Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 6/2006

Issue 6/2006

Table of Contents ( 12 Articles )

01-12-2006 | Issue 6/2006

Mechanical analysis of temperature impact on stability during superplastic tensile deformation

Yuquan Song, Zhiping Guan, Minghui Wang, Jiawang Song

01-12-2006 | Issue 6/2006

Phase transition in the Zr60Al15Ni25 bulk metallic glass subjected to rolling at room temperature

Zhijie Yan, Jinfu Li, Yaohe Zhou, Yanqing Wu

01-12-2006 | Issue 6/2006

A novel solar cell fabricated with spiral photo-electrode for capturing sunlight 3-dimensionally

Yong Liu, Hui Shen, Youjun Deng

01-12-2006 | Issue 6/2006

Numerical simulation of air-water two-phase flow over stepped spillways

Xiangju Cheng, Yongcan Chen, Lin Luo

01-12-2006 | Issue 6/2006

Deposition of antimony telluride thin film by ECALE

Xianhui Gao, Junyou Yang, Wen Zhu, Jie Hou, Siqian Bao, Xi’an Fan, Xingkai Duan

01-12-2006 | Issue 6/2006

Fabrication of sub-micro size PZT array and their ferroelectric properties

Gaoyang Zhao, Weihua Zhang, Guomin Xu, Xiaocui Deng, Bailing Jiang, Wei Zhao

01-12-2006 | Issue 6/2006

Origin of Chinese ancient glasses—study on the earliest Chinese ancient glasses

Fuxi Gan, Huansheng Cheng, Qinghui Li

01-12-2006 | Issue 6/2006

A simple lattice Boltzmann scheme for low Mach number reactive flows

Sheng Chen, Zhaohui Liu, Chao Zhang, Zhu He, Zhiwei Tian, Baochang Shi, Chuguang Zheng

01-12-2006 | Issue 6/2006

Characteristics of InGaN multiple quantum well blue-violet laser diodes

Deyao Li, Shuming Zhang, Jianfeng Wang, Jun Chen, Lianghui Chen, Ming Chong, Jianjun Zhu, Degang Zhao, Zongshun Liu, Hui Yang, Junwu Liang

01-12-2006 | Issue 6/2006

Liquid droplet movement on horizontal surface with gradient surface energy

Qiang Liao, Hong Wang, Xun Zhu, Mingwei Li

01-12-2006 | Issue 6/2006

Analysis of lateral stability of I-section aluminum beams

Ming Cheng, Yongjiu Shi, Yuanqing Wang

01-12-2006 | Issue 6/2006

Sediment yield computation of the sandy and gritty area based on the digital watershed model

Jiahong Liu, Guangqian Wang, Tiejian Li, Hai Xue, Li He

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits