Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Fire Technology

Fire Technology 6/2020

Ausgabe 6/2020

Special Issue on Lithium Battery Fire Safety

Inhaltsverzeichnis ( 18 Artikel )

12.10.2020 | Editorial | Ausgabe 6/2020

Special Issue on Lithium Battery Fire Safety

Qingsong Wang, Jennifer Wen, Stanislav Stoliarov

17.12.2019 | Ausgabe 6/2020

A Nonflammable Electrolyte Combining Phosphate and Fluorinated Ether for Li4Ti5O12/LiNi0.5Mn1.5O4 Cells

Hao Zheng, Wei Fang, Yi Sun, Xin Liang, Hongfa Xiang, Lihua Jiang, Qingsong Wang

23.01.2020 | Ausgabe 6/2020

A Novel Environmental-Friendly Gel Dry-Water Extinguishant Containing Additives with Efficient Combustion Suppression Efficiency

Zhiyue Han, Li Gong, Zhiming Du, Huiqiang Duan

06.02.2020 | Ausgabe 6/2020

Dynamic Heat Generation of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Half Cell Under Cycling Based on an In Situ Micro-calorimetry

Chen Liang, Lihua Jiang, Qingsong Wang, Jinhua Sun

14.02.2020 | Ausgabe 6/2020

Thermal Runaway Behavior of Lithium Iron Phosphate Battery During Penetration

Zonghou Huang, Huang Li, Wenxin Mei, Chunpeng Zhao, Jinhua Sun, Qingsong Wang

27.02.2020 | Ausgabe 6/2020

Study on the Thermal Runaway and Its Propagation of Lithium-Ion Batteries Under Low Pressure

Huaibin Wang, Zhiming Du, Ling Liu, Zelin Zhang, Jinyuan Hao, Qinzheng Wang, Shuang Wang

13.03.2020 | Ausgabe 6/2020

Modeling of Thermal Runaway Propagation in a Pouch Cell Stack

Serhat Bilyaz, Kevin C. Marr, Ofodike A. Ezekoye

31.03.2020 | Ausgabe 6/2020

Characterization of Thermally Induced Runaway in Pouch Cells for Propagation

Erik Archibald, Robert Kennedy, Kevin Marr, Judith Jeevarajan, Ofodike Ezekoye

03.04.2020 | Ausgabe 6/2020

Thermal-Runaway Propagation over a Linear Cylindrical Battery Module

Huichang Niu, Caixing Chen, Dan Ji, Lei Li, Zhao Li, Yanhui Liu, Xinyan Huang

24.04.2020 | Ausgabe 6/2020

Effect of Different Arrangement on Thermal Runaway Characteristics of 18650 Lithium Ion Batteries Under the Typical Pressure in Civil Aviation Transportation

Liu Quanyi, Yi Xiaoying, Han Xu

30.04.2020 | Ausgabe 6/2020

A Detailed Finite Element Model of Internal Short Circuit and Venting During Thermal Runaway in a 32650 Lithium-Ion Battery

Bing Wang, Changwei Ji, Shuofeng Wang, Shuai Pan

09.05.2020 | Ausgabe 6/2020

Full-Scale Experimental Study on the Combustion Behavior of Lithium Ion Battery Pack Used for Electric Vehicle

Huang Li, Wen Peng, Xulai Yang, Haodong Chen, Jinhua Sun, Qingsong Wang

21.05.2020 | Ausgabe 6/2020

Computed Tomography Analysis of Li-Ion Battery Case Ruptures

Lingxi Kong, Xiaosong Hu, Guan Gui, Yan Su, Michael Pecht

25.05.2020 | Ausgabe 6/2020

An Experimental Study on Preventing Thermal Runaway Propagation in Lithium-Ion Battery Module Using Aerogel and Liquid Cooling Plate Together

Xiaolong Yang, Yongkang Duan, Xuning Feng, Tianyu Chen, Chengshan Xu, Xinyu Rui, Minggao Ouyang, Languang Lu, Xuebing Han, Dongsheng Ren, Zeping Zhang, Cheng Li, Shang Gao

14.06.2020 | Ausgabe 6/2020 Open Access

Numerical Study of Self-Heating Ignition of a Box of Lithium-Ion Batteries During Storage

Zhenwen Hu, Xuanze He, Francesco Restuccia, Guillermo Rein

28.07.2020 | Ausgabe 6/2020

Study on the Performance of Parallel Air-Cooled Structure and Optimized Design for Lithium-Ion Battery Module

Shuai Pan, Changwei Ji, Shuofeng Wang, Bing Wang

03.08.2020 | Ausgabe 6/2020 Open Access

Experimental Study of Self-heating Ignition of Lithium-Ion Batteries During Storage: Effect of the Number of Cells

Xuanze He, Francesco Restuccia, Yue Zhang, Zhenwen Hu, Xinyan Huang, Jun Fang, Guillermo Rein

08.09.2020 | Original Paper | Ausgabe 6/2020 Open Access

Handling Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Preventing and Recovering from Hazardous Events

Roeland Bisschop, Ola Willstrand, Max Rosengren

Aktuelle Ausgaben