Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Memetic Computing

Memetic Computing 4/2019

Ausgabe 4/2019

Thematic Issue on “Advanced Intelligent Scheduling Algorithms for Smart Manufacturing Systems"

Inhaltsverzeichnis ( 8 Artikel )

25.10.2019 | Editorial | Ausgabe 4/2019

Thematic issue on “advanced intelligent scheduling algorithms for smart manufacturing systems”

Ling Wang, Guohua Wu, Liang Gao

20.12.2018 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

An improved differential evolution algorithm for solving a distributed assembly flexible job shop scheduling problem

Xiuli Wu, Xiajing Liu, Ning Zhao

29.03.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

An intelligent scheduling algorithm for complex manufacturing system simulation with frequent synchronizations in a cloud environment

Feng Yao, Yiping Yao, Lining Xing, Huangke Chen, Zhongwei Lin, Tianlin Li

18.03.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

Mathematical modeling and a discrete artificial bee colony algorithm for the welding shop scheduling problem

Xinyu Li, Shengqiang Xiao, Cuiyu Wang, Jin Yi

07.03.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

Project portfolio selection and scheduling under a fuzzy environment

Xiaoxiong Zhang, Keith W. Hipel, Yuejin Tan

16.07.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

Multi-objective flow shop scheduling with limited buffers using hybrid self-adaptive differential evolution

Jing Liang, Peng Wang, Li Guo, Boyang Qu, Caitong Yue, Kunjie Yu, Yachao Wang

20.09.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

Estimation of distribution evolution memetic algorithm for the unrelated parallel-machine green scheduling problem

Yue Xue, Zhijian Rui, Xianyu Yu, Xiuzhi Sang, Wenjie Liu

24.10.2019 | Regular Research Paper | Ausgabe 4/2019

Genetic algorithms with greedy strategy for green batch scheduling on non-identical parallel machines

Mao Tan, Hua-Li Yang, Yong-Xin Su

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise