TianYao Yang, XianJian Lin, KeJie Tao, JieWang Zhu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Chloride ion ingress distribution within an alternate wetting-drying marine environment area

Chen Xu, ZhiYuan Li, WeiLiang Jin, Yi Zhang, ChangJian Yao

01-04-2012 | Issue 4/2012

Fast acquisition of 3D images in a modified optical microscope based on integral imaging

ZhiHua Dai, JinGang Wang, Xing Zhao, Yong Yang, Jing Bu, XiaoCong Yuan

01-04-2012 | Issue 4/2012

Visible characteristics of space-based targets based on bidirectional reflection distribution function

HongYuan Wang, Wei Zhang, FuGang Wang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Optimization design and analysis of Si-63Ni betavoltaic battery

XiaoBin Tang, Ding Ding, YunPeng Liu, Da Chen

01-04-2012 | Issue 4/2012

Investigate the nonuniformity of low-energy electron beam with large cross-sections

Jie Ren, JianMing Huang, YuTian Zhang, DeMing Li, NanKang Zhu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Effect of p-well contact on n-well potential modulation in a 90 nm bulk technology

YanKang Du, ShuMing Chen, BiWei Liu, Bin Liang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Analytical geometry method of planetary gear trains

XiaoAn Chen, Hong Chen

01-04-2012 | Issue 4/2012

Driving force planning in shield tunneling based on Markov decision processes

XiangTao Hu, YongAn Huang, ZhouPing Yin, YouLun Xiong

01-04-2012 | Issue 4/2012

Characteristic analysis of hydraulic hybrid vehicle based on limit cycle

YanLi Chen, ShunAn Liu, Tao Shang, YuanKun Zhang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Influence of axial distance on pre-whirl regulation by the inlet guide vanes for a centrifugal pump

Lei Tan, ShuLiang Cao, YuMing Wang, BaoShan Zhu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Measurement of thermal boundary conductance between metal and dielectric materials using femtosecond laser transient thermoreflectance technique

ChungWei Zhang, KeDong Bi, JianLi Wang, ZhongHua Ni, YunFei Chen

01-04-2012 | Issue 4/2012

Numerical investigation of disc heat transfer with a novel fin-like structure

Qiang Du, JunQiang Zhu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Dynamic Bayesian identification of mechanical parameters of multi-cell curve box girder based on conjugate gradient theory

Jian Zhang, ChuWei Zhou, Jing Lin

01-04-2012 | Issue 4/2012

Analysis of combustion instability via constant volume combustion in a LOX/RP-1 bipropellant liquid rocket engine

HuiQiang Zhang, YongJing Ga, Bing Wang, XiLin Wang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Aeroelastic optimization on composite skins of large aircraft wings

Lu Liang, ZhiQiang Wan, Chao Yang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Investigation on the development of deep space exploration

WeiRen Wu, WangWang Liu, Dong Qiao, DeGang Jie

01-04-2012 | Issue 4/2012

Reconstruction of morningside plasma sheet compressional ULF Pc5 wave

AnMin Tian, QiuGang Zong, QuanQi Shi

01-04-2012 | Issue 4/2012

Modeling to predict the time evolution of negative bias temperature instability (NBTI) induced single event transient pulse broadening

ShuMing Chen, JianJun Chen, YaQing Chi, FanYu Liu, YiBai He

01-04-2012 | Issue 4/2012

Wide-area nonlinear robust voltage control strategy for multi-machine power systems

Yang Ruan, RongXiang Yuan

01-04-2012 | Issue 4/2012

Self-assembly control and experiments in swarm modular robots

HongXing Wei, HaiYuan Li, JinDong Tan, TianMiao Wang

01-04-2012 | Issue 4/2012

Calculation model of AC loss for CICC (cable-in-conduit conductor) based on strain

HuaWei Jiang, SongTao Wu, DeXian Zhang, ZhaoHui Xu, Tong Zhen

01-04-2012 | Issue 4/2012

Optimal short-term load dispatch strategy in wind farm

JiZhen Liu, Yu Liu, DeLiang Zeng, JiWei Liu, You Lü, Yang Hu

01-04-2012 | Issue 4/2012

Experiment on surface charge distribution of fine sediment

Lei Huang, HongWei Fang, MingHong Chen

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits