Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 3/2002

Ausgabe 3/2002

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Variable universe stable adaptive fuzzy control of nonlinear system

Hongxing Li, Miao Zhihong, Wang Jiayin

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Type synthesis principle of minor-mobility parallel manipulators

Zhen Huang, Li Qinchuan

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Thermodynamics and kinetics analysis of in-situ synthesizing AIN

Xinhe Zheng, Wang Qun, Zhou Meiling, Li Chunguo

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Wafer bonding technique used for the integration of cubic GaN/GaAs (001) with Si substrate

Yuanping Sun, Fu Yi, Qu Bo, Wang Yutian, Feng Zhihong, Shen Xiaoming, Zhao Degang, Zheng Xinhe, Duan Lihong, Li Bingchen, Zhang Shuming, Yang Hui, Jiang Xiaoming, Zheng Wenli, Jia Quanjie

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Fundamental studies on enhancing heat transfer in contact zone during high efficiency grinding

Hongjun Xu, Fu Yucan, Sun Fanghong, Xu Xipeng

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Formation of zirconia polymorphs under hydrothermal conditions

Yanqing Zheng, Shi Erwei, Li Wenjun, Chen Zhizhan, Zhong Weizhuo, Hu Xingfang

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Valence electron structure of cementite phase and its interface and the tempering phenomenon

Zhilin Li, Liu Zhilin, Liu Weidong

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

The effect of welding heat input on the weldpool behavior in MIG welding

Junsheng Sun, Wu Chuansong

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Polarimetry for four Stockes parameters in space

Zhaoxian Zhang, Wang Peigang

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

A numerical simulation of nonlinear propagation of gravity wave packet in three-dimension compressible atmosphere

Shaoping Wu, Yi Fan

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Orientation dependency of shear stress-strain curves in B2-ordered Fe3Al single crystals deformed in tension at room temperature

Weiwei Zheng, Yang Wangyue, Sun Zuqing

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Simulation of rarefied gas flow and heat transfer in microchannels

Xian Wang, Wang Qiuwang, Tao Wenquan, Zheng Ping

01.06.2002 | Ausgabe 3/2002

Finite element analysis of constant-power invasive microwave coagulation of liver tumors

Xin Chen, Nan Qun, Peng Jianshu, Zeng Yanjun, Liang Ping, Yu Xiaoling, Dong Baowei

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise