Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 6/2002

Ausgabe 6/2002

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Pore structure of SWNTs with high hydrogen storage capacity

Quanhong Yang, Chang Liu, Min Liu, Yanzhen Fan, Huiming Cheng, Maozhang Wang

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Analysis of solid-liquid phase change heat transfer enhancement

Yinping Zhang, Xin Wang

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Differential topological characteristics of the DSR on injection space of electrical power system

Yixin Yu, Yuan Zeng, Fei Feng

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

One-dimensional tensile constitutive equation cannot be directly generalized to deal with two-dimensional bulging mechanical problems

Yuquan Song, Shumei Liu

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Effects of water wave motion on pollutant transport in shallow coastal water

Jianhua Tao, Guang Han

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Simulation of dike-break processes in the Yellow River

Lin Liang, Jinren Ni, A. G. L. Borthwick, B. D. Rogers

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

A method for determining the small-sample test length of carrier rocket

Xiaojun Duan, Zhengming Wang

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

A new method for analyzing the characteristics of sampled chirped fiber grating

Chengcheng Sun, Chunyun Li, Xiaoning Yu

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

HTS filter and front-end subsystem for GSM1800 wireless base station

Yusheng He, Hong Li, Aisheng He, Shunzhou Li, Chunguang Li, Xueqiang Zhang, Taiping Zhang, Lingwen Yan, Wenxiu Zhu, Yuan Zhou, Jingtao Liang, Jiasheng Hong, Lancaster M. J.

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Theoretical analysis of thermal/electric-filed poling silica glass

Xueming Liu, Xiaoping Zheng, Yili Guo, Hanyi Zhang, Yanhe Li

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Order parameters of liquid crystal on the rubbing surfaces of alignment layers

Li Xuan, Rina Wu, Zenghui Peng, Tao Yu, Li Zhang, Shengping Ruan, Uchida Tatsuo

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

4×10 Gb/s 800 km transmission system on G.652 fiber with dispersion compensation by chirped FBG

Shuisheng Jian, Fengping Yan, Tangjun Li, Wei Jian, Li Pei, Tigang Ning

01.12.2002 | Ausgabe 6/2002

Effects of COOH+ ion implantation on hemocompatibility of polypropylene

Dejun Li, Lifang Niu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise