Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 5/2015

Issue 5/2015

Special Topic: Engineering Mechanics (769-802)

Table of Contents ( 22 Articles )

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Dynamic conducting crack propagation in piezoelectric materials: Mode-II problem

HaoSen Chen, WeiYi Wei, JinXi Liu, DaiNing Fang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Influencing factors of the dynamic hysteresis in varying compliance vibrations of a ball bearing

ZhiYong Zhang, YuShu Chen, ZhongGang Li

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Advances in numerical algorithms and methods in computational geosciences with modeling characteristics of multiple physical and chemical processes

ChongBin Zhao

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

A new robust design for imperfection sensitive stiffened cylinders used in aerospace engineering

Ke Liang, YongJie Zhang, Qin Sun, Martin Ruess

01-05-2015 | Review | Issue 5/2015

Glass capillary nanopore for single molecule detection

JingJie Sha, Wei Si, Wei Xu, YiRen Zou, YunFei Chen

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Dynamic analysis on pressure fluctuation in vaneless region of a pump turbine

DeYou Li, RuZhi Gong, HongJie Wang, GaoMing Xiang, XianZhu Wei, ZhanSheng Liu

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Interfacial microstructure of CuCr/1Cr18Ni9Ti bi-metal materials and its effect on bonding strength

Qiao Zhang, ShuHua Liang, JunTao Zou, Qing Yang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Mg doping and native N vacancy effect on electronic and transport properties of AlN nanowires

Mei Qin, Yan Shang, Xiao Wang, GuiLing Zhang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

A cubic triboelectric generator as a self-powered orientation sensor

GuoLin Qiu, Wen Liu, MengDi Han, XiaoLiang Cheng, Bo Meng, Ankanahalli Shankaregowda Smitha, JiangMing Zhao, HaiXia Zhang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Numerical simulation of shock wave interaction with a deformable particle based on the pseudo arc-length method

JianGuo Ning, Xing Wang, TianBao Ma, Cheng Wang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

TiO2-doped Fe3O4 nanoparticles as high-performance Fenton-like catalyst for dye decoloration

ShengTao Yang, LiJun Yang, XiaoYang Liu, JingRu Xie, XiaoLiang Zhang, BaoWei Yu, RuiHan Wu, HongLiang Li, LingYun Chen, JiaHui Liu

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Cavitation shedding dynamics around a hydrofoil simulated using a filter-based density corrected model

An Yu, Bin Ji, RenFang Huang, Yao Zhang, YuNing Zhang, XianWu Luo

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Three dimensional microstructures and wear resistance of Al-Bi immiscible alloys with different grain refiners

TongMin Wang, Fei Cao, ZongNing Chen, HuiJun Kang, Jing Zhu, YaNan Fu, TiQiao Xiao, TingJu Li

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Effects of different CdCl2 annealing methods on the performance of CdS/CdTe polycrystalline thin film solar cells

GuangGen Zeng, JingQuan Zhang, Bing Li, Wei Li, LiLi Wu, WenWu Wang, LiangHuan Feng

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Synthesis of Ag@Cu2O core-shell metal-semiconductor nanoparticles and conversion to Ag@Cu core-shell bimetallic nanoparticles

AiLing Yang, ShunPin Li, YuJin Wang, LeLe Wang, XiChang Bao, RenQiang Yang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Theoretical modeling of steel reinforced ECC column under eccentric compressive loading

JinLong Pan, Jie Gu, JunHan Chen

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Controlling synthesis and host sensitized Eu3+ emissions of K5Gd9F32 and GdF3

An Xie, ChunYan Cao, RenPing Cao, HyeonMi Noh, JungHyun Jeong

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

System-level simulation of microbolometer and read-out integrated circuit

Chao Chen, YaDong Jiang, Long Zhang, Yun Zhou, Xing Zheng

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

An area-based position and attitude estimation for unmanned aerial vehicle navigation

XiaoChun Liu, Hou Wang, Dan Fu, QiFeng Yu, PengYu Guo, ZhiHui Lei, Yang Shang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Representation of global precipitation anomalies using four major climate patterns

Ji Chen, ChiHang Chung

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Thermodynamic models based on Pitzer-NRTL and Pitzer-Margules equations for the extraction of tungstic acid with primary amine N1923

Xiao Lin, PengGe Ning, WeiFeng Xu, HongBin Cao, Yi Zhang

01-05-2015 | Article | Issue 5/2015

Investigation of Geiger-mode detector in multi-hit model for laser ranging

Peng Zhao, Yan Zhang, WeiPing Qian, Ying Xuan

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits