Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Visualization 3/2021
Journal of Visualization

Ausgabe 3/2021

share
TEILEN
insite
SUCHEN

Inhaltsverzeichnis (15 Artikel)

03.01.2021 | Short Paper

The impact of the pitching motion on the structure of the vortical flow over a slender delta wing under sideslip angle
Mehmet Oguz Tasci, Mehmet Can Pektas, Sergen Tumse, Ilyas Karasu, Besir Sahin, Huseyin Akilli

03.01.2021 | Regular Paper

Experimental study on the three-dimensional wake structure of the DrivAer standard model
Jinsheng Liu, Zhihao Zhang, Yumeng Wang, Mogeng Li, Shengjin Xu

02.01.2021 | Regular Paper

Experimental investigation of supersonic turbulent flow over cylinders with various heights
Dundian Gang, Shihe Yi, Haibo Niu

09.02.2021 | Regular Paper

Numerical simulations of wind loading on the floating photovoltaic systems
Gyu-Han Lee, Ji-Woong Choi, JaeUn Kim, Ji-Hyun Seo, Hojin Ha

11.02.2021 | Regular Paper

Reduced-order representation of stratified wakes by proper orthogonal decomposition utilizing translational symmetry
Basem Halawa, Chengzhu Xu, Qi Zhou

09.02.2021 | Regular Paper

Flow structures of a precessing jet in an axisymmetric chamber
Hao FU, Chuangxin HE, Yingzheng LIU

22.04.2021 | Correction

Correction to: Flow structures of a precessing jet in an axisymmetric chamber
Hao Fu, Chuangxin He, Yingzheng Liu

15.04.2021 | Regular Paper

DNS using CLSVOF method of single micro-bubble breakup and dynamics in flow focusing
Tawfiq Chekifi, Moustafa Boukraa, Mouloud Aissani

03.01.2021 | Regular Paper

A composition-free parallel volume rendering method
Jiamin Wang, Chongke Bi, Liang Deng, Fang Wang, Yang Liu, Yueqing Wang

03.01.2021 | Regular Paper

Gaussian mixture model-based target feature extraction and visualization
Ji Ma, Jinjin Chen, Liye Chen, Xingjian Zhou, Xujia Qin, Ying Tang, Guodao Sun, Jiazhou Chen

14.01.2021 | Regular Paper

Visual exploration of dependency graph in source code via embedding-based similarity
Huan Liu, Yubo Tao, Wenda Huang, Hai Lin

03.01.2021 | Regular Paper

Visual performance improvement analytics of predictive model for unbalanced panel data
Hanbyul Yeon, Hyesook Son, Yun Jang

02.01.2021 | Regular Paper

SensorAware: visual analysis of both static and mobile sensor information
Datong Wei, Chenlu Li, Hanning Shao, Zijing Tan, Zhixian Lin, Xiaoju Dong, Xiaoru Yuan

02.01.2021 | Regular Paper

IVDAS: an interactive visual design and analysis system for image data symmetry detection of CNN models
Xiaoyang Han, Han-Wei Shen, Guan Li, Xuyi Lu, Guihua Shan, Yangang Wang

04.01.2021 | Regular Paper

Lumina: an adaptive, automated and extensible prototype for exploring, enriching and visualizing data
Konstantinos Kagkelidis, Ilias Dimitriadis, Athena Vakali

Premium Partner