Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 11/2018

Ausgabe 11/2018

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

01.11.2018 | Review | Ausgabe 11/2018

Artificial muscles for wearable assistance and rehabilitation

Tian-yun Dong, Xiang-liang Zhang, Tao Liu

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Adaptive robust neural control of a two-manipulator system holding a rigid object with inaccurate base frame parameters

Fan Xu, Jin Wang, Guo-dong Lu

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Use of a coded voltage signal for cable switching and fault isolation in cabled seafloor observatories

Zhi-feng Zhang, Yan-hu Chen, De-jun Li, Bo Jin, Can-jun Yang, Jun Wang

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Energy management for multi-microgrid system based on model predictive control

Ke-yong Hu, Wen-juan Li, Li-dong Wang, Shi-hua Cao, Fang-ming Zhu, Zhou-xiang Shou

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Intrinsic feature extraction using discriminant diffusion mapping analysis for automated tool wear evaluation

Yi-xiang Huang, Xiao Liu, Cheng-liang Liu, Yan-ming Li

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Generic user revocation systems for attribute-based encryption in cloud storage

Genlang Chen, Zhiqian Xu, Hai Jiang, Kuan-ching Li

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

An anchor-based spectral clustering method

Qin Zhang, Guo-qiang Zhong, Jun-yu Dong

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Image-based 3D model retrieval using manifold learning

Pan-pan Mu, San-yuan Zhang, Yin Zhang, Xiu-zi Ye, Xiang Pan

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Semantic composition of distributed representations for query subtopic mining

Wei Song, Ying Liu, Li-zhen Liu, Han-shi Wang

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Improved three-vector based dead-beat model predictive direct power control strategy for grid-connected inverters

Chen-wen Cheng, Heng Nian, Long-qi Li

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Optimization of a robust collaborative-relay beamforming design for simultaneous wireless information and power transfer

Lu-lu Zhao, Xing-long Jiang, Li-min Li, Guo-qiang Zeng, Hui-jie Liu

01.11.2018 | Ausgabe 11/2018

Hohmann transfer via constrained optimization

Li Xie, Yi-qun Zhang, Jun-yan Xu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise