Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 2/2024

Inhalt (20 Artikel)

Original Paper

Behavior and stability of engineering bedding rock slope during construction

Qiuxiang Huang, Yitong Liu, Jianhui Dong, Jialin Wang

Original Paper

Evaluation of correlation between plasticity indicator and residual friction angle of fine-grained soils based on the flow index

Zhongnian Yang, Zhengyi Xu, Xipeng Qin, Guojun Cai, Xianzhang Ling, Wei Shi

Original Paper

Fracture surface morphology effect on radial seepage flow in a horizontal single granite fracture

Deng Xu, Jianfeng Liu, Chao Liang, Hao Lin, Lulin Zhou, Chengxing Zhao, Liangquan Zhang

Original Paper

Compaction, compression, and hydraulic characteristics of micaceous residual soil

Haodong Gao, Xianwei Zhang, Ran An, Gang Wang, Xinyu Liu, Xuewen Lei

Open Access Original Paper

Prediction model of loess immersion settlement based on improved K-G model

Longfei Zhang, Zaiqiang Hu, Hongru Li, Haicheng She, Yao Zhang, Xiaoliang Wang

Original Paper

The influence of crystal size of dolomite on engineering properties: a case study from the Rus Formation, Dammam Dome, Eastern Saudi Arabia

Ahmed K. Abd El Aal, Syed Haroon Ali, Ali Wahid, Yasir Bashir, Noureen Shoukat

Original Paper

Stress field and stability calculation method for unloading slope considering the influence of terrain

Xu Cheng, Hua Tang, Hui Qin, Zhenjun Wu, Yachen Xie

Original Paper

Influence of dam and erodible bed material composition on landslide dam failure and induced morphological changes: an experimental study

Jiangtao Yang, Zhenming Shi, Sandra Soares-Frazão, Hongchao Zheng, Danyi Shen

Original Paper

Integrated application of geophysical methods in Earth dam monitoring

Lucca Martins Franco, Emanuele Francesco La Terra, Liliane Paiva Panetto, Sergio Luiz Fontes

Original Paper

Study on characteristics and mechanism of subgrade mud pumping under heavy-haul train loads

Yu Ding, Yu Jia, Zhongling Zong, Xuan Wang, Jiasheng Zhang, Xiaobin Chen

Original Paper

Seismic performance of a nonhomogeneous slope reinforced by anchored piles using centrifuge tests

Tong Zheng, Qiangqiang Sun, Hongshuai Liu, Wenhao Qi, Rui Sun

Original Paper

Rock fracture identification with measurement while drilling data in down-the-hole drills

Shuaikang Tian, Shijun Hou, Weijie Ding, Shufeng Liang, Dianshu Liu, Keyao Xie, Xinyu Lu, Wei Yang

Original Paper

Development of a full-scale flume test system for depositional behavior study of segregating tailings

Quanming Li, Zhijie Duan, Hai Shi, Yuzhen Yu, Hong Zhang, Botao Fu

Open Access Original Paper

Temperature monitoring in levees for detection of seepage

Nicola Fabbian, Paolo Simonini, Fabio De Polo, Luca Schenato, Simonetta Cola