Skip to main content
main-content

Über dieses Buch

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ for each language. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies. This analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research and minimize any risks. META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers and European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Chapter 1. Crynodeb Gweithredol

Abstract
Iaith yw’r prif ddull o gyfathrebu rhwng pobl. Mae’n ein galluogi i fynegi syniadau a theimladau, yn ein helpu i ddysgu ac addysgu, mae’n hanfodol ar gyfer byw. Dyma’r prif ddull o drosglwyddo diwylliant, ac mae’n symbol o’n hunaniaeth. O ystyried y globaleiddio sydd ohoni, mae gennym lawer o ddulliau o gyfathrebu’n hawdd gyda phobl o bob cwr o’r byd.
Jeremy Evas

Chapter 2. IEITHOEDD MEWN PERYGL: HER I DECHNOLEG IAITH

Abstract
Rydym yn dystion i chwyldro digidol sy’n effeithio cyfathrebu a’r gymdeithas mewn modd dramatig. Weithiau mae’r datblygiadau diweddar mewn technoleg gwybodaeth ddigidol a chyfathrebu yn cael eu cymharu â’r wasg argraffu a grëwyd gan Gutenberg. Beth gall y gymhariaeth hon ei ddweud wrthym am y dyfodol cymdeithas gwybodaeth Ewrop a’n hiaith ni yn benodol? Wedi i Gutenberg ddyfeisio’r wasg, cafwyd datblygiadau gwirioneddol mewn cyfathrebu a chyfnewid gwybodaeth trwy ymdrechion megis cyfieithu’r Beibl i ieithoedd brodorol.
Jeremy Evas

Chapter 3. Y Gymraeg yn y Gymdeithas Gwybodaeth Ewropeaidd

Abstract
Mae i’r Gymraeg, (iaith Geltaidd sy’n gysylltiedig â Llydaweg, Cernyweg, Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban a Manaweg) hanes tebyg i lawer arall o ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol eraill ar draws Ewrop yn sgil yr oleuedigaeth, hy polisïau canoli’r wladwriaeth yn arwain at ddirywiad demograffig sydyn ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, wedi’i ddilyn gan arafu yn y gostyngiad yn y 1970au.
Jeremy Evas

Chapter 4. Cymorth Technoleg iaith ar gyfer y Gymraeg

Abstract
Defnyddir technolegau iaith i ddatblygu systemau meddalwedd sydd â’r nod o ymdrin ag iaith ddynol, ac felly yn aml fe’u gelwir yn ‘dechnolegau iaith ddynol’. Daw iaith ddynol mewn ffurfiau llafar ac ysgrifenedig. Er mai lleferydd yw’r ffurf hynaf ar gyfathrebu ieithyddol o ran yr esblygiad dynol, bydd y rhan fwyaf owybodaeth gymhleth yn cael ei storio a’i throsglwyddo drwy’r gair ysgrifenedig.
Jeremy Evas

Chapter 5. Ynglŷn â Meta-Net

Abstract
Mae META-NET yn Rhwydwaith o Ragoriaeth a ariennir yn rhannol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ar hyn o bryd mae’r rhwydwaith yn cynnwys 54 canolfan ymchwil mewn 33 gwlad Ewropeaidd. Mae META-NET yn sefydlu META, Cynghrair Technoleg Amlieithog Ewrop, cymuned gynyddol o weithwyr proffesiynol a sefydliadau technoleg iaith yn Ewrop.
Jeremy Evas

Chapter 6. Executive Summary

Abstract
Language is the primary means of communication between humans. It allows us to express ideas and feelings, helps us to learn and teach, is essential for living, is the primary vehicle of transmission of culture, and is a symbol of identity. In our current level of globalization, we have many ways to easily communicate with people from all over the world.
Jeremy Evas

Chapter 7. Languages at Risk: A Challenge for Language Technology

Abstract
We are witnesses to a digital revolution that is dramatically impacting communication and society. Recent developments in digital information and communication technology are sometimes compared to Gutenberg’s invention of the printing press.
Jeremy Evas

Chapter 8. The Welsh Language in the European Information Society

Abstract
The Welsh language, a Celtic language (related to Breton, Cornish, Irish, Scottish Gaelic and Manx) has a similar post-enlightenment history to many other of the other regional or minority languages all over Europe, i.e. centrist policies and a sharp demographic decline beginning at the start of the twentieth century, followed by a slowing in that decline in the 1970s.
Jeremy Evas

Chapter 9. Language Technology Support for Welsh

Abstract
Language technologies are used to develop software systems designed to handle human language and are therefore often called ‘human language technologies’.
Jeremy Evas

Chapter 10. About Meta-Net

Abstract
META-NET is a Network of Excellence partially funded by the European Commission.
Jeremy Evas

Backmatter

Weitere Informationen

Premium Partner

    Bildnachweise