Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 2/2002

Issue 2/2002

Table of Contents ( 13 Articles )

01-04-2002 | Issue 2/2002

Medium-range order clusters in metal melts

Xiufang Bian, Pan Xuemin, Qin Xubo, Jiang Minhua

01-04-2002 | Issue 2/2002

The formation of titania polymorphs under hydrothermal condition

Yanqing Zheng, Shi Erwei, Li Wenjun, Chen Zhizhan, Zhong Weizhuo, Hu Xingfang

01-04-2002 | Issue 2/2002

Theory of intracavity-frequency-doubled solid-state four-level lasers

Xingyu Zhang, Wang Qingpu, Zhao Shengzhi, Li Jianfeng, Li Ping, Ren Cheng, Zheng Jiaan

01-04-2002 | Issue 2/2002

Magnetic property and interlayer segregation in spin valve metal multilayers

Guanghua Yu, Li Minghua, Zhu Fengwu, Chai Chunlin, Jiang Hongwei, Lai Wuyan

01-04-2002 | Issue 2/2002

Morphological evolution model for unidirectional solidification of multicomponent alloys

Xin Lin, Huang Weidong, Wang Meng, Li Yanmin, Li Tao, Su Yunpeng, Shen Shujuan

01-04-2002 | Issue 2/2002

Properties and convergence analysis of FMmlet transform

Qionghai Dai, Zou Hongxing, Liu Zhixin, Wang Dianjun, Li Yanda

01-04-2002 | Issue 2/2002

Reliability of Au/PZT/BIT/p-Si ferroelectric diode

Hua Wang, Yu Jun, Dong Xiaomin, Zhou Wenli, Wang Yunbo, Yan Chong, Zhou Dongxiang

01-04-2002 | Issue 2/2002

Giant magnetoresistance effect in Ni buffered Co/Cu/Co sandwich

Tie Li

01-04-2002 | Issue 2/2002

The role of atomic hydrogen and hydrogen-induced martensites in hydrogen embrittlement of type 304L stainless steel

Chuan Pan, Chu Wuyan, Li Zhengbang, Liang Dongtu, Su Yanjing, Qiao Lijie

01-04-2002 | Issue 2/2002

Influence of obstacle-produced turbulence on development of premixed flames

Lixin Yu, Sun Wenchao, Wu Chengkang

01-04-2002 | Issue 2/2002

Interface conjunction factors of the second phase particles in alloys and their effects

Zhilin Li, Liu Zhilin, Liu Weidong, Zhang Lingwen

01-04-2002 | Issue 2/2002

Numerical research on the interaction between coronal mass ejection and streamer

Zhanyin Ye, Wei Fengsi, Feng Xueshang, Shi Yong, Yao Jiusheng

01-04-2002 | Issue 2/2002

Variable universe adaptive fuzzy control on the quadruple inverted pendulum

Hongxing Li, Miao Zhihong, Wang Jiayin

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits