Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 7/2019

Ausgabe 7/2019

Inhaltsverzeichnis ( 19 Artikel )

05.06.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Jerk-limited feedrate scheduling and optimization for five-axis machining using new piecewise linear programming approach

YuWen Sun, ManSen Chen, JinJie Jia, Yuan-Shin Lee, DongMing Guo

25.02.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

SPH-BEM simulation of underwater explosion and bubble dynamics near rigid wall

ZhiFan Zhang, Cheng Wang, A-Man Zhang, Vadim V Silberschmidt, LongKan Wang

13.05.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Modeling and compensation of hysteresis for pneumatic artificial muscles based on Gaussian mixture models

JiHao Xu, MuBang Xiao, Ye Ding

05.09.2018 | Article | Ausgabe 7/2019

High-static-low-dynamic-stiffness vibration isolation enhanced by damping nonlinearity

ZeQi Lu, Michael Brennan, Hu Ding, LiQun Chen

25.03.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Finite-time stabilization of uncertain delayed-hopfield neural networks with a time-varying leakage delay via non-chattering control

Chaouki Aouiti, XiaoDi Li, Foued Miaadi

02.04.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Stress distribution and fatigue life of nonlinear vibration of an axially moving beam

Hu Ding, Ling-Lu Huang, Earl Dowell, Li-Qun Chen

19.10.2018 | Article | Ausgabe 7/2019

Noise and delay sustained chimera state in small world neuronal network

Jun Tang, Juan Zhang, Jun Ma, JinMing Luo

02.04.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Electrical activities of neural systems exposed to sinusoidal induced electric field with random phase

Lin Du, ZiLu Cao, YouMing Lei, ZiChen Deng

10.12.2018 | Article | Ausgabe 7/2019

Paclitaxel formulation with stable sustained-release behavior and its biological safety evaluation

XuePing Li, Qi Zhan, HongZhao Qi, DongLin Han, YaoYao Qin, Ning Chen, LiXia Long, Jin Zhao, Xin Hou, XuBo Yuan, XianJin Yang

04.01.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

The effect of pore size and porosity of Ti6Al4V scaffolds on MC3T3-E1 cells and tissue in rabbits

HuiQin Luan, LiTing Wang, WeiYan Ren, ZhaoWei Chu, YunFei Huang, ChengLin Lu, YuBo Fan

29.10.2018 | Article | Ausgabe 7/2019

Monte Carlo simulations of the sensor head of imaging energetic electron spectrometer onboard a Chinese IGSO navigation satellite

Hong Zou, YuGuang Ye, QiuGang Zong, HongFei Chen, Lin Luo, XuZhi Zhou, XingRan Chen, YiXin Hao, Jie Ren, YongFu Wang, WeiHong Shi, XiangQian Yu, XiangHong Jia, Feng Xu, XiaoXin Zhang

14.03.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

An empirical L-band scintillation model for a mid-latitude station, Weihai, China during the low solar activity period

Shishir Priyadarshi, Qing-He Zhang, Yong Wang

22.08.2018 | Article | Ausgabe 7/2019

Numerical simulation of ice accretion in supercooled large droplet conditions

YiHua Cao, Miao Xin

04.01.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Preparation and characterization of Ti3C2Tx with SERS properties

XiaoJing Xie, YuMei Zhu, Fang Li, XiaoWei Zhou, Tao Xue

28.02.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Effects of proton radiation on field limiting ring edge terminations in 4H–SiC junction barrier Schottky diodes

QingWen Song, XiaoYan Tang, Chao Han, Hao Yuan, Shuai Yang, XiaoNing He, YiMeng Zhang, YiMen Zhang, YuMing Zhang

21.03.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Preparation of PDVB/TiO2 composites and the study on the oil-water separation and degradation performances

Xiao Miao, Lu Han, Lei Wang, Min Wang, XiaoHui Sun, XiaoTao Zhu, Bo Ge

06.06.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

A comparative study of flow induced by 1D, 2D and 3D ultrasounds

WenHua Wu, Wei Zhai, YiBao Zhang, HengDong Xi, HaiMan Liu, Jian Zhang, BingBo Wei

04.06.2019 | Article | Ausgabe 7/2019

Joint method for reconstructing three-dimensional temperature of flame using Lucy-Richardson and nearest neighbor filtering using light-field imaging

TianJiao Li, Yuan Yuan, Yong Shuai, HePing Tan

07.06.2019 | Retraction Note | Ausgabe 7/2019

Retraction Note to: “A review of lubricating mechanisms from the perspective of tribo-electrophysics and tribo-electrochemistry”

ZeQi Jiang, JianHua Fang, YingChun Chen, Jiang Wu, Ping Liu, KeCheng Gu, Zhe Zheng, BoShui Chen, Xin Wang, YanHan Feng

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise