Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 12/2020

Ausgabe 12/2020

Inhaltsverzeichnis ( 37 Artikel )

11.08.2020 | Review Article | Ausgabe 12/2020

Single-atom site catalysts for environmental catalysis

Ningqiang Zhang, Chenliang Ye, Han Yan, Lingcong Li, Hong He, Dingsheng Wang, Yadong Li

02.09.2020 | Review Article | Ausgabe 12/2020

Plasmon-generated hot holes for chemical reactions

Chengyu Zhang, Fucan Jia, Zhuoyao Li, Xiao Huang, Gang Lu

16.06.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Uptake of graphene enhanced the photophosphorylation performed by chloroplasts in rice plants

Kun Lu, Danlei Shen, Shipeng Dong, Chunying Chen, Sijie Lin, Shan Lu, Baoshan Xing, Liang Mao

10.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Electrochemical conversion of CO2 to syngas with a wide range of CO/H2 ratio over Ni/Fe binary single-atom catalysts

Meng Zhang, Zheng Hu, Lin Gu, Qinghua Zhang, Linghui Zhang, Qian Song, Wei Zhou, Shi Hu

31.07.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Using graphene to suppress the selenization of Pt for controllable fabrication of monolayer PtSe2

Zhong-Liu Liu, Zhi-Li Zhu, Xu Wu, Jin-An Shi, Wu Zhou, Li-Wei Liu, Ye-Liang Wang, Hong-Jun Gao

14.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

In vitro study of enhanced photodynamic cancer cell killing effect by nanometer-thick gold nanosheets

Ziyi Zhang, Dalong Ni, Fei Wang, Xin Yin, Shreya Goel, Lazarus N. German, Yizhan Wang, Jun Li, Weibo Cai, Xudong Wang

12.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

An in-situ spectroscopy investigation of alkali metal interaction mechanism with the imide functional group

Xu Lian, Zhirui Ma, Zhonghan Zhang, Jinlin Yang, Shuo Sun, Chengding Gu, Yuan Liu, Honghe Ding, Jun Hu, Xu Cao, Junfa Zhu, Shuzhou Li, Wei Chen

25.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Inorganic/polymer hybrid layer stabilizing anode/electrolyte interfaces in solid-state Li metal batteries

Yiran Hu, Yiren Zhong, Limin Qi, Hailiang Wang

12.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Giant pattern evolution in third-harmonic generation of strained monolayer WS2 at two-photon excitonic resonance

Jing Liang, He Ma, Jinhuan Wang, Xu Zhou, Wentao Yu, Chaojie Ma, Muhong Wu, Peng Gao, Kaihui Liu, Dapeng Yu

04.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

3D RNA nanocage for encapsulation and shielding of hydrophobic biomolecules to improve the in vivo biodistribution

Congcong Xu, Kaiming Zhang, Hongran Yin, Zhefeng Li, Alexey Krasnoslobodtsev, Zhen Zheng, Zhouxiang Ji, Sijin Guo, Shanshan Li, Wah Chiu, Peixuan Guo

25.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Intercluster aurophilicity-driven aggregation lighting circularly polarized luminescence of chiral gold clusters

Zhen Han, Xueli Zhao, Peng Peng, Si Li, Chong Zhang, Man Cao, Kai Li, Zhao-Yang Wang, Shuang-Quan Zang

14.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Spatiotemporal regulation of ubiquitin-mediated protein degradation via upconversion optogenetic nanosystem

Yafeng Hao, Taofeng Du, Gaoju Pang, Jiahua Li, Huizhuo Pan, Yingying Zhang, Lizhen Wang, Jin Chang, En-min Zhou, Hanjie Wang

22.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Water-soluble boron carbon oxynitride dots with excellent solid-state fluorescence and ultralong room-temperature phosphorescence

Shenghui Han, Gang Lian, Xiaoliang Zeng, Zhaozhen Cao, Qilong Wang, Deliang Cui, Ching-Ping Wong

14.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Dual activated NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging-guided cancer chemo-radiotherapy using hybrid plasmonic-fluorescent assemblies

Tao Chen, Lichao Su, Xiaoguang Ge, Wenmin Zhang, Qingqing Li, Xuan Zhang, Jiamin Ye, Lisen Lin, Jibin Song, Huanghao Yang

05.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

The origin of gate bias stress instability and hysteresis in monolayer WS2 transistors

Changyong Lan, Xiaolin Kang, You Meng, Renjie Wei, Xiuming Bu, SenPo Yip, Johnny C. Ho

03.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Fabrication and manipulation of nanosized graphene homojunction with atomically-controlled boundaries

Hui Chen, De-Liang Bao, Dongfei Wang, Yande Que, Wende Xiao, Yu-Yang Zhang, Jiatao Sun, Shixuan Du, Hong-Jun Gao

22.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Unconventional dual-vacancies in nickel diselenide-graphene nanocomposite for high-efficiency oxygen evolution catalysis

Pengkun Wei, Zewei Hao, Yang Yang, Mingyang Liu, Haijun Zhang, Min-Rui Gao, Shu-Hong Yu

15.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Nickel foam supported Cr-doped NiCo2O4/FeOOH nanoneedle arrays as a high-performance bifunctional electrocatalyst for overall water splitting

Tengyi Liu, Peng Diao

13.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Enhancement of oxygen reduction reaction activity by grain boundaries in platinum nanostructures

Enbo Zhu, Wang Xue, Shiyi Wang, Xucheng Yan, Jingxuan Zhou, Yang Liu, Jin Cai, Ershuai Liu, Qingying Jia, Xiangfeng Duan, Yujing Li, Hendrik Heinz, Yu Huang

02.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Defect engineering on carbon black for accelerated Li-S chemistry

Wenlong Cai, Yingze Song, Yuting Fang, Weiwei Wang, Songlin Yu, Huaisheng Ao, Yongchun Zhu, Yitai Qian

22.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Noble-metal-free catalyst with enhanced hydrogen evolution reaction activity based on granulated Co-doped Ni-Mo phosphide nanorod arrays

Heping Xie, Cheng Lan, Bin Chen, Fuhuan Wang, Tao Liu

22.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Tuning crystal structure and redox potential of NASICON-type cathodes for sodium-ion batteries

Xuemei Ma, Xinxin Cao, Yifan Zhou, Shan Guo, Xiaodong Shi, Guozhao Fang, Anqiang Pan, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang

09.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Enzyme-amplified SERS immunoassay with Ag-Au bimetallic SERS hot spots

Xuan-Hung Pham, Eunil Hahm, Tae Han Kim, Hyung-Mo Kim, Sang Hun Lee, Sang Chul Lee, Homan Kang, Ho-Young Lee, Dae Hong Jeong, Hak Soo Choi, Bong-Hyun Jun

25.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

An ultrasound-triggered cation chelation and reassembly route to one-dimensional Ni-rich cathode material enabling fast charging and stable cycling of Li-ion batteries

Yongjian Lai, Zhaojie Li, Wenxia Zhao, Xiaoning Cheng, Shuo Xu, Xiao Yu, Yong Liu

29.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Room temperature ferromagnetism in ultra-thin van der Waals crystals of 1T-CrTe2

Xingdan Sun, Wanying Li, Xiao Wang, Qi Sui, Tongyao Zhang, Zhi Wang, Long Liu, Da Li, Shun Feng, Siyu Zhong, Hanwen Wang, Vincent Bouchiat, Manuel Nunez Regueiro, Nicolas Rougemaille, Johann Coraux, Anike Purbawati, Abdellali Hadj-Azzem, Zhenhua Wang, Baojuan Dong, Xing Wu, Teng Yang, Guoqiang Yu, Bingwu Wang, Zheng Han, Xiufeng Han, Zhidong Zhang

12.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Multifunctional shape-dependent plasmonic nanoprobe by enzymatic etching of single gold triangular nanoplate

Ning Feng, Jingjing Shen, Yu Chen, Chang Li, Yanling Hu, Lei Zhang, Shufen Chen, Quli Fan, Wei Huang, Lianhui Wang

09.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Self-assembly of colloidal polymers from two-patch silica nanoparticles

Weiya Li, Bin Liu, Céline Hubert, Adeline Perro, Etienne Duguet, Serge Ravaine

29.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Core-satellite metal-organic framework@upconversion nanoparticle superstructures via electrostatic self-assembly for efficient photodynamic theranostics

Zhike Li, Xi Qiao, Guihua He, Xin Sun, Danhua Feng, Liefeng Hu, Hua Xu, Hai-Bing Xu, Shengqian Ma, Jian Tian

03.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Water triggered interfacial synthesis of highly luminescent CsPbX3:Mn2+ quantum dots from nonluminescent quantum dots

Jiejun Ren, Xiaopeng Zhou, Yuhua Wang

01.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Competing magnetic states in silicene and germanene 2D ferromagnets

Dmitry V. Averyanov, Ivan S. Sokolov, Mikhail S. Platunov, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev, Pierluigi Gargiani, Manuel Valvidares, Nicolas Jaouen, Oleg E. Parfenov, Alexander N. Taldenkov, Igor A. Karateev, Andrey M. Tokmachev, Vyacheslav G. Storchak

29.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Photoacoustic-immune therapy with a multi-purpose black phosphorus-based nanoparticle

Fanchu Zeng, Huan Qin, Liming Liu, Haocai Chang, Qun Chen, Linghua Wu, Le Zhang, Zhujun Wu, Da Xing

02.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020 Open Access

Sub-gap defect density characterization of molybdenum oxide: An annealing study for solar cell applications

Daniele Scirè, Paul Procel, Antonino Gulino, Olindo Isabella, Miro Zeman, Isodiana Crupi

29.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Carbon nanodots: a new precursor to achieve reactive nanoporous HOPG surfaces

Cristina Gutiérrez-Sánchez, Emiliano Martínez-Periñán, Carlos Busó-Rogero, Mónica Revenga-Parra, Félix Pariente, Encarnación Lorenzo

03.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020 Open Access

Suspended superconducting weak links from aerosol-synthesized single-walled carbon nanotubes

Jukka-Pekka Kaikkonen, Abhilash Thanniyil Sebastian, Patrik Laiho, Nan Wei, Marco Will, Yongping Liao, Esko I. Kauppinen, Pertti J. Hakonen

08.09.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Oxygen-induced controllable p-type doping in 2D semiconductor transition metal dichalcogenides

Qijie Liang, Jian Gou, Arramel, Qian Zhang, Wenjing Zhang, Andrew Thye Shen Wee

15.08.2020 | Research Article | Ausgabe 12/2020

Non-volatile programmable homogeneous lateral MoTe2 junction for multi-bit flash memory and high-performance optoelectronics

Enxiu Wu, Yuan Xie, Shijie Wang, Daihua Zhang, Xiaodong Hu, Jing Liu

30.07.2020 | Erratum | Ausgabe 12/2020

Erratum to: Removing contaminants from transferred CVD graphene

Xiaojian Yang, Mingdi Yan

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise