Skip to main content
Top

Quantum Information Processing

Issue 2/2024

Content (32 Articles)

A study of QECCs and EAQECCs construction from cyclic codes over the ring

Om Prakash Pandey, Sachin Pathak, Awadhesh Kumar Shukla, Vipul Mishra, Ashish Kumar Upadhyay

New three- and four-dimensional toric and burst error-correcting quantum codes

Cibele Cristina Trinca, Reginaldo Palazzo Jr., Ricardo Augusto Watanabe, Clarice Dias de Albuquerque, J. Carmelo Interlando, Antonio Aparecido de Andrade

End-to-end entanglement establishment with lower latency in quantum networks

Na Chen, Qi Zhao, Tianqi Dou, Yuheng Xie, Jianjun Tang

Multi-class classification using quantum transfer learning

Bidisha Dhara, Monika Agrawal, Sumantra Dutta Roy

Average Rényi entropy of a subsystem in random pure state

MuSeong Kim, Mi-Ra Hwang, Eylee Jung, DaeKil Park

Improved security bounds against the Trojan-horse attack in decoy-state quantum key distribution

Zijian Li, Bingbing Zheng, Chengxian Zhang, Zhenrong Zhang, Hong-Bo Xie, Kejin Wei

Intermediate qutrit-assisted Toffoli gate decomposition with quantum error correction

Ritajit Majumdar, Amit Saha, Amlan Chakrabarti, Susmita Sur-Kolay

Entanglement swapping via quantum zeno dynamics in noisy environment

Khaled Khalfaoui, El Hillali Kerkouche, Tahar Boudjedaa, Allaoua Chaoui

Quantum synchronizable codes from the ring

Jie Liu, Peng Hu, Xiusheng Liu

Practical circuit optimization algorithm for quantum simulation based on template matching

Yuxiang Liu, Zaichen Zhang, Yi Hu, Fanxu Meng, Tian Luan, Xianchao Zhang, Xutao Yu

Primitivity for random quantum channels

Jing Bai, Jianquan Wang, Zhi Yin

Secure quantum signature scheme without entangled state

Tianyuan Zhang, Xiangjun Xin, Lei Sun, Chaoyang Li, Fagen Li

Open Access

Entanglement and entropy in multipartite systems: a useful approach

A. Bernal, J. A. Casas, J. M. Moreno

Open Access

Estimating quantum mutual information through a quantum neural network

Myeongjin Shin, Junseo Lee, Kabgyun Jeong

Open Access

Quantum algorithms to compute the neighbour list of N-body simulations

E. F. Combarro, I. F. Rúa, F. Orts, G. Ortega, A. M. Puertas, E. M. Garzón