Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Iron and Steel Research International

Journal of Iron and Steel Research International 4/2021

Ausgabe 4/2021

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

16.07.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Structure characterization and grinding performance of gas-quenched steel slag abrasive

Jing-jing Pei, Jin-hu Wu, Wen-qing Huo, Yu-zhu Zhang, Hong-wei Xing, Qian-qian Ren

31.08.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Experimental research on semi-coke for blast furnace injection

Chun-chao Huang, Xiao-jun Ning, Guang-wei Wang, Jian-liang Zhang, Zheng-fu Peng, Hai-peng Teng

02.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Effect of trace Si on MgO·Al2O3 inclusion in ultra-low-carbon steel

Lei Cao, De-li Shang, Xin-gang Ai, Peng-liang Jin, Yuan-you Xiao, Guo-cheng Wang, Chun-wei Liu

17.06.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Effect of reduction pretreatment process on evolution of micro-porosity in 42CrMo billet

Zhen Ning, Wei Yu, Hong-qiang Liu, Qing-wu Cai

08.10.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Numerical simulation of macrosegregation in continuously cast gear steel 20CrMnTi with final electromagnetic stirring

Sheng-kui Yin, Sen Luo, Wen-jie Zhang, Wei-ling Wang, Miao-yong Zhu

18.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Effect of electropulsing on austenite to ferrite transformation in low-carbon steel

Zheng-hai Zhu, Li Zhou, Fei He, Xiao-fang Shi, Li-zhong Chang, Hai-jun Wang, Hong-biao Dong

10.09.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Experimental and theoretical analysis of equilibrium segregation and radiation-induced segregation of Cr at grain boundaries in a reduced activation ferritic/martensitic (RAFM) steel

Li-dong Xia, Hao Chen, Zhi-gang Yang, Chi Zhang

03.10.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Initiation and propagation of localized corrosion induced by (Zr, Ti, Al)-Ox inclusions in low-alloy steels in marine environment

Wen-zhui Wei, Kai-ming Wu, Jing Liu, Lin Cheng, Xian Zhang

12.11.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Strengthening and toughening mechanism of a Cu-bearing high-strength low-alloy steel with refined tempered martensite/bainite (M/B) matrix and minor inter-critical ferrite

Fei Zhu, Feng Chai, Xiao-bing Luo, Zheng-yan Zhang, Cai-fu Yang

04.01.2021 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Effect of aluminum on secondary recrystallization texture and magnetic properties of grain-oriented silicon steel

Qian Gao, Xian-hui Wang, Jun Li, Jian Gong, Bo Li

07.01.2021 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Comparison of microstructure and heat treatment distortion of gear steels with and without Nb addition

Guo-qiang Zhang, Xiao-fei He, Qian-zhen Zhang, Wen-jun Wang, Mao-qiu Wang

11.08.2020 | Original Paper | Ausgabe 4/2021

Microstructure and mechanical properties of in situ (TiC + SiC)/FeCrCoNi high entropy alloy matrix composites

Yu-lu Li, Yue Zhao, Lin Shen, Hao Wu, He-guo Zhu

17.03.2021 | Correction | Ausgabe 4/2021

Correction to: Influence of inclusions on hydrogen-induced delayed cracking in hot stamping steels

Yong Chen, Jing Liu, Feng Huang, Ling Chen, Yan-jing Su, Gui-feng Zhou

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise