Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Engineering and Performance

Journal of Materials Engineering and Performance 12/2020

Ausgabe 12/2020

Inhaltsverzeichnis ( 65 Artikel )

03.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Friction Stir Welding: A Solution to Avoid Weld Cracking in Borated Stainless Steel

H. Das, C. R. Das, M. Divya, S. K. Albert, T. K. Pal

02.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Hot Deformation Behavior and Dynamic Recrystallization Kinetics of a Novel Sc and Zr Modified Ultra-high-strength Al-Zn-Mg-Cu Alloy

B. Li, Z. J. Chu, Y. Du, W. Zhou, X. Zhou

05.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Cytocompatibility Evaluation of Ti-6Al-4V Alloy After Gas Oxynitriding

I. M. Pohrelyuk, O. V. Tkachuk, R. V. Proskurnyak, N. M. Boiko, O. Yu. Kluchivska, R. S. Stoika, P. Ozga

12.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Multiobjective Optimization of 316L Laser Cladding Powder Using Gray Relational Analysis

Mingsan Xu, Chunhui Zhou, Xu Huang, Zheng Zhang, Tao Wang

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Autogenous Tungsten Inert Gas Welding of 430 Ferritic Stainless Steel: The Effect of Inter-pass Temperature on Microstructure Evolution and Mechanical Properties

Mohammad Ali Mousazadeh, Reza Derakhshandeh-Haghighi

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Experimental Investigation on Laser Metal Deposition of Ti-6Al-4V Alloy with Coaxial Local Shielding Gas Nozzle

Gang Li, Jinchao Zhang, Tuo Shi, Jianjun Shi, Dongji Cheng, Lin Lu, Shihong Shi

10.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Preparation and Properties of High-Temperature Self-Lubricating Materials Based on H13 Steel

Cheng Jiang, Huajun Wang, Menglu Li, Songshan Yan, Zhenhua Yao, Qingyang Liu

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Welding Parameters on the Liquation Cracking Behavior of High-Chromium Ni-Based Superalloy

Amirhossein Mashhuriazar, Hamid Omidvar, C. Hakan Gur, Zainuddin Sajuri

23.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Inhomogeneous Gradient Microstructure and Mechanical Properties of Thick Copper Plate via Friction Stir Welding

Dongyao Wang, Quanqing Zeng, Diqiu He, Kefu Gan

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

The Effect of Bath pH and Temperature on the Corrosion Behavior of Co-Electrodeposited Ni-Cu/Cr2O3 Nanocomposite Coatings

Ali Taherimanesh, Ali Mohammad Rashidi, Shahab Zangeneh

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Preparation of CrCN Super-Hard Coating

Tianyuan Zhang, Chenliang Mu, Guolong Zhao, Xuyang Chu, Yunsong Lian

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Fabrication of High-Strength Zr-Based Composites by Spark Plasma Sintering

Tomoyuki Fujii, Masaki Suzuki, Ryuki Matsubara, Keiichiro Tohgo, Yoshinobu Shimamura

18.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Gel-Casting Prepared Porous Si3N4 Ceramics with Different Contents of Y2O3 and Al2O3 Additives

Chunrong Zou, Shaojun Guo, Xiaosong Zhou, Song Li, Chunlei Yan, Tongsheng Shen

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Pressureless Sintering Kinetics of NiFe2O4 Ceramic Fabricated by Slip Casting

Zhigang Zhang, Zhuokun Cao, Guoyin Zu, Jianrong Xu

18.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Mechanical Properties and Corrosion Resistance of an Al-Zn-Mg-Cu Aluminum Matrix Composite with In Situ Synthesis of Al3Zr and ZrB2 by Mixed Salt Reaction

Yongzhong Fu, Yuan Zhuang, Xiaojing Xu, Rikai Zhang, Peng Zhang, Hongbo Wei, Xiaopeng Jin, Zheng Liu, Bin Zhang, Jing Wu, Xingbiao Sun

20.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Electroless Ni-P Plating of Carbon Steel via Hot Substrate Method and Comparison of Coating Properties with those for Conventional Method

P. Verdi, S. M. Monirvaghefi

11.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effects of Cooling Parameter and Cryogenic Treatment on Microstructure and Fracture Toughness of AISI D2 Tool Steel

Mauro Francisco Castro Moscoso, Fabiano Dornelles Ramos, Cleber Rodrigo de Lima Lessa, Pedro Henrique Costa Pereira Cunha, Juliano Cantarelli Toniolo, Guilherme Vieira Braga Lemos

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Recrystallization and Associated Twinning Evolution in Nickel-Based GH4141 Superalloy During Annealing

Hongliang Liu, Na Ta, Min Xu, Ye Meng, Guohua Xu, Lei Zheng

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Enhancement of Properties of Micro-alloyed Low-Carbon Ni-Added Steel by Thermomechanical Treatment

D. Roy, A. K. Gupta, Md. S. Alam, S. Srikanth, B. K. Jha

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Desirable Eutectoid Carbides for Ductility Enhancement of Annealed High-Speed Steel

Xuefeng Zhou, Kaiwen Liu, Hongbing Jiang, Yiyou Tu, Feng Fang, Jianqing Jiang

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Sintering Behavior and Fracture Morphology of NiFe2O4/Nano-TiN Ceramics Synthesized under Argon Atmosphere

Bin Wang, Jinjing Du, Shoukun Gao, Meng Zhou, Erhu Li, Linbo Li

06.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Experimental Investigation on Recast Layer and Surface Roughness on Aluminum 6061 Alloy During Magnetic Field Assisted Powder Mixed Electrical Discharge Machining

Arun Kumar Rouniyar, Pragya Shandilya

03.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Modifying Thermal and Structural Characteristics of CuAlFeMn Shape Memory Alloy and a Hypothetical Analysis to Optimize Surface-Diffusion Annealing Temperature

Canan Aksu Canbay, Oktay Karaduman, İskender Özkul, Nihan Ünlü

02.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Study on Improving Damping Capacity of Pure Magnesium by Ultrasonic Impact Treatment

Diqing Wan, Jiajun Hu, Yinglin Hu, Houbin Wang, Yandan Xue, Zhichao Huang

02.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Wear Resistance under Different Temperatures of NiCr-Cr3C2 Coating Remelted by Tungsten Inert Gas Arc

Li Guo-lu, Yuan Jing-min, Dong Tian-shun, Zhao Xiang-wei, Fu Bin-guo, Shi Jiadong

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020 Open Access

Influence of Annealing Time of Aluminum AA1050 on the Quality of Cu and Co Nanocones

Katarzyna Skibinska, Grzegorz Smola, Lukasz Bialo, Dawid Kutyla, Karolina Kolczyk-Siedlecka, Anna Kwiecinska, Marek Wojnicki, Piotr Zabinski

06.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Synthesis and Characterization of CuO-NiO Nanocomposites for Electrochemical Supercapacitors

Sujit Chatterjee, Apurba Ray, Manas Mandal, Sachindranath Das, Swapan Kumar Bhattacharya

10.11.2020 | Ausgabe 12/2020

On the Influence of Strain Rate and Number of Passes on Grain Refinement in Al-Mg-Si Alloy Processed by Cyclic Expansion Extrusion

V. Babu, Balasivanandha Prabu Shanmugavel, K. A. Padmanabhan

11.11.2020 | Ausgabe 12/2020 Open Access

Effect of Surface Roughness on Oxidation Resistance of Stainless Steel AISI 316Ti During Exposure at High Temperature

Wojciech J. Nowak

05.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Influence of a Nonuniform Microstructure on the Rolling Contact Fatigue Properties of ER8 Steel Wheel

Guan-Zhen Zhang, Rui-Ming Ren, Hong-xiang Yin, Si Wu

06.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Vacuum Hot Pressed Novel 21-4N Valve Steel Strengthened by Y-Ti-O Through High-Energy Ball Milling

M. Arun Prasad, E. Pavithra

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effects of Ti Addition on Microstructure and Tribological Properties of In Situ Composite Carbide Coating WC-TiC/FeNi Fabricated by Plasma Transferred Arc Metallurgical Reaction

Youlu Yuan, Yunyang Li, Xiangman Zhou, Min You, Yi Zhang, Zhuguo Li

19.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Evaluation of Nitriding, Nitrocarburizing, Organosilicon Interlayer, Diamond-Like Carbon Film and Duplex Plasma Treatment in the Wear and Corrosion Resistance of AISI 4340 Steel

Lucas de Almeida Pires de Campos, Larissa Solano de Almeida, Brunela Pereira da Silva, Miguel Rubira Danelon, Idalina Vieira Aoki, Marcos Dorigão Manfrinato, Luciana Sgarbi Rossino

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Heat Treatment on Microstructure and Performance of Nano-WC Particle-Strengthened Ni Composite Coatings by Electrobrush Plating

Xiaoben Qi, Cong Wang, Rulin Zhang, Meijie Han

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Through-Thickness Inhomogeneity of Texture, Microstructure, and Mechanical Properties After Rough and Finish Rolling Treatments in Hot-Rolled API 5L X70 Pipeline Steel

J. I. Omale, E. G. Ohaeri, K. M. Mostafijur, J. A. Szpunar, F. Fateh, M. Arafin

05.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Distribution of Generalized Schmid Factor in Euler Orientation Space and Rollability of AZ31B Alloy with Basal Texture

Baolin Wu, Linghui Song, Gang Wan, Xinghao Du, Jacques Muller, Claude Esling

10.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Corrosion Behavior of Brass H62 in Harsh Marine Atmosphere in Nansha Islands, China

Xiao Lu, Yuwei Liu, Hongtao Zhao, Zhenyao Wang

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Abnormal Evolution of Pitting Behavior of Warmly Pre-Strained Austenitic Stainless Steels

Huimin Tao, Chengshuang Zhou, Yuanjian Hong, Kaiyu Zhang, Lin Zhang, Jinyang Zheng

17.11.2020 | Ausgabe 12/2020 Open Access

Cracking of Copper Brazed Steel Joints Due to Precipitation of MnS upon Cooling

Dheeraj Varanasi, Daniel Koncz-Horvath, Anna Sycheva, Peter Baumli, George Kaptay

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Mechanical and Tribological Properties and High-Speed Drilling Performance of NbTiN Coatings Prepared by High-Power Impulse Magnetron Sputtering with Varying Nitrogen and Acetylene Flux Rates

Y. L. Su, W. H. Kao, Y. C. Chang

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Study on Electroless Plating Ni-W-P Ternary Alloy with High Tungsten from Compound Complexant Bath

Wenchang Wang, Xin Jü, Chengyi Xu, Weiwei Zhang, Naotoshi Mitsuzaki, Zhidong Chen

18.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Y2O3 Addition on Microstructural Characteristics and Microhardness of Laser-Cladded Ti-6Al-4V Alloy Coating

Tiangang Zhang, Haiqiang Xiao, Zhiqiang Zhang, Bo Yao, Fan Yang

03.11.2020 | Ausgabe 12/2020

A Fully Coupled Thermomechanical Damage Analysis of Hot Closed Die Forging Using Finite Element Modeling

Michal Nytra, Petr Kubík, Jindřich Petruška, František Šebek

05.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Experimental and Numerical Analysis on Dual Phase Steel (DP780) Sheet Forming Limit and Effect of Microstructure Evolution on Formability

Bhargava Marrapu, Vivek Kumar Barnwal, Shanta Chakrabarty, Asim Tewari, Sushil K. Mishra

28.10.2020 | Ausgabe 12/2020

Thermal and Mechanical Assessments of the 3D-Printed Conformal Cooling Channels: Computational Analysis and Multi-objective Optimization

Suping Shen, Baris Burak Kanbur, Yi Zhou, Fei Duan

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Finite Element Analysis of Thermal-Induced Stresses in Submerged Arc Welded Chromium-Molybdenum Steel and Their Mitigation through Heat Treatment

Saurav Suman, Avinish Tiwari, Pankaj Biswas, Manas Mohan Mahapatra

04.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Numerical Simulation on Edge Crack of Advanced High-Strength Steel Considering Blanking Induced Damage

Xiangyu Yu, Jun Chen, Bowen Zhang

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Pitting Morphologies and Characteristics of Low-Alloy Steel With and Without Plastic Deformation in Industrial and Non-industrial Marine Splash Zones

Mindong Chen, Kun Pang, Yang Wang, Xize Liu, Fan Zhang

11.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Microstructure, Fracture Mechanism, and Constitutive Analysis of Spray-Formed and Extruded Al-12Zn-2.4Mg-1.1Cu-0.3Zr Alloy

Li Yang, Wangzhang Lu, Yaocheng Zhang, Zheng Liu, Di Wei, Feng Xu, Song Pang, Ruifeng Li

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

A Modified Johnson–Cook Constitutive Model for Characterizing the Hardening Behavior of Typical Magnesium Alloys under Tension at Different Strain Rates: Experiment and Simulation

Zhigang Li, Jinjin Wang, Haifeng Yang, Jianguang Liu, Cheng Ji

28.10.2020 | Ausgabe 12/2020

Investigations into Hot Form Quench Conditions on Microstructure Evolution and Bake-Hardening Response for High-Strength Aluminum Alloy

Y. F. Jiang, H. Ding

05.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Comparison of Very High Cycle Fatigue Properties of 18CrNiMo7-6 Steel after Carburizing and Pseudo-carburizing

Peifeng Cheng, Yunkun Li, Wenchao Yu, Shaopeng Yang, Fangzhong Hu, Jie Shi, Maoqiu Wang, Li Li

02.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Mechanical Milling on the Mechanical, Dry Sliding Wear, and Impact Response of Sintered Nickel Based Superalloy

Bukola Joseph Babalola, Smith Salifu, Peter Apata Olubambi

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Investigation of Viton O-Ring Performance for the SABRE Dark Matter Experiment

Md. Shahinur Rahman, Wayne D. Hutchison, Lindsey J. Bignell, Gregory J. Lane, Heiko Timmers

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Study of Variation in Fracture Location of Electron Beam-Welded Hastelloy C-276 Sheets under Uniaxial Tension

Kalinga Simant Bal, Jyotsna Dutta Majumdar, Asimava Roy Choudhury

04.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Facile Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide-assisted Hydrothermal Synthesis of Spinel NiCo2O4 Nanoplates as an Electrode Material for Supercapacitor Application

Thiruthuvadevaraj Antony Sandosh, Albert Simi, Francisxavier Paul Arokia Doss, Chinnappan Adaikalaraj, Savariappan Albert Nikson

09.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Radiofrequency Power Sputtering on Silver-Palladium Nano-coatings for Mild Steel Corrosion Protection in 3.5% NaCl Solution

Shaghayegh Khalilzadeh, Mohammad Reza Zamani Meymian, Ali Ghaffarinejad

06.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Deformation Conditions on Dynamic Mechanical Behavior of a Mg–Gd-Based Alloy

Changping Tang, Xuezhao Wang, Wenhui Liu, Di Feng, Guoliang Zuo, Dong Li, Xiaoyuan Li, Xu Chen, Quan Li, Xiao Liu

23.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of Cu Addition on the Microstructure and Passivation Behavior of Sn Alloyed Ferritic Stainless Steel in NaCl Solution

Yang Li, Conglin Yao, Huabing Li, Lu Bai, Pengfei Du, Changyong Chen, Zhouhua Jiang

17.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effects of Cl− and AC on the Corrosion Behavior of 2507 Super Duplex Stainless Steel in a Simulated Concrete Pore Solution

M. Zhu, Q. Zhang, Y. F. Yuan, S. Y. Guo, J. Pan

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Superior Corrosion Resistance of Ti-Al-Zr Alloy in Aggressive Nitric Acid Environments

Prafful Kumar Sinha, Vivekanand Kain

13.11.2020 | Ausgabe 12/2020

CO2 Corrosion Behavior of High-Strength and Toughness V140 Steel for Oil Country Tubular Goods

Xiuhua Gao, Dazheng Zhang, Yong Lu, Zhongtao Fan, Linxiu Du, Guo Yuan, Chunlin Qiu, Jian Kang

16.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Microstructural and Mechanical Properties of Cu-Based Co-Mo-Reinforced Composites Produced by the Powder Metallurgy Method

Emine Sap

18.11.2020 | Ausgabe 12/2020

Effect of the Variation of Film Thickness on the Properties of Multilayered Si-Doped Diamond-Like Carbon Films Deposited on SUS 304, Al and Cu Substrates

An Li, Qingchun Chen, Guizhi Wu, Xin Huang, Yunfeng Wang, Zhibin Lu, Guangan Zhang, Xiangfan Nie

19.11.2020 | Correction | Ausgabe 12/2020

Correction to: Editorial Transitions for Journal of Materials Engineering and Performance

Rajiv Asthana

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise