Skip to main content
main-content
Top

Journal

The VLDB Journal

The VLDB Journal 4/2020

Issue 4/2020

Table of Contents ( 5 Articles )

31-10-2019 | Regular Paper | Issue 4/2020

Fast stochastic routing under time-varying uncertainty

Simon Aagaard Pedersen, Bin Yang, Christian S. Jensen

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 4/2020

Efficient processing of moving collective spatial keyword queries

Hongfei Xu, Yu Gu, Yu Sun, Jianzhong Qi, Ge Yu, Rui Zhang

08-11-2019 | Regular Paper | Issue 4/2020

Cleaning data with Llunatic

Floris Geerts, Giansalvatore Mecca, Paolo Papotti, Donatello Santoro

19-11-2019 | Regular Paper | Issue 4/2020

Top-k relevant semantic place retrieval on spatiotemporal RDF data

Dingming Wu, Hao Zhou, Jieming Shi, Nikos Mamoulis

14-12-2019 | Regular Paper | Issue 4/2020

Efficient query autocompletion with edit distance-based error tolerance

Jianbin Qin, Chuan Xiao, Sheng Hu, Jie Zhang, Wei Wang, Yoshiharu Ishikawa, Koji Tsuda, Kunihiko Sadakane

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits