Skip to main content
Top

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Issue 5-6/2024

Enhanced manufacture technology based on emission reduction and carbon reduction in cutting and grinding

Content (78 Articles)

ORIGINAL ARTICLE

A novel rotary barrel finishing approach for high-performance bearing ring surfaces finishing simultaneously via floating clamp

Xuenan Li, Shengqiang Yang, Xiuhong Li, Yupeng Hao, Dongxiang Li, Wenhui Li

ORIGINAL ARTICLE

Study on the influence of ultrasonic-assisted cutting on the surface quality of CFRP

Xiaobo Wang, Chaosheng Song, Jinglin Tong, Lulu Li, Mingqiang Wu, Bo Zhao

ORIGINAL ARTICLE

Machining performance in longitudinal-torsional ultrasonic-assisted core drilling of CFRP

ZiQiang Zhang, Feng Jiao, YuanXiao Li, Ying Niu, JingLin Tong

ORIGINAL ARTICLE

Mechanism analysis and modeling of surface roughness for CeO2 slurry-enhanced grinding BK7 optics

Xianpeng Zhang, Peng Yao, Yueming Li, Long Jiang, Xiyong Jin, Jimiao Xu, Shitong Liang, Jiahao Zhu, Chuanzhen Huang, Hongtao Zhu, Hanlian Liu

ORIGINAL ARTICLE

Process parameter optimization model for robotic abrasive belt grinding of aero-engine blades

Zhongqiang Yang, Zhi Huang, Hongyan Wang, Limin Wang, Han Yang

ORIGINAL ARTICLE

Simulation of substrate temperature distribution during diamond film growth on zirconia with buffer layers by HFCVD method

Feng Lu, Tongxiang Zheng, Xu Bai, Yuhou Wu, Zhengwei Fu, Tianen Hao

ORIGINAL ARTICLE

Flow field analysis of grinding fluid in double-face grinding

Xiannan Zou, Gensheng Zhang, Qingliang Li, Shichao Xiu, Xiangna Kong, Yunlong Yao

Original Article

Kinematics and improved surface roughness model in milling

Dewei Liu, Changhe Li, Lan Dong, Aiguo Qin, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Xiaoming Wang, Mingzheng Liu, Xin Cui, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma

Original Article

Grinding characteristics of ultra-high strength steel by ultrasonic vibration-assisted grinding with microcrystalline alumina wheel

Junshuai Zhao, Biao Zhao, Ming Han, Wenfeng Ding, Guoliang Liu, Mingming Deng, Menglan Tang, Shaopeng Li

Original Article

Effect of pulse current parameters on electroplastically assisted dry cutting performance of W93NiFe alloy

Lixiang Zhao, Guangjun Chen, Jie Liu, Hong Wei, Jiashuai Huang

Original Article

Optimization model for ultrasonic-assisted dry helical milling of CFRP based on genetic algorithm

Xue Wang, Feng Jiao, Shun Zhang, Yuanxiao Li, Jinglin Tong, Ying Niu

Original Article

Machinability evolution of gas–liquid-solid three-phase rotary abrasive flow finishing

Yunfeng Tan, Yesha Ni, Jiafeng Wu, Lin Li, Dapeng Tan

ORIGINAL ARTICLE

Investigation of machining property and sustainability performance of cryogenic turning of GH605 superalloy

Zhicheng Dai, Pei Yan, Hao Chen, Siyu Li, Minghui Cheng, Jie Sun, Li Jiao, Xibin Wang

ORIGINAL ARTICLE

Kinematics and machinability using bidirectional composite vibratory finishing

Yingbo Yang, Wenhui Li, Xiuzhi Wang, Yupeng Hao, Shengqiang Yang, Xiuhong Li

ORIGINAL ARTICLE

Residual stresses in ultrasonic vibration assistance turning cemented carbide

Mingjun Zhang, Xinbo Wang, Feng Jiao, Ying Niu, Shuo Chen

ORIGINAL ARTICLE

Nanoparticle-based cutting fluids in drilling: a recent review

Amna Adil, Taha Baig, Furqan Jamil, Muhammad Farhan, Muhammad Shehryar, Hafiz Muhammad Ali, Shahab Khushnood

ORIGINAL ARTICLE

Edge breakage mechanism of optical glass surface in ultrasonic vibration-assisted milling

Jinglin Tong, Shuaikun Yang, Yanqiu Ye, Zhipeng Zhang, Chaosheng Song, Xiaobo Wang

ORIGINAL ARTICLE

Milling mechanism and surface roughness prediction model in ultrasonic vibration-assisted side milling of Ti–6Al–4 V

Weiwei Ming, Chongyan Cai, Zheng Ma, Ping Nie, Changhe Li, Qinglong An

ORIGINAL ARTICLE

Rail repair technology based on high-pressure abrasive water jet

Guo-zhe Yang, Tong-ming Liu, Xing-yu Jiang, Bo-xue Song, Zi-sheng Wang, Qing-ze Tan, Wei-jun Liu

ORIGINAL ARTICLE

Catalytic mechanism of tribochemical mechanical polishing on (0001) C-face of single crystal 6H-SiC substrate

Mingpu Xue, Wen Xiao, Tianyi Zhang, Zhankui Wang, Jianxiu Su

ORIGINAL ARTICLE

Modeling of grinding force in longitudinal ultrasonic vibration–assisted grinding alumina ceramics and experimental evaluation

Mingli Zhao, Boxi Xue, Bohan Li, Junming Zhu, WenbinSong, Lixin Nie

ORIGINAL ARTICLE

Advance on surface finishing technology of precision bearing cylindrical rollers

Xingfu Wang, Xiuhong Li, Xiaolong Ma, Wenhui Li, Shengqiang Yang

ORIGINAL ARTICLE

Research of dry tribochemical mechanical polishing SiC with an innovation abrasive-catalytic abrasive cluster

Zhankui Wang, Yangyang Ding, Pengzhan Wang, Minghua Pang, Hongyuan Zhao, Lijie Ma, Fuquan Nie, Jianxiu Su

ORIGINAL ARTICLE

Mechanism and experimental evaluation on surface morphology of GCr15SiMn with ultrasonic vibration grinding

Daohui Xiang, Binghao Li, Chongyang Zhao, Xiaofei Lei, Peicheng Peng, Zhaojie Yuan, Guofu Gao, Feng Jiao, Bo Zhao

ORIGINAL ARTICLE

Coupling mechanisms of static and dynamic loads during the ultrasonic impact strengthening of Ti-6Al-4V

Xuming Zha, Zhi Yuan, Hao Qin, Linqing Xi, Bicheng Guo, Tao Zhang, Feng Jiang

ORIGINAL ARTICLE

Minimum quantity lubrication machining nickel base alloy: a comprehensive review

Shu Zhou, Dazhong Wang, Shujing Wu, Guquan Gu, Guojun Dong, Qinglong An, Hun Guo, Changhe Li

ORIGINAL ARTICLE

Surface roughness in grinding outer ring inner raceway of tapered roller bearing

Guangdi Jin, Yufei Gao, Panling Huang, Jun Zhou, Yuanchao Tang

ORIGINAL ARTICLE

Processing strategy of SiCf/SiC composites during single grain scratching under minimum quantity lubrication

Qi Zhang, Ben Wang, Chang Song, Hao Wang, Zhongao Shi

ORIGINAL ARTICLE

A dynamic temperature condition monitoring method by vibration signal in grinding process

Xiangna Kong, Hong Yuan, Xiannan Zou, Yingbo Zhao, Shichao Xiu

ORIGINAL ARTICLE

Analysis of microcosmic geometric property in pre-stressed dry grinding process

Chunwei Xu, He Zhang, Shichao Xiu, Yuan Hong, Cong Sun

ORIGINAL ARTICLE

CBN wear behavior during a single-grain ultrasonic vibrations grinding PTMCs materials

Yansong Yue, Jiahao Song, Wenfeng Ding, Biao Zhao, Jiuhua Xu

ORIGINAL ARTICLE

Analysis for green grinding of Ti-6Al-4V titanium alloys with profile rotating heat pipe-grinding wheel

Liyong Zhang, Jiajia Chen, Huafei Jiang, Youlin Xu, Ning Qian, Yucan Fu, Yan Chen, Chenwei Dai

ORIGINAL ARTICLE

Microstructure modification of grain refinement for 304 stainless steel induced by pre-stress grinding and control

Zhuangzhuang Hou, Shichao Xiu, Cong Sun, Yuan Hong, Xiannan Zou, Yunlong Yao

Original Article

Machinability of the uncoated and Ta–C-coated single-flute microdrills in dry machining of PCBs

Zhiqin Su, Xian Wu, Jianyun Shen, Lizhi Gu, Feng Jiang, Guangda Liu, Meiliang Yu

Original Article

Axial and composite ultrasonic vibration-assisted face grinding of silicon carbide ceramics: grinding force and surface quality

Qihui Cheng, Chenwei Dai, Qing Miao, Zhen Yin, Jiajia Chen, Shengjun Yang

Original Article

Dynamics model and simulation of outdoor AGV obstacle crossing without 3D model

Ying-bo Zhao, Shi-chao Xiu, Yuan Hong, Xin-yu Bu

ORIGINAL ARTICLE

Machining mechanism and stress model in cutting Ti6Al4V

Shujing Wu, Feiyang Chen, Dazhong Wang, Guoqiang Wang, Changhe Li, Jinzhong Lu

ORIGINAL ARTICLE

Electrochemical machining process for micropit arrays using a rolling device with a linear cathode and a soft mask

Ge Qin, Meng Li, Lei Han, Pingmei Ming, Shen Niu, Liang Yan, Xingshuai Zheng, Xinming Zhang, Shiwei Li

Original Article

Metal-bonded diamond wheel dressing by using wire electrical discharge: principle and prototype machine design

Laijun Zhang, Xiuzhi Wang, Yanqing Wang, Huliang Ma, Zan Li, Jianyu Jia

ORIGINAL ARTICLE

A support vector regression-based method for modeling geometric errors in CNC machine tools

Chuanjing Zhang, Huanlao Liu, Qunlong Zhou, Yulin Wang

ORIGINAL ARTICLE

Magnetic field-assisted finishing: mechanism, application, and outlook

Zhaokun Yan, Shengqiang Yang, Yonggang Li, Xiuhong Li, Wenhui Li, Xingai Yao

Original Article

Enhancing sustainability in Inconel 718 machining: temperature control with internally cooled tools

Gustavo Henrique Nazareno Fernandes, Lucas Melo Queiroz Barbosa, Pedro Henrique Pires França, Eduardo Ramos Ferreira, Paulo Sérgio Martins, Álisson Rocha Machado

ORIGINAL ARTICLE

Effect of cutting feed rate on machining performance and surface integrity in cutting process of Ti-6Al-4V alloy

Xuming Zha, Hao Qin, Zhi Yuan, Linqing Xi, Tao Zhang, Feng Jiang

Original Article

Wear behaviors of electroplated CBN grinding wheel with orderly-micro-grooves in grinding narrow-deep slot

Cong Mao, Xiang Li, Mingjun Zhang, Jian Zhang, Weiyou Zhang, Yuanqiang Luo, Weidong Tang, Kun Tang, Zhuming Bi, Yongle Hu, Zhenheng Lin

ORIGINAL ARTICLE

Effect of different cooling and lubrication strategies on milling performance of ultra-high strength steel

Bangfu Wu, Minxiu Zhang, Biao Zhao, Wenfeng Ding, Wei Yu

ORIGINAL ARTICLE

Wear mechanisms of coated carbide tools during high-speed face milling of Ti2AlNb intermetallic alloys

Xin Wang, Biao Zhao, Wenfeng Ding, Jiahao Song, Hai Li

ORIGINAL ARTICLE

Study of longitudinal-torsional ultrasonic-assisted vibration on micro-hole drilling Zr-based metallic glass

Guofu Gao, Zhuang Sun, Xianrong Pan, Jianfeng Li, Daohui Xiang

ORIGINAL ARTICLE

Wire bow analysis based on process parameters in diamond wire sawing

Yufeng Guo, Yufei Gao, Xingchun Zhang, Zhenyu Shi

ORIGINAL ARTICLE

Predicting cutting force and simulating material removal process in turning TiCp/Ti6Al4V composite

Haixiang Huan, Chilei Zhu, Biao Zhao, Wenqiang Xu, Wenfeng Ding

ORIGINAL ARTICLE

Effect of the vibration displacement responses on end grinding processed surface height

Xiannan Zou, Qingliang Li, Shichao Xiu, Xiangna Kong, Zhuangzhuang Hou

ORIGINAL ARTICLE

Design and manufacture of flexspline for harmonic drive with a novel mixed spatial modification method

Jianzhong Huang, Jiuhua Xu, Ning Qian, Wenfeng Ding, Shenghui Wei, Chang Zhou

ORIGINAL ARTICLE

Machining mechanism of metal glass cutting based on ultrasonic vibration tool path

Guquan Gu, Shujing Wu, Dazhong Wang, Buxin Zhang, Changhe Li, Zhiqiang Liang

ORIGINAL ARTICLE

Ultra-precision milling and grinding for large-sagittal MgF2 aspheric optical elements

Qiancai Wei, Pengli Lei, Fei Fan, Bo Zhong, Lian Zhou, Zhenzhong Wang, Nan Zheng, Houcai Ma, Hao Zhang

ORIGINAL ARTICLE

Effect of radial ultrasonic vibrations on wear properties of CBN grains in high-speed grinding of PTMCs

Biao Zhao, Xiaowei Wang, Yi Tang, Yansong Yue, Tao Chen, Wenfeng Ding

ORIGINAL ARTICLE

Two-dimensional ultrasonic vibration-assisted dry grinding gear: grinding force and surface characteristics

Wenbo Bie, Bo Zhao, Guofu Gao, Fan Chen, Yingli Chang, Huitao Chen

ORIGINAL ARTICLE

Residual stress formation mechanism considering cutting energy in milling of 7075 aluminum alloy

Youyi Zheng, Yuzhao Tian, Junjin Ma, Faping Zhang, Xiaobin Cui, Lei Ren

ORIGINAL ARTICLE

Wear mechanism in nano polishing of SiCp/Al composite materials using molecular dynamics

Cheng Zhang, Shujing Wu, Dazhong Wang, Guanghui li, Jiapeng Chen, Kun Lu, Changhe Li, Cong Mao

ORIGINAL ARTICLE

Research on ultrasonic grinding ZrO2 ball valve with a cup-shaped diamond grinding wheel

Guofu Gao, Jianfeng Li, Huai Qiao, Kuan Zhang, Zhuang Sun, Daohui Xiang

Original Article

Intermittent cutting behavior and grinding force model in ultrasonic vibration-assisted grinding K4002 nickel-based superalloy

Yang Cao, Biao Zhao, Wenfeng Ding, Jie Wu, Xiaofeng Jia, Jiong Zhang, Raj Das

Application

Nanofluids application in machining: a comprehensive review

Xiaoming Wang, Yuxiang Song, Changhe Li, Yanbin Zhang, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma, Runze Li, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Xin Cui, Zafar Said, Zongming Zhou

Application

Chatter suppression analysis for variable pitch cutter in milling

Xinfeng Dong, Xinyong Li, Lei Zhang, Fu Zhao, Yongsheng Li, Yong Yang

Application

Graphene-based flexible wearable sensors: mechanisms, challenges, and future directions

Ming Kong, Min Yang, Runze Li, Yun-Ze Long, Jun Zhang, Xian Huang, Xin Cui, Yanbin Zhang, Zafar Said, Changhe Li

Application

Preparation of additive manufacturing powder by external field–enabled: a comparative assessment

Shuo Feng, Dongzhou Jia, Ying Fu, Xiangqing Kong, Zhenlin Lv, Erjun Zeng, Qi Gao

Application

Electroplasticity effects: from mechanism to application

Jiahao Liu, Dongzhou Jia, Ying Fu, Xiangqing Kong, Zhenlin Lv, Erjun Zeng, Qi Gao

Application

Magnetic bearing: structure, model, and control strategy

Zhihang Huang, Changhe Li, Zongming Zhou, Bo Liu, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Naiqing Zhang, Shubham Sharma, Yusuf Suleiman Dambatta, Yongsheng Li

Premium Partners