Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 2/2019

Ausgabe 2/2019

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Preface

Su Song, Ke Liu, Zhi-Yong Liu

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Real-Time Avatar Pose Transfer and Motion Generation Using Locally Encoded Laplacian Offsets

Masoud Zadghorban Lifkooee, Celong Liu, Yongqing Liang, Yimin Zhu, Xin Li

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Improving Data Utility Through Game Theory in Personalized Differential Privacy

Lei Cui, Youyang Qu, Mohammad Reza Nosouhi, Shui Yu, Jian-Wei Niu, Gang Xie

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

CATIRI: An Efficient Method for Content-and-Text Based Image Retrieval

Mengqi Zeng, Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Yanyan Shen, Feifei Li, Jianfeng Zhang, Hao Lin, Minyi Guo

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Space Efficient Quantization for Deep Convolutional Neural Networks

Dong-Di Zhao, Fan Li, Kashif Sharif, Guang-Min Xia, Yu Wang

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

A 2-Stage Strategy for Non-Stationary Signal Prediction and Recovery Using Iterative Filtering and Neural Network

Feng Zhou, Hao-Min Zhou, Zhi-Hua Yang, Li-Hua Yang

01.03.2019 | Survey | Ausgabe 2/2019

A Survey on Graph Processing Accelerators: Challenges and Opportunities

Chuang-Yi Gui, Long Zheng, Bingsheng He, Cheng Liu, Xin-Yu Chen, Xiao-Fei Liao, Hai Jin

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Optimally Embedding 3-Ary n-Cubes into Grids

Wei-Bei Fan, Jian-Xi Fan, Cheng-Kuan Lin, Yan Wang, Yue-Juan Han, Ru-Chuan Wang

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

A New Approach to Multivariate Network Traffic Analysis

Jinoh Kim, Alex Sim

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

MicroBTC: Efficient, Flexible and Fair Micropayment for Bitcoin Using Hash Chains

Zhi-Guo Wan, Robert H. Deng, David Lee, Ying Li

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Decomposing Composite Changes for Code Review and Regression Test Selection in Evolving Software

Bo Guo, Young-Woo Kwon, Myoungkyu Song

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

On Identifying and Explaining Similarities in Android Apps

Li Li, Tegawendé F. Bissyandé, Hao-Yu Wang, Jacques Klein

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Revisiting the Parallel Strategy for DOACROSS Loops

Song Liu, Yuan-Zhen Cui, Nian-Jun Zou, Wen-Hao Zhu, Dong Zhang, Wei-Guo Wu

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Plug-and-Play Based Optimization Algorithm for New Crime Density Estimation

Xiang-Chu Feng, Chen-Ping Zhao, Si-Long Peng, Xi-Yuan Hu, Zhao-Wei Ouyang

01.03.2019 | Regular Paper | Ausgabe 2/2019

Lossless Compression of Random Forests

Amichai Painsky, Saharon Rosset

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise