Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Iron and Steel Research International

Journal of Iron and Steel Research International 7/2021

Ausgabe 7/2021

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

02.07.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

A new technology for treating waste incineration fly ash by shaft furnace

Cui Wang, Long-zhi Chen, Zheng-jian Liu, Yang Li, Yao-zu Wang, Ke-xin Jiao

23.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Effects of single lance configuration on coal combustion process in tuyere from viewpoint of coal plume

Yun-hua Zhou, Ping Zhou, Jia-yun Dan, Hong-jie Yan, Dong-ling Wu

07.09.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Modelling and numerical simulation of isothermal oxidation of an individual magnetite pellet based on computational fluid dynamics

Zhou Pu, Feng Zhou, Yue Sun, Ming Zhang, Bo-quan Li

13.04.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Thermal analysis and kinetic modeling of pulverized coal combustion accompanied with coke breeze

Peng Han, Wen-long Zhan, Hao-bin Zhu, Lei Gao, Ying-chang Yu, Zhi-jun He, Jun-hong Zhang, Qing-hai Pang

13.08.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Inhibiting bulging deformation of liquid metal free surface by magnetic pressure

Yang Li, An-yuan Deng, Bin Yang, Hao Xu, En-gang Wang

01.06.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Local multi-model integrated soft sensor based on just-in-time learning for mechanical properties of hot strip mill process

Jie Dong, Ying-ze Tian, Kai-xiang Peng

04.10.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Microstructural change and stress rupture property of Nimonic 105 superalloy for advanced ultra-supercritical power plants

Tao Peng, Bin Yang, Gang Yang, Lu Wang, Zhi-hua Gong

02.11.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Microstructure and mechanical properties of weld metal in laser and gas metal arc hybrid welding of 440-MPa-grade high-strength steel

Fu-xing Yin, Xu-chen Li, Cui-xin Chen, Lin Zhao, Yun Peng, Zhi-ling Tian

11.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Hot deformation behavior and process parameters optimization of Ti–6Al–7Nb alloy using constitutive modeling and 3D processing map

Ming-jun Zhong, Ke-lu Wang, Shi-qiang Lu, Xin Li, Xuan Zhou, Rui Feng

08.01.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Preparation of stainless steel mesh-supported ZnO and graphene/ZnO nanorod arrays with high photocatalytic performance

Hua Zhang, Yao-zha Lv, Chang Chen, Rong-sheng Chen, Yang Li, Hong-wei Ni, Feng Zheng

10.01.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Effect of furnace atmosphere on sintering process of chromium-containing steel via powder metallurgy

Zhao-qiang Tan, Ulf Engström, Kun Li, Yong Liu

17.08.2020 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Microstructure evolution characterization of Ni-based GH4720Li superalloy during strain-controlled fatigue at 550 °C

Xing-fei Xie, Jing-long Qu, Jin-hui Du, Zhong-nan Bi

03.03.2021 | Original Paper | Ausgabe 7/2021

Effect of W on formation and properties of precipitates in Ni-based superalloys

Zhi-hua Gong, Yuan-yuan Ma, Han-sheng Bao, Gang Yang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise