Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Chinese Journal of Mechanical Engineering 6/2017

Ausgabe 6/2017

Inhaltsverzeichnis ( 22 Artikel )

23.10.2017 | Editorial | Ausgabe 6/2017

Special Issue on Machine Fault Diagnostics and Prognostics

Zhigang Tian, Wilson Wang

24.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Online Detection of Broken Rotor Bar Fault in Induction Motors by Combining Estimation of Signal Parameters via Min-norm Algorithm and Least Square Method

Pan-Pan Wang, Qiang Yu, Yong-Jun Hu, Chang-Xin Miao

21.11.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

An Intelligent Harmonic Synthesis Technique for Air-Gap Eccentricity Fault Diagnosis in Induction Motors

De Z. Li, Wilson Wang, Fathy Ismail

04.11.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Detection of Bearing Faults Using a Novel Adaptive Morphological Update Lifting Wavelet

Yi-Fan Li, MingJian Zuo, Ke Feng, Yue-Jian Chen

31.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Intelligent Fault Diagnosis of Rotary Machinery Based on Unsupervised Multiscale Representation Learning

Guo-Qian Jiang, Ping Xie, Xiao Wang, Meng Chen, Qun He

31.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Online Condition Monitoring of Gripper Cylinder in TBM Based on EMD Method

Lin Li, Jian-Feng Tao, Hai-Dong Yu, Yi-Xiang Huang, Cheng-Liang Liu

25.10.2017 | Original article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Adaptive Change Detection for Long-Term Machinery Monitoring Using Incremental Sliding-Window

Teng Wang, Guo-Liang Lu, Jie Liu, Peng Yan

23.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

A Deep Learning Approach for Fault Diagnosis of Induction Motors in Manufacturing

Si-Yu Shao, Wen-Jun Sun, Ru-Qiang Yan, Peng Wang, Robert X Gao

15.11.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Motor Fault Diagnosis Based on Short-time Fourier Transform and Convolutional Neural Network

Li-Hua Wang, Xiao-Ping Zhao, Jia-Xin Wu, Yang-Yang Xie, Yong-Hong Zhang

08.11.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Spur Gear Tooth Pitting Propagation Assessment Using Model-based Analysis

Xi-Hui Liang, Zhi-Liang Liu, Jun Pan, Ming Jian Zuo

31.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Integrated Equipment Health Prognosis Considering Crack Initiation Time Uncertainty and Random Shock

Fu-Qiong Zhao, Ming-Jiang Xie, Zhi-Gang Tian, Yong Zeng

23.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Transmission Index Research of Parallel Manipulators Based on Matrix Orthogonal Degree

Zhu-Feng Shao, Jiao Mo, Xiao-Qiang Tang, Li-Ping Wang

15.05.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Springback Mechanism Analysis and Experiments on Robotic Bending of Rectangular Orthodontic Archwire

Jin-Gang Jiang, Ying-Shuai Han, Yong-De Zhang, Yan-Jv Liu, Zhao Wang, Yi Liu

18.05.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Composite Configuration Interventional Therapy Robot for the Microwave Ablation of Liver Tumors

Ying-Yu Cao, Long Xue, Bo-Jin Qi, Li-Pei Jiang, Shuang-Cheng Deng, Ping Liang, Jia Liu

10.11.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017

Phase-Division-Based Dynamic Optimization of Linkages for Drawing Servo Presses

Zhi-Gang Zhang, Li-Ping Wang, Yan-Ke Cao

23.10.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2017 Open Access

Asymmetric Fuzzy Control of a Positive and Negative Pneumatic Pressure Servo System

Gang Yang, Jing-Min Du, Xiao-Yun Fu, Bao-Ren Li

07.11.2017 | Review | Ausgabe 6/2017 Open Access

Review of Large Spacecraft Deployable Membrane Antenna Structures

Zhi-Quan Liu, Hui Qiu, Xiao Li, Shu-Li Yang

10.11.2017 | Review | Ausgabe 6/2017 Open Access

Methods for Force Analysis of Overconstrained Parallel Mechanisms: A Review

Wen-Lan Liu, Yun-Dou Xu, Jian-Tao Yao, Yong-Sheng Zhao

16.05.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: Multi-modal Gesture Recognition using Integrated Model of Motion, Audio and Video

GOUTSU Yusuke, KOBAYASHI Takaki, OBARA Junya, KUSAJIMA Ikuo, TAKEICHI Kazunari, TAKANO Wataru, NAKAMURA Yoshihiko

28.07.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: Pulsed Eddy Current Non-destructive Testing and Evaluation: A Review

Ali Sophian, Guiyun Tian, Mengbao Fan

28.07.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: Estimation of Road Friction Coefficient in Different Road Conditions Based on Vehicle Braking Dynamics

You-Qun Zhao, Hai-Qing Li, Fen Lin, Jian Wang, Xue-Wu Ji

03.08.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: Defect Formation Mechanisms in Selective Laser Melting: A Review

Bi Zhang, Yongtao Li, Qian Bai

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise