Skip to main content
main-content

Über dieses Buch

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ for each language. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies. This analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research and minimize any risks. META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers and European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Chapter 1. Laburpena

Hizkuntza gizakien arteko komunikazio-biderik garrantzitsuena da. Ideiak eta sentimenduak adierazteko aukera ematen digu, ikasten eta irakasten laguntzen digu, ezinbestekoa da bizitzeko, kulturaren transmisiorako tresnarik garrantzitsuena da, eta haren hiztunen identitate-ikurra da.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 2. Arriskua, Gure Hizkuntzentzat Eta Erronka Hizkuntza-Teknologiarentzat

Komunikazioan eta gizartean izugarrizko eragina izaten ari den iraultza digital baten aurrean gaude. Komunikazio-teknologia digitalizatu eta sarekoetan izan berri diren aurrerapenak Gutenbergek inprenta asmatu zuenekoarekin alderatzen dira, batzuetan. Zer esaten digu analogia horrek Europako informaziogizartearen eta geure hizkuntzen etorkizunari buruz?
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 3. Euskara Europako Informazio Gizartean

Euskara, Nafarroako Erresumako hizkuntza nagusia zelako latinez “Lingua Navarrorum” esaten zitzaiona, mendebaldeko Europan bizirik dagoen hizkuntza preindoeuropar bakarra da. Hizkuntza bakartutzat jotzen da, ez baitzaio loturarik aurkitu beste hizkuntzekin, antzinako akitanierarekin izan ezik. Euskararen jatorria nahiz beste hizkuntzekiko duen lotura gai gatazkatsuak eta interesgarriak dira oraindik ikerlarientzat.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 4. Hizkuntza-Teknologia Euskararako

Hizkuntza-teknologiak giza hizkuntzarekin lan egiteko espezializatutako informazio-teknologiak dira. Horregatik, giza hizkuntzaren teknologia izenpean ere ezagutzen dira maiz teknologia hauek. Giza hizkuntza ahoz nahiz idatziz agertzen da. Hizkuntza-komunikazioko modurik zaharrena eta naturalena hizketa bada ere, informazio konplexua eta giza ezagutzaren zati handiena testu idatzien bidez gorde eta transmititzen da. Hizketaeta testu-teknologiek bi modu horietan prozesatzen edo sortzen dute hizkuntza. Baina, hizkuntzak baditu hizketan nahiz testuetan agertzen diren alderdiak ere, hala nola hiztegiak, gramatikaren zati handi bat eta esaldien esanahia. Hortaz, hizkuntza-teknologiako atal asko ezin dira bietako batean sartu, hizketa-teknologian ala testu-teknologian. Horien artean daude hizkuntza ezagutzarekin lotzen duten teknologiak.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 5. Meta-Neti Buruz

Europako Batzordeak sortutako bikaintasunezko sarea da META NET. Sareak Europako 33 herrialdetako 54 kide ditu, gaur egun. META-NETek META, Europa Eleaniztunaren Teknologia Aliantza, babesten du, hizkuntza-teknologiako aditu eta erakundeen talde europar gero eta handiagoa. META-NETek oinarri teknologikoak eman nahi ditu informazio-gizarte zinez eleaniztuna sortzeko Europan, eta hari eusteko.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 6. Executive Summary

Language is the primary means of communication between humans. It allows us to express ideas and feelings, helps us to learn and teach, is essential for living, is the primary vehicle of transmission of culture, and is a symbol of identity.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 7. Risk for our Languages and A Challenge for Language Technology

We are witnesses to a digital revolution that is dramatically impacting communication and society. Recent developments in digital information and communication technology are sometimes compared to Gutenberg’s invention of the printing press. What can this analogy tell us about the future of the European information society and our languages in particular?
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 8. Basque in the European Information Society

Basque—or euskara, in Basque—, known as ‘Lingua Navarrorum’ in Latin because it was the popular language in the Kingdom of Navarre, is the only surviving pre-Indo-European language in western Europe. It is considered an isolated language, with no known connections with other languages other than ancient Aquitanian. Both the origin of the language and its relationship with other languages continue to be controversial and of interest for many researchers.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 9. Language Technology Support for Basque

Language technology is used to develop software systems designed to handle human language and are therefore often called “human language technology”. Human language comes in spoken and written forms. While speech is the oldest and in terms of human evolution the most natural form of language communication, complex information and most human knowledge is stored and transmitted through the written word. Speech and text technologies process or produce these different forms of language, using dictionaries, rules of grammar, and semantics. This means that language technology (LT) links language to various forms of knowledge, independently of the media (speech or text) in which it is expressed.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Chapter 10. About Meta-Net

META-NET is a Network of Excellence funded by the European Commission. The network currently consists of 54 members from 33 European countries. META-NET forges META, the Multilingual Europe Technology Alliance, a growing community of language technology professionals and organisations in Europe.
Inmaculada Hernáez, Eva Navas, Igor Odriozola, Kepa Sarasola, Arantza Diaz de Ilarraza, Igor Leturia, Araceli Diaz de Lezana, Beñat Oihartzabal, Jasone Salaberria

Backmatter

Weitere Informationen

Premium Partner

BranchenIndex Online

Die B2B-Firmensuche für Industrie und Wirtschaft: Kostenfrei in Firmenprofilen nach Lieferanten, Herstellern, Dienstleistern und Händlern recherchieren.

Whitepaper

- ANZEIGE -

Best Practices für die Mitarbeiter-Partizipation in der Produktentwicklung

Unternehmen haben das Innovationspotenzial der eigenen Mitarbeiter auch außerhalb der F&E-Abteilung erkannt. Viele Initiativen zur Partizipation scheitern in der Praxis jedoch häufig. Lesen Sie hier  - basierend auf einer qualitativ-explorativen Expertenstudie - mehr über die wesentlichen Problemfelder der mitarbeiterzentrierten Produktentwicklung und profitieren Sie von konkreten Handlungsempfehlungen aus der Praxis.
Jetzt gratis downloaden!

Bildnachweise