Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 9/2015

Ausgabe 9/2015

Inhaltsverzeichnis ( 30 Artikel )

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Etching approach to hybrid structures of PtPd nanocages and graphene for efficient oxygen reduction reaction catalysts

Song Bai, Chengming Wang, Wenya Jiang, Nana Du, Jing Li, Junteng Du, Ran Long, Zhengquan Li, Yujie Xiong

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

All-carbon nanotube diode and solar cell statistically formed from macroscopic network

Albert G. Nasibulin, Adinath M. Funde, Ilya V. Anoshkin, Igor A. Levitsky

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Development of hydrophilicity gradient ultracentrifugation method for photoluminescence investigation of separated non-sedimental carbon dots

Li Deng, Xiaolei Wang, Yun Kuang, Cheng Wang, Liang Luo, Fang Wang, Xiaoming Sun

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

High-performance solar-blind ultraviolet photodetector based on electrospun TiO2-ZnTiO3 heterojunction nanowires

Haining Chong, Guodong Wei, Huilin Hou, Huijun Yang, Minghui Shang, Fengmei Gao, Weiyou Yang, Guozhen Shen

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Tailoring thermal conductivity by engineering compositional gradients in Si1−x Ge x superlattices

Pablo Ferrando-Villalba, Aitor F. Lopeandía, Francesc Xavier Alvarez, Biplab Paul, Carla de Tomás, Maria Isabel Alonso, Miquel Garriga, Alejandro R. Goñi, Jose Santiso, Gemma Garcia, Javier Rodriguez-Viejo

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

High-quality-factor tantalum oxide nanomechanical resonators by laser oxidation of TaSe2

Santiago J. Cartamil-Bueno, Peter G. Steeneken, Frans D. Tichelaar, Efren Navarro-Moratalla, Warner J. Venstra, Ronald van Leeuwen, Eugenio Coronado, Herre S. J. van der Zant, Gary A. Steele, Andres Castellanos-Gomez

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Reduced graphene oxide/silicon nanowire heterostructures with enhanced photoactivity and superior photoelectrochemical stability

Xing Zhong, Gongming Wang, Benjamin Papandrea, Mufan Li, Yuxi Xu, Yu Chen, Chih-Yen Chen, Hailong Zhou, Teng Xue, Yongjia Li, Dehui Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Radiofrequency electric-field heating behaviors of highly enriched semiconducting and metallic single-walled carbon nanotubes

Stuart J. Corr, Mustafa Raoof, Brandon T. Cisneros, Alvin W. Orbaek, Matthew A. Cheney, Justin J. Law, Nadia C. Lara, Andrew R. Barron, Lon J. Wilson, Steven A. Curley

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Ag nanoparticle/polymer composite barcode nanorods

Hongxu Chen, Tieqiang Wang, Huaizhong Shen, Wendong Liu, Shuli Wang, Kun Liu, Junhu Zhang, Bai Yang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Chemical vapor deposition of monolayer WS2 nanosheets on Au foils toward direct application in hydrogen evolution

Yanshuo Zhang, Jianping Shi, Gaofeng Han, Minjie Li, Qingqing Ji, Donglin Ma, Yu Zhang, Cong Li, Xingyou Lang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Design of sandwich-structured ZnO/ZnS/Au photoanode for enhanced efficiency of photoelectrochemical water splitting

Yichong Liu, Yousong Gu, Xiaoqin Yan, Zhuo Kang, Shengnan Lu, Yihui Sun, Yue Zhang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

A new C=C embedded porphyrin sheet with superior oxygen reduction performance

Yawei Li, Shunhong Zhang, Jiabing Yu, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Ultrastable single-atom gold catalysts with strong covalent metal-support interaction (CMSI)

Botao Qiao, Jin-Xia Liang, Aiqin Wang, Cong-Qiao Xu, Jun Li, Tao Zhang, Jingyue Jimmy Liu

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Facet selective etching of Au microcrystallites

Gangaiah Mettela, Giridhar U. Kulkarni

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Achieving a high magnetization in sub-nanostructured magnetite films by spin-flipping of tetrahedral Fe3+ cations

Tun Seng Herng, Wen Xiao, Sock Mui Poh, Feizhou He, Ronny Sutarto, Xiaojian Zhu, Runwei Li, Xinmao Yin, Caozheng Diao, Yang Yang, Xuelian Huang, Xiaojiang Yu, Yuan Ping Feng, Andrivo Rusydi, Jun Ding

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Metallic and ferromagnetic MoS2 nanobelts with vertically aligned edges

Guanchen Xu, Xinsheng Wang, Yupeng Sun, Xiao Chen, Jingying Zheng, Lifei Sun, Liying Jiao, Jinghong Li

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Prediction of large-gap quantum spin hall insulator and Rashba-Dresselhaus effect in two-dimensional g-TlA (A = N, P, As, and Sb) monolayer films

Xinru Li, Ying Dai, Yandong Ma, Wei Wei, Lin Yu, Baibiao Huang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Linear magnetoresistance versus weak antilocalization effects in Bi2Te3

Zhenhua Wang, Liang Yang, Xiaotian Zhao, Zhidong Zhang, Xuan P. A. Gao

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Strong tunability of cooperative energy transfer in Mn2+-doped (Yb3+, Er3+)/NaYF4 nanocrystals by coupling with silver nanorod array

Yalan Wang, Fan Nan, Ziqiang Cheng, Junbo Han, Zhonghua Hao, Hongxing Xu, Ququan Wang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Nanoparticle monolayer-based flexible strain gauge with ultrafast dynamic response for acoustic vibration detection

Lizhi Yi, Weihong Jiao, Ke Wu, Lihua Qian, Xunxing Yu, Qi Xia, Kuanmin Mao, Songliu Yuan, Shuai Wang, Yingtao Jiang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Defect- and dopant-controlled carbon nanotubes fabricated by self-assembly of graphene nanoribbons

Cun Zhang, Shaohua Chen

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

From graphite to porous graphene-like nanosheets for high rate lithium-ion batteries

Dongdong Zhao, Lei Wang, Peng Yu, Lu Zhao, Chungui Tian, Wei Zhou, Lei Zhang, Honggang Fu

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Morphological control of SnTe nanostructures by tuning catalyst composition

Yichao Zou, Zhigang Chen, Jing Lin, Xiaohao Zhou, Wei Lu, John Drennan, Jin Zou

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Hole-doping of mechanically exfoliated graphene by confined hydration layers

Tjeerd R. J. Bollmann, Liubov Yu. Antipina, Matthias Temmen, Michael Reichling, Pavel B. Sorokin

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Biological imaging without autofluorescence in the second near-infrared region

Shuo Diao, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Jeffrey L. Blackburn, Kai Cheng, Zhen Cheng, Hongjie Dai

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Strain-induced spatially indirect exciton recombination in zinc-blende/wurtzite CdS heterostructures

Dehui Li, Yang Liu, Maria de la Mata, Cesar Magen, Jordi Arbiol, Yuanping Feng, Qihua Xiong

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Dithiol treatments enhancing the efficiency of hybrid solar cells based on PTB7 and CdSe nanorods

Weining Luo, Tonggang Jiu, Chaoyang Kuang, Bairu Li, Fushen Lu, Junfeng Fang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Radial deformation of single-walled carbon nanotubes on quartz substrates and the resultant anomalous diameter-dependent reaction selectivity

Juan Yang, Yu Liu, Daqi Zhang, Xiao Wang, Ruoming Li, Yan Li

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

Absorption mechanism of carbon-nanotube paper-titanium dioxide as a multifunctional barrier material for lithium-sulfur batteries

Guiyin Xu, Jiaren Yuan, Xinyong Tao, Bing Ding, Hui Dou, Xiaohong Yan, Yang Xiao, Xiaogang Zhang

01.09.2015 | Research Article | Ausgabe 9/2015

The behaviors of ultra-low-gold-loaded catalysts (Au/CeO2) for CO oxidation in the presence of water on the catalysts

Qiaoling Li, Wei Xie, Guoqin Chen, Yuefeng Li, Yanjun Huang, Xiaodong Chen

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise