Skip to main content

Mobile Networks and Applications

Ausgabe 6/2022

Special Issue on Computing Elements for the Emergent Meta-World

Inhalt (39 Artikel)

Editorial: Intelligent Mobility and Edge Computing for a Smarter World

Xun Shao, Celimuge Wu, Xianfu Chen, Wei Zhao

Unlicensed Assisted Ultra-Reliable and Low-Latency Communications

Jiantao Yuan, Qiqi Xiao, Rui Yin, Wei Qi, Celimuge Wu, Xianfu Chen

WiPD: A Robust Framework for Phase Difference-based Activity Recognition

Pengsong Duan, Chen Li, Bo Zhang, Endong Wang

A Time-aware Hybrid Algorithm for Online Recommendation Services

Fuzhen Sun, Haiyan Zhuang, Shangshang Xu, Zhen Wang, Kai Zheng

Near-data Prediction Based Speculative Optimization in a Distribution Environment

Qi Liu, Xueyan Wu, Xiaodong Liu, Yonghong Zhang, Yuemei Hu

Design of Data Trend Analysis Algorithm in Multimedia Teaching Communication Platform

Jie Li, Yi-ning Qu, Ya-li Niu, Hailey Yuan, Norbert Herencsar

A Lightweight Intrusion Detection Model for 5G-enabled Industrial Internet

Liang Kou, Shanshuo Ding, Yong Rao, Wei Xu, Jilin Zhang

Ignoring Encrypted Protocols: Cross-layer Prediction of Video Streaming QoE Metrics

Junxin Chen, Weimin Mai, Xiaoqin Lian, Mingyu Yang, Qi Sun, Chao Gao, Cong Zhang, Xiang Chen

Aktuelle Ausgaben

Scrollen für mehr

Benutzen Sie die Pfeiltasten für mehr

Scrollen oder Pfeiltasten für mehr