Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Chinese Journal of Mechanical Engineering 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 76 Artikel )

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Kinematic Sensitivity Analysis and Dimensional Synthesis of a Redundantly Actuated Parallel Robot for Friction Stir Welding

Xinxue Chai, Ningbin Zhang, Leiying He, Qinchuan Li, Wei Ye

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Computational Synthesis Approach of Mechanical Conceptual Design Based on Graph Theory and Polynomial Operation

Lin Han, Geng Liu, Xiaohui Yang, Bing Han

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Flexible Bio-tensegrity Manipulator with Multi-degree of Freedom and Variable Structure

Dunwen Wei, Tao Gao, Xiaojuan Mo, Ruru Xi, Cong Zhou

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Smoothing Parametric Design of Addendum Surfaces for Sheet Metal Forming

Jixing Li, Tao Ning, Ping Xi, Bifu Hu, Tian Wang, Jiong Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Simple Push-Type Wave Generating Method Using Digital Rotary Valve Control

Yi Liu, Jiafei Zheng, Ruiyin Song, Qiaoning Xu, Junhua Chen, Fangping Huang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Particle Swarm Optimization-Support Vector Machine Model for Machinery Fault Diagnoses in High-Voltage Circuit Breakers

Xiaofeng Li, Shijing Wu, Xiaoyong Li, Hao Yuan, Deng Zhao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Application of Uniform Experimental Design in Optimizing Excitation Parameters for Magnetic Frequency Mixing Measurements

Yu Chang, Jingpin Jiao, Xiucheng Liu, Guanghai Li, Cunfu He, Bin Wu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Automatic Scallion Seedling Feeding Mechanism with an Asymmetrical High-order Transmission Gear Train

Xiong Zhao, Jun Ye, Mengyan Chu, Li Dai, Jianneng Chen

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Research Review of Principles and Methods for Ultrasonic Measurement of Axial Stress in Bolts

Qinxue Pan, Ruipeng Pan, Chang Shao, Meile Chang, Xiaoyu Xu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Progress in Thermomechanical Analysis of Friction Stir Welding

Bahman Meyghani, Chuansong Wu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Kinematic and Dynamic Analysis of a 3-PRUS Spatial Parallel Manipulator

Mervin Joe Thomas, M. L. Joy, A. P. Sudheer

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Flow Resistance Modeling for Coolant Distribution within Canned Motor Cooling Loops

Shengde Wang, Zhenqiang Yao, Hong Shen

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Fast Multi-tasking Solution: NMF-Theoretic Co-clustering for Gear Fault Diagnosis under Variable Working Conditions

Fei Shen, Chao Chen, Jiawen Xu, Ruqiang Yan

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Dynamic Analysis and Performance Verification of a Novel Hip Prosthetic Mechanism

Majun Song, Sheng Guo, Xiangyang Wang, Haibo Qu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Discerning Weld Seam Profiles from Strong Arc Background for the Robotic Automated Welding Process via Visual Attention Features

Yinshui He, Zhuohua Yu, Jian Li, Lesheng Yu, Guohong Ma

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Surface Quality Improvement in Machining an Aluminum Honeycomb by Ice Fixation

Yongqing Wang, Yongquan Gan, Haibo Liu, Lingsheng Han, Jinyu Wang, Kuo Liu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Mass-Spring-Damping Theory Based Equivalent Mechanical Model for Cylindrical Lithium-ion Batteries under Mechanical Abuse

Wenwei Wang, Yiding Li, Cheng Lin, Sheng Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Experimental Research on the Dynamic Lubricating Performance of Slipper/Swash Plate Interface in Axial Piston Pumps

Junjie Zhou, Jichen Zhou, Chongbo Jing

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

An Overview of Bearing Candidates for the Next Generation of Reusable Liquid Rocket Turbopumps

Jimin Xu, Changhuan Li, Xusheng Miao, Cuiping Zhang, Xiaoyang Yuan

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Numerical Investigation on Fracture Initiation Properties of Interface Crack in Dissimilar Steel Welded Joints

Longfei Zhao, Chendong Shao, Yasuhito Takashima, Fumiyoshi Minami, Fenggui Lu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Prediction of Leakage from an Axial Piston Pump Slipper with Circular Dimples Using Deep Neural Networks

Özkan Özmen, Cem Sinanoğlu, Abdullah Caliskan, Hasan Badem

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Research and Development of Electro-hydraulic Control Valves Oriented to Industry 4.0: A Review

Bing Xu, Jun Shen, Shihao Liu, Qi Su, Junhui Zhang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Analysis of Power Matching on Energy Savings of a Pneumatic Rotary Actuator Servo-Control System

Yeming Zhang, Hongwei Yue, Ke Li, Maolin Cai

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Fiber Traction Printing: A 3D Printing Method of Continuous Fiber Reinforced Metal Matrix Composite

Xin Wang, Xiaoyong Tian, Qin Lian, Dichen Li

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Ocean Observation Technologies: A Review

Mingwei Lin, Canjun Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of Trace Addition of Ceramic on Microstructure Development and Mechanical Properties of Selective Laser Melted AlSi10Mg Alloy

Yuxin Li, Dongdong Gu, Han Zhang, Lixia Xi

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Running-In Behavior of Wet Multi-plate Clutches: Introduction of a New Test Method for Investigation and Characterization

Katharina Voelkel, Hermann Pflaum, Karsten Stahl

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Regulation Method for Torque–Angle Characteristics of Rotary Electric–Mechanical Converter Based on Hybrid Air Gap

Bin Meng, Yongjiang Lai, Xinguo Qiu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Structural Stress–Fatigue Life Curve Improvement of Spot Welding Based on Quasi-Newton Method

Yahang Qin, Shoune Xiao, Liantao Lu, Bing Yang, Xiangjie Li, Guangwu Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of Agitator’s Types on the Hydrodynamic Flow in an Agitated Tank

Mohammed Foukrach, Mohamed Bouzit, Houari Ameur, Youcef Kamla

01.12.2020 | Research highlight | Ausgabe 1/2020 Open Access

SHUYU Robot: An Automatic Rapid Temperature Screening System

Zhao Gong, Songwen Jiang, Qizhi Meng, Yanlei Ye, Peng Li, Fugui Xie, Huichan Zhao, Chunzhe Lv, Xiaojie Wang, Xinjun Liu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Residual Stress Relaxation of Thin-walled Long Stringer Made of Aluminum Alloy 7050-T7451 under Transportation Vibration

Yinfei Yang, Lu Jin, Jixing Du, Liang Li, Wei Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Improved Stiffness Modeling for An Exechon-Like Parallel Kinematic Machine (PKM) and Its Application

Nanyan Shen, Liang Geng, Jing Li, Fei Ye, Zhuang Yu, Zirui Wang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Remanufacturing Scheme Design for Used Parts Based on Incomplete Information Reconstruction

Wenhao Huang, Zhigang Jiang, Teng Wang, Yan Wang, Xiaoli Hu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Progress in Bio-inspired Anti-solid Particle Erosion Materials: Learning from Nature but Going beyond Nature

Shuaijun Zhang, Junqiu Zhang, Bin Zhu, Shichao Niu, Zhiwu Han, Luquan Ren

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Advanced Data Collection and Analysis in Data-Driven Manufacturing Process

Ke Xu, Yingguang Li, Changqing Liu, Xu Liu, Xiaozhong Hao, James Gao, Paul G. Maropoulos

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Dynamic Modeling and Analysis of 5-PSS/UPU Parallel Mechanism with Elastically Active Branched Chains

Yanbiao Li, Hang Zheng, Bo Chen, Peng Sun, Zesheng Wang, Kun Shuai, Yi Yue

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Integrated Modelling of Microstructure Evolution and Mechanical Properties Prediction for Q&P Hot Stamping Process of Ultra-High Strength Steel

Yang Chen, Huizhen Zhang, Johnston Jackie Tang, Xianhong Han, Zhenshan Cui

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Anomalies in Special Permutation Flow Shop Scheduling Problems

Lin Gui, Liang Gao, Xinyu Li

01.12.2020 | Research Highlight | Ausgabe 1/2020 Open Access

Keep Healthcare Workers Safe: Application of Teleoperated Robot in Isolation Ward for COVID-19 Prevention and Control

Geng Yang, Honghao Lv, Zhiyu Zhang, Liu Yang, Jia Deng, Siqi You, Juan Du, Huayong Yang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Normal Force and Sag Resistance of Pipe Conveyor

Shuaiping Guo, Wei Huang, Xuejun Li

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Design of a Passive Gait-based Ankle-foot Exoskeleton with Self-adaptive Capability

Xiangyang Wang, Sheng Guo, Bojian Qu, Majun Song, Haibo Qu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Configuration Synthesis and Performance Analysis of 9-Speed Automatic Transmissions

Huafeng Ding, Changwang Cai, Ziming Chen, Tao Ke, Bowen Mao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Comparative Study of Fractional Order Models on State of Charge Estimation for Lithium Ion Batteries

Jinpeng Tian, Rui Xiong, Weixiang Shen, Ju Wang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Dynamic Stiffness Analysis and Experimental Verification of Axial Magnetic Bearing Based on Air Gap Flux Variation in Magnetically Suspended Molecular Pump

Jinji Sun, Wanting Wei, Jiqiang Tang, Chun-E Wang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Study on Cutting Force, Cutting Temperature and Machining Residual Stress in Precision Turning of Pure Iron with Different Grain Sizes

Yinfei Yang, Lu Jin, Jinpeng Zhu, Jinxing Kong, Liang Li

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Algebraic Method-Based Point-to-Point Trajectory Planning of an Under-Constrained Cable-Suspended Parallel Robot with Variable Angle and Height Cable Mast

Tao Zhao, Bin Zi, Sen Qian, Jiahao Zhao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Formability of Materials with Small Tools in Incremental Forming

Hongyu Wei, G. Hussain, X. Shi, B. B. L Isidore, Mohammed Alkahtani, Mustufa Haider Abidi

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Compound Impedance Control of a Hydraulic Driven Parallel 3UPS/S Manipulator

Lihang Wang, Shaofei Cui, Chong Ma, Lijie Zhang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Preparation of Nickel-Cobalt/Carborundum Carbide Composite Coatings by Supergravity Field-Enhanced Electrodeposition

Xiaoyun Hu, Ningsong Qu

01.12.2020 | Research highlight | Ausgabe 1/2020 Open Access

Intelligent Manufacturing Systems in COVID-19 Pandemic and Beyond: Framework and Impact Assessment

Xingyu Li, Baicun Wang, Chao Liu, Theodor Freiheit, Bogdan I. Epureanu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Temperature Field Simulation and Experimental Study of Anti-backlash Single-Roller Enveloping Hourglass Worm Gear

Shisong Wang, Shike Wang, Jie Wang, Xingqiao Deng

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Combined Prediction for Vehicle Speed with Fixed Route

Lipeng Zhang, Wei Liu, Bingnan Qi

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Parallel Distributed Compensation /H∞ Control of Lane-keeping System Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model

Wuwei Chen, Linfeng Zhao, Huiran Wang, Yangcheng Huang

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Survey of Mathematical Tools in Topology and Performance Integrated Modeling and Design of Robotic Mechanism

Xinming Huo, Shuofei Yang, Binbin Lian, Tao Sun, Yimin Song

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Design of Vegetable Pot Seedling Pick-up Mechanism with Planetary Gear Train

Zhipeng Tong, Gaohong Yu, Xiong Zhao, Pengfei Liu, Bingliang Ye

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Hot Extrusion Processing of Al–Li Alloy Profiles and Related Issues: A Review

Yongxiao Wang, Guoqun Zhao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Novel Ni-Free Zr-Based Bulk Metallic Glass with High Glass Forming Ability, Corrosion Resistance and Thermal Stability

Yu Luo, Yidong Jiang, Pei Zhang, Xin Wang, Haibo Ke, Pengcheng Zhang

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Review and Analysis of Key Techniques in Marine Sediment Sampling

Shudong He, Youduo Peng, Yongping Jin, Buyan Wan, Guangping Liu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cavitation of a Submerged Jet at the Spherical Valve Plate/Cylinder Block Interface for Axial Piston Pump

Bin Zhao, Weiwei Guo, Long Quan

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Novel Surface Design of Deployable Reflector Antenna Based on Polar Scissor Structures

Pengyuan Zhao, Jinguo Liu, Chenchen Wu, Yangmin Li, Keli Chen

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of Mechanical Surface Treatment on the Bonding Mechanism and Properties of Cold-Rolled Cu/Al Clad Plate

Jianchao Han, Hui Niu, Sha Li, Zhongkai Ren, Yi Jia, Tao Wang, A. I. Plokhikh, Qingxue Huang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Design of Self-Reconfigurable Multiarm Robot Mechanism Based on Deployable Kinematic Chains

Fu-Qun Zhao, Sheng Guo, Hai-Jun Su, Hai-Bo Qu, Ya-Qiong Chen

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Obstacle Avoidance and Multitarget Tracking of a Super Redundant Modular Manipulator Based on Bezier Curve and Particle Swarm Optimization

Li Chen, Ying Ma, Yu Zhang, Jinguo Liu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A New Method to Calculate Water Film Stiffness and Damping for Water Lubricated Bearing with Multiple Axial Grooves

Guojun Ren

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Blade Segment with a 3D Lattice of Diamond Grits Fabricated via an Additive Manufacturing Process

Bin Chen, Peng Chen, Yongjun Huang, Xiangxi Xu, Yibo Liu, Shuangxi Wang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Intelligent Modularized Reconfigurable Mechanisms for Robots: Development and Experiment

Wenfu Xu, Liang Han, Xin Wang, Han Yuan, Bin Liang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Stiffness Variable Passive Compliance Device with Reconfigurable Elastic Inner Skeleton and Origami Shell

Zhuang Zhang, Genliang Chen, Weicheng Fan, Wei Yan, Lingyu Kong, Hao Wang

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Investigation on Yield Behavior of 7075-T6 Aluminum Alloy at Elevated Temperatures

Jianping Lin, Xingyu Bao, Yong Hou, Junying Min, Xinlei Qu, Zhimin Tao, Jiajie Chen

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Practical Structural Design Approach of Multiconfiguration Planar Single-Loop Metamorphic Mechanism with a Single Actuator

Qiang Yang, Guangbo Hao, Shujun Li, Hongguang Wang, Haiyang Li

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

A New Method for Type Synthesis of 2R1T and 2T1R 3-DOF Redundant Actuated Parallel Mechanisms with Closed Loop Units

Yongquan Li, Yang Zhang, Lijie Zhang

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Mechanism, Actuation, Perception, and Control of Highly Dynamic Multilegged Robots: A Review

Jun He, Feng Gao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Development and Analysis of a Closed-Chain Wheel-Leg Mobile Platform

Chaoran Wei, Yanan Yao, Jianxu Wu, Ran Liu

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Constraint and Mobility Change Analysis of Rubik’s Cube-inspired Reconfigurable Joints and Corresponding Parallel Mechanisms

Duanling Li, Pu Jia, Jiazhou Li, Dan Zhang, Xianwen Kong

01.12.2020 | Editorial | Ausgabe 1/2020 Open Access

Special Issue on Reconfigurable Robots

Jinguo Liu, Yuwang Liu, Guangbo Hao

01.12.2020 | Original Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Amending Research on the Expression of the Contact Force of the Spindle Barrel Finishing Based on EDEM Simulation

Na Wang, Shengqiang Yang, Tingting Zhao, Bo Cao, Chengwei Wang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise