Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Mobile Networks and Applications

Mobile Networks and Applications 2/2020

Ausgabe 2/2020

Special Issue: Mobile Computing & Services

Inhaltsverzeichnis ( 41 Artikel )

26.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Editorial: ACM/Springer Mobile Networks & Applications - Special Issue on Mobile Service Computing and Applications

Honghao Gao, Jianwei Yin, Gongzhu Hu

11.04.2019 | Ausgabe 2/2020

An Approach to Alleviate the Sparsity Problem of Hybrid Collaborative Filtering Based Recommendations: The Product-Attribute Perspective from User Reviews

Xiaoxian Yang, Sijing Zhou, Min Cao

04.04.2019 | Ausgabe 2/2020

QoS Prediction for Service Recommendation with Deep Feature Learning in Edge Computing Environment

Yuyu Yin, Lu Chen, Yueshen Xu, Jian Wan, He Zhang, Zhida Mai

29.03.2019 | Ausgabe 2/2020 Open Access

A New Deep Learning-Based Handwritten Character Recognition System on Mobile Computing Devices

Yu Weng, Chunlei Xia

29.03.2019 | Ausgabe 2/2020

An Augmented Reality-Based Method for Remote Collaborative Real-Time Assistance: from a System Perspective

Dikai Fang, Huahu Xu, Xiaoxian Yang, Minjie Bian

05.04.2019 | Ausgabe 2/2020

Deploying Data-intensive Applications with Multiple Services Components on Edge

Yishan Chen, Shuiguang Deng, Hongtao Ma, Jianwei Yin

29.04.2019 | Ausgabe 2/2020

Energy-Efficient Virtual Machine Scheduling across Cloudlets in Wireless Metropolitan Area Networks

Xiaolong Xu, Xihua Liu, Lianyong Qi, Yuhao Chen, Zihao Ding, Jiangang Shi

07.09.2019 | Ausgabe 2/2020

Editorial: Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services

Cristian Borcea, Shiwen Mao, Jian Tang

24.07.2019 | Ausgabe 2/2020

Mining Regional Mobility Patterns for Urban Dynamic Analytics

Jing Lian, Yang Li, Weixi Gu, Shao-Lun Huang, Lin Zhang

02.07.2019 | Ausgabe 2/2020

Intelligent Human Counting through Environmental Sensing in Closed Indoor Settings

Uday Kamal, Shamir Ahmed, Tarik Reza Toha, Nafisa Islam, A. B. M. Alim Al Islam

05.07.2019 | Ausgabe 2/2020

Task Allocation in Eco-friendly Mobile Crowdsensing: Problems and Algorithms

Wei Gong, Xiaoyao Huang, Baoxian Zhang, Yawei Zhao

26.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Fine-grained Dynamic Price Prediction in Ride-on-demand Services: Models and Evaluations

Suiming Guo, Chao Chen, Jingyuan Wang, Yaxiao Liu, Ke Xu, Dah Ming Chiu

23.07.2019 | Ausgabe 2/2020

SmartMeeting: An Novel Mobile Voice Meeting Minutes Generation and Analysis System

Hui Liu, Huan Liu, Xin Wang, Wei Shao, Xiao Wang, Junzhao Du, Jonathan Liono, Flora D. Salim

19.10.2019 | Ausgabe 2/2020

Phascope: Fine-Grained, Fast, Flexible Motion Profiling based on Phase Offset in Acoustic OFDM Signal

Long Wang, Till Riedel, Markus Scholz, Michael Beigl, Panlong Yang

14.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Editorial: Mobile Edge Computing and Personal Networks

V. Bindhu, Joy Iong-Zong Chen, Subarna Shakya, Z. Faizal Khan

21.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Adaptive Proximate Computing Framework for Mobile Resource Augmentation

S. Anitha, T. Padma

18.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Fixing Target Access Point with low load during Handoff in WLAN

Murugan Krishnamoorthy, Varalakshmi Perumal

10.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Designing a Dynamic Topology (DHT) for Cluster Head Selection in Mobile Adhoc Network

K. Sindhanaiselvan, J. Mannar Mannan, S. K. Aruna

09.08.2019 | Ausgabe 2/2020

Fuzzy Rule Selection Using Hybrid Artificial Bee Colony with 2-Opt Algorithm for MANET

R. Logesh Babu, P. Balasubramanie

02.11.2019 | Ausgabe 2/2020

Multi Information Amount Movement Aware- Routing in FANET: Flying Ad-hoc Networks

Sheryl Radley, Cynthia J. Sybi, K. Premkumar

15.11.2019 | Ausgabe 2/2020

Annealed Glowworm Optimization Graph Theory - Virtual Network Mapping for Home Healthcare in Cloud

Raja J, Balamurugan N, Pitchai R

14.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Editorial: Multimedia and Social Data Processing in Vehicular Networks

Qing Yang, Tigang Jiang, Wenjia Li, Guangchi Liu, Danda B. Rawat, Jun Wu

19.02.2019 | Ausgabe 2/2020

The Signal Control Optimization of Road Intersections with Slow Traffic Based on Improved PSO

Hongluan Zhao, Guoyong Han, Xiaofei Niu

21.02.2019 | Ausgabe 2/2020

ECRA: An Encounter-aware and Clustering-based Routing Algorithm for Information-centric VANETs

Weina Zhang, Ruijuan Zheng, Mingchuan Zhang, Junlong Zhu, Qingtao Wu

19.04.2019 | Ausgabe 2/2020

Physical Layer Security Performance of Mobile Vehicular Networks

Lingwei Xu, Xu Yu, Han Wang, Xinli Dong, Yun Liu, Wenzhong Lin, Xinjie Wang, Jingjing Wang

27.02.2019 | Ausgabe 2/2020

Estimating the Floor Area Ratio of the Vehicular Infrastructure Network Based on Road Grid Cell

Meiling Li, Jin Ran, Xiaofei Niu, Baiying Shi

05.04.2019 | Ausgabe 2/2020

SASMF: Socially Aware Security Message Forwarding Mechanism in VANETs

Peng Yang, Lingli Deng, Jing Yang, Junjie Yan

12.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Editorial: ACM/Springer Mobile Networks & Applications - Special Issue on Mobile Computing and Software Engineering

Honghao Gao, Yuyu Yin

02.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Dynamical Service Deployment and Replacement in Resource-Constrained Edges

Zhengzhe Xiang, Shuiguang Deng, Javid Taheri, Albert Zomaya

16.01.2020 | Ausgabe 2/2020

A Novel Approach to Scheduling Workflows Upon Cloud Resources with Fluctuating Performance

Yi Pan, Shu Wang, Lei Wu, Yunni Xia, Wanbo Zheng, Shanchen Pang, Ziyang Zeng, Peng Chen, Yawen Li

06.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Long-Term and Multi-Step Ahead Call Traffic Forecasting with Temporal Features Mining

Bin Cao, Jiawei Wu, Longchun Cao, Yueshen Xu, Jing Fan

16.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Joint Optimization of Resource Utilization and Load Balance with Privacy Preservation for Edge Services in 5G Networks

Xiaolong Xu, Xihua Liu, Zhanyang Xu, Chuanjian Wang, Shaohua Wan, Xiaoxian Yang

03.01.2020 | Ausgabe 2/2020

Active Defense by Mimic Association Transmission in Edge Computing

Shuo Wang, Qianmu Li, Jun Hou, Shunmei Meng, Bo Zhang, Cangqi Zhou

30.12.2019 | Ausgabe 2/2020

Deep Learning Models for Real-time Human Activity Recognition with Smartphones

Shaohua Wan, Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Chao Tong, Zonghua Gu

09.01.2020 | Ausgabe 2/2020

MONET Special Issue on Towards Future Ad Hoc Networks: Technologies and Applications (I)

Jun Zheng, Wei Xiang, Pascal Lorenz, Shiwen Mao

09.07.2019 | Ausgabe 2/2020

Prediction Based Vehicular Caching: Where and What to Cache?

Yao Zhang, Changle Li, Tom H. Luan, Yuchuan Fu, Hui Wang

13.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Task Allocation in Semi-Opportunistic Mobile Crowdsensing: Paradigm and Algorithms

Wei Gong, Baoxian Zhang, Cheng Li, Zheng Yao

19.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Connectivity Based k-Coverage Hole Detection in Wireless Sensor Networks

Feng Yan, Wenyu Ma, Fei Shen, Weiwei Xia, Lianfeng Shen

26.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Autonomous Energy Management System Achieving Piezoelectric Energy Harvesting in Wireless Sensors

Sara Kassan, Jaafar Gaber, Pascal Lorenz

13.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Design of a Practical WSN Based Fingerprint Localization System

Deyue Zou, Shuyi Chen, Shuai Han, Weixiao Meng, Di An, Jinqiang Li, Wanlong Zhao

14.06.2019 | Ausgabe 2/2020

Indoor Localization Using Smartphone Magnetic and Light Sensors: a Deep LSTM Approach

Xuyu Wang, Zhitao Yu, Shiwen Mao

Aktuelle Ausgaben