Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 2/2020

Ausgabe 2/2020

Inhaltsverzeichnis ( 37 Artikel )

02.01.2020 | Review Article | Ausgabe 2/2020

Boride-based electrocatalysts: Emerging candidates for water splitting

Zhijie Chen, Xiaoguang Duan, Wei Wei, Shaobin Wang, Zejie Zhang, Bing-Jie Ni

18.01.2020 | Review Article | Ausgabe 2/2020

Emerging wet electrohydrodynamic approaches for versatile bioactive 3D interfaces

Mehmet Berat Taskin, Lasse Hyldgaard Klausen, Mingdong Dong, Menglin Chen

27.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

In situ construction of porous hierarchical (Ni3-xFex)FeN/Ni heterojunctions toward efficient electrocatalytic oxygen evolution

Minglei Yan, Kun Mao, Peixin Cui, Chi Chen, Jie Zhao, Xizhang Wang, Lijun Yang, Hui Yang, Qiang Wu, Zheng Hu

03.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

NaV6O15: A promising cathode material for insertion/extraction of Mg2+ with excellent cycling performance

Dongzheng Wu, Jing Zeng, Haiming Hua, Junnan Wu, Yang Yang, Jinbao Zhao

07.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Electrostabilized homogeneous dispersion of boron nitride nanotubes in wide-range of solvents achieved by surface polarity modulation through pyridine attachment

Mi Se Chang, Min-Sun Jang, Sangsun Yang, Jihun Yu, Taehoon Kim, Sedong Kim, Hyomin Jeong, Chong Rae Park, Jae Won Jeong

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

A non-rigid shift of band dispersions induced by Cu intercalation in 2H-TaSe2

Pengdong Wang, Rashid Khan, Zhanfeng Liu, Bo Zhang, Yuliang Li, Sheng Wang, Yunbo Wu, Hongen Zhu, Yi Liu, Guobin Zhang, Dayong Liu, Shuangming Chen, Li Song, Zhe Sun

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

UV illumination enhanced desorption of oxygen molecules from monolayer MoS2 surface

Yuhang Wang, Zhiquan He, Jinbing Zhang, Hao Liu, Xubo Lai, Boyang Liu, Yibao Chen, Fengping Wang, Liuwan Zhang

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

One-step rapid synthesis, crystal structure and 3.3 microseconds long excited-state lifetime of Pd1Ag28 nanocluster

Xinzhang Lin, Hengjiang Cong, Keju Sun, Xuemei Fu, Wanchao Kang, Xiuli Wang, Shengye Jin, Ren’an Wu, Chao Liu, Jiahui Huang

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Activating proper inflammation for wound-healing acceleration via mesoporous silica nanoparticle tissue adhesive

Zhao Pan, Kai-Run Zhang, Huai-Ling Gao, Yong Zhou, Bei-Bei Yan, Chi Yang, Zhi-yuan Zhang, Liang Dong, Si-Ming Chen, Rui Xu, Duo-Hong Zou, Shu-Hong Yu

03.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Carbon nanostructure morphology templates nanocomposites for phosphoproteomics

Susy Piovesana, Daniel Iglesias, Manuel Melle-Franco, Slavo Kralj, Chiara Cavaliere, Michele Melchionna, Aldo Laganà, Anna L. Capriotti, Silvia Marchesan

08.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Silver nanoparticles-decorated and mesoporous silica coated single-walled carbon nanotubes with an enhanced antibacterial activity for killing drug-resistant bacteria

Yu Zhu, Jia Xu, Yanmao Wang, Cang Chen, Hongchen Gu, Yimin Chai, Yao Wang

27.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Unadulterated carbon as robust multifunctional electrocatalyst for overall water splitting and oxygen transformation

Fantao Kong, Yu Qiao, Chaoqi Zhang, Xiaohong Fan, Aiguo Kong, Yongkui Shan

13.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM

Kai Yang, Langlang Jia, Xinhua Liu, Zijian Wang, Yan Wang, Yiwei Li, Haibiao Chen, Billy Wu, Luyi Yang, Feng Pan

21.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Stable wide-temperature and low volume expansion Al batteries: Integrating few-layer graphene with multifunctional cobalt boride nanocluster as positive electrode

Li-Li Chen, Na Li, Huifeng Shi, Yuefei Zhang, Wei-Li Song, Shuqiang Jiao, Haosen Chen, Daining Fang

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

In situ fluorinated solid electrolyte interphase towards long-life lithium metal anodes

Shan-Min Xu, Hui Duan, Ji-Lei Shi, Tong-Tong Zuo, Xin-Cheng Hu, Shuang-Yan Lang, Min Yan, Jia-Yan Liang, Yu-Guo Yang, Qing-Hua Kong, Xing Zhang, Yu-Guo Guo

13.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Hierarchical coupling effect in hollow Ni/NiFe2O4-CNTs microsphere via spray-drying for enhanced oxygen evolution electrocatalysis

Xuefeng Yu, Guanyu Chen, Yizhe Wang, Jiwei Liu, Ke Pei, Yunhao Zhao, Wenbin You, Lei Wang, Jie Zhang, Linshen Xing, Jingjun Ding, Guangzhou Ding, Min Wang, Renchao Che

16.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Boosting electrocatalytic water splitting via metal-metalloid combined modulation in quaternary Ni-Fe-P-B amorphous compound

Wukui Tang, Xiaofang Liu, Ya Li, Yanhui Pu, Yao Lu, Zhiming Song, Qiang Wang, Ronghai Yu, Jianglan Shui

10.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Graphene oxide as a photocatalytic nuclease mimicking nanozyme for DNA cleavage

Jinyi Zhang, Shihong Wu, Lingzi Ma, Peng Wu, Juewen Liu

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Self-magnetic-attracted NixFe(1−x)@NixFe(1−x)O nanoparticles on nickel foam as highly active and stable electrocatalysts towards alkaline oxygen evolution reaction

Zuobo Yang, Xin Liang

18.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Real-time in situ magnetic measurement of the intracellular biodegradation of iron oxide nanoparticles in a stem cell-spheroid tissue model

Aurore Van de Walle, Alexandre Fromain, Anouchka Plan Sangnier, Alberto Curcio, Luc Lenglet, Laurence Motte, Yoann Lalatonne, Claire Wilhelm

15.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Multiaxial electrospun generation of hollow graphene aerogel spheres for broadband high-performance microwave absorption

Tian Li, Dandan Zhi, Yao Chen, Bing Li, Zuowan Zhou, Fanbin Meng

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Long-term live-cell microscopy with labeled nanobodies delivered by laser-induced photoporation

Jing Liu, Tim Hebbrecht, Toon Brans, Eef Parthoens, Saskia Lippens, Chengnan Li, Herlinde De Keersmaecker, Winnok H. De Vos, Stefaan C. De Smedt, Rabah Boukherroub, Jan Gettemans, Ranhua Xiong, Kevin Braeckmans

17.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Hydrogel-based artificial enzyme for combating bacteria and accelerating wound healing

Hao Qiu, Fang Pu, Zhengwei Liu, Xuemeng Liu, Kai Dong, Chaoqun Liu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu

16.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Excipient-free porphyrin/SN-38 based nanotheranostics for drug delivery and cell imaging

Ye Yuan, Ruonan Bo, Di Jing, Zhao Ma, Zhongling Wang, Tzu-yin Lin, Lijie Dong, Xiangdong Xue, Yuanpei Li

16.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Micro or nano: Evaluation of biosafety and biopotency of magnesium metal organic framework-74 with different particle sizes

Zhou Zhu, Shaokang Jiang, Yanhua Liu, Xiaomeng Gao, Shanshan Hu, Xin Zhang, Chao Huang, Qianbing Wan, Jian Wang, Xibo Pei

23.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Rational structure design to realize high-performance SiOx@C anode material for lithium ion batteries

Zhaolin Li, Hailei Zhao, Jie Wang, Tianhou Zhang, Boyang Fu, Zijia Zhang, Xin Tao

23.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Catalytically active interfaces in titania nanorod-supported copper catalysts for CO oxidation

Wasim U. Khan, Season S. Chen, Daniel C. W. Tsang, Wey Yang Teoh, Xijun Hu, Frank L. Y. Lam, Alex C. K. Yip

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Improving CNT-Si solar cells by metal chloride-to-oxide transformation

Huaisheng Wu, Xuewei Zhao, Yizeng Wu, Qinghuan Ji, Linxiu Dai, Yuanyuan Shang, Anyuan Cao

23.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Synergetic catalysis enhancement between H2O2 and TiO2 with single-electron-trapped oxygen vacancy

Zhijiao Wu, Kai Guo, Shuang Cao, Wenqing Yao, Lingyu Piao

17.02.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Effective shape-controlled synthesis of gallium selenide nanosheets by vapor phase deposition

Lilan Tan, Qingbo Liu, Yufeng Ding, Xiaogang Lin, Wei Hu, Meng-Qiu Cai, Hong Zhou

24.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

The enhanced permeability and retention effect based nanomedicine at the site of injury

Yingjun Liu, Dongdong Sun, Qin Fan, Qingle Ma, Ziliang Dong, Weiwei Tao, Huiquan Tao, Zhuang Liu, Chao Wang

13.02.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

ALD growth of ultra-thin Co layers on the topological insulator Sb2Te3

Emanuele Longo, Roberto Mantovan, Raimondo Cecchini, Michael D. Overbeek, Massimo Longo, Giovanna Trevisi, Laura Lazzarini, Graziella Tallarida, Marco Fanciulli, Charles H. Winter, Claudia Wiemer

24.01.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Probing temperature-dependent interlayer coupling in a MoS2/h-BN heterostructure

Hamin Park, Gwang Hyuk Shin, Khang June Lee, Sung-Yool Choi

04.02.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Engineering crystal phase of polytypic CuInS2 nanosheets for enhanced photocatalytic and photoelectrochemical performance

He Li, Wenjiang Li, Wei Li, Minfang Chen, Rony Snyders, Carla Bittencourt, Zhihao Yuan

13.02.2020 | Research Article | Ausgabe 2/2020

Temperature-dependent Raman spectroscopy studies of 1–5-layer WSe2

Zhonglin Li, Yingying Wang, Jie Jiang, Yao Liang, Bo Zhong, Hong Zhang, Kai Yu, Guangfeng Kan, Mingqiang Zou

14.01.2020 | Erratum | Ausgabe 2/2020

Erratum to: Carbon nanostructure morphology templates nanocomposites for phosphoproteomics

Susy Piovesana, Daniel Iglesias, Manuel Melle-Franco, Slavko Kralj, Chiara Cavaliere, Michele Melchionna, Aldo Laganà, Anna L. Capriotti, Silvia Marchesan

16.01.2020 | Erratum | Ausgabe 2/2020

Erratum to: Novel fibronectin-targeted nanodisk drug delivery system displayed superior efficacy against prostate cancer compared with nanospheres

Luyao Wang, Bingjie Zhou, Shiqi Huang, Mengke Qu, Qing Lin, Tao Gong, Yuan Huang, Xun Sun, Qin He, Zhirong Zhang, Ling Zhang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise