Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Visualization 1/2021
Journal of Visualization

Ausgabe 1/2021

share
TEILEN
insite
SUCHEN

Inhaltsverzeichnis (15 Artikel)

02.09.2020 | Short Paper

Visualization of curved swept shock wave/turbulent boundary layer interaction in supersonic flow
Yue Zhang, Liang Chen, Hui-jun Tan, Chao Wang, Fei Cheng, Chao Li

19.09.2020 | Regular Paper

Visualization of foam formation from vertically free-falling impinging water jet
Michael Chukwuemeka Ekwonu, Kyung Chun Kim

19.09.2020 | Regular Paper

Lagrangian visualization of mixing enhancement induced by finite-time stretching in compressible vortex interaction
Zhonghua Zheng, Zhouqin Fan, Zi’ang Wang, Bin Yu, Bin Zhang, Miaosheng He

25.08.2020 | Regular Paper

Particle image velocimetry measurement of flow fields in a mixed-flow pump with non-uniform tip clearance
Wei Li, Leilei Ji, Weidong Shi, Enda Li, Zhenyu Yang

18.08.2020 | Regular Paper

A survey of competitive sports data visualization and visual analysis
Meng Du, Xiaoru Yuan

16.08.2020 | Regular Paper

VIStory: interactive storyboard for exploring visual information in scientific publications
Wei Zeng, Ao Dong, Xi Chen, Zhang-lin Cheng

04.09.2020 | Regular Paper

DancingWords: exploring animated word clouds to tell stories
Xinhuan Shu, Jiang Wu, Xinke Wu, Hongye Liang, Weiwei Cui, Yingcai Wu, Huamin Qu

01.09.2020 | Regular Paper

Bubble storytelling with automated animation: a Brexit hashtag activism case study
Noptanit Chotisarn, Junhua Lu, Libinzi Ma, Jingli Xu, Linhao Meng, Bingru Lin, Ying Xu, Xiaonan Luo, Wei Chen

21.09.2020 | Regular Paper

Visual dimension analysis based on dimension subdivision
Yi Zhang, Chenxi Yu, Ruoqi Wang, Xunhan Liu

Open Access 22.09.2020 | Regular Paper

Who talks to whom: an evaluation of a call log visualization
Valerie Riegler, Lina Wang, Johanna Doppler-Haider, Margit Pohl

19.09.2020 | Regular Paper

On aesthetics for user-sketched layouts of vertex-weighted graphs
Chun-Cheng Lin, Weidong Huang, Wan-Yu Liu, Chang-Yu Chen

22.09.2020 | Regular Paper

TS-Extractor: large graph exploration via subgraph extraction based on topological and semantic information
Kun Fu, Tingyun Mao, Yang Wang, Daoyu Lin, Yuanben Zhang, Junjian Zhan, Xian Sun, Feng Li

11.09.2020 | Regular Paper

Colormap optimization with data equality
Xiaohui Wang, Jiawei Yin, Bowen Cheng, Jingyan Qin

21.09.2020 | Regular Paper

An automatic tooth reconstruction method based on multimodal data
Jiahong Qian, Shijuan Lu, Yuan Gao, Yubo Tao, Jun Lin, Hai Lin

03.02.2021 | Correction

Correction to: An automatic tooth reconstruction method based on multimodal data
Jiahong Qian, Shijuan Lu, Yuan Gao, Yubo Tao, Jun Lin, Hai Lin

Premium Partner