Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Mechanical Engineering

Frontiers of Mechanical Engineering 1/2021

Ausgabe 1/2021

Inhaltsverzeichnis ( 14 Artikel )

06.12.2020 | Review Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Development of surface reconstruction algorithms for optical interferometric measurement

Dongxu Wu, Fengzhou Fang

02.12.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Design and experimental study of a passive power-source-free stiffness-self-adjustable mechanism

Yuwang Liu, Dongqi Wang, Shangkui Yang, Jinguo Liu, Guangbo Hao

14.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Dimensional synthesis of a novel 5-DOF reconfigurable hybrid perfusion manipulator for large-scale spherical honeycomb perfusion

Hui Yang, Hairong Fang, Yuefa Fang, Xiangyun Li

23.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Design optimization of a wind turbine gear transmission based on fatigue reliability sensitivity

Genshen Liu, Huaiju Liu, Caichao Zhu, Tianyu Mao, Gang Hu

10.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Efficient, high-resolution topology optimization method based on convolutional neural networks

Liang Xue, Jie Liu, Guilin Wen, Hongxin Wang

20.11.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Analysis and comparison of laser cutting performance of solar float glass with different scanning modes

Wenyuan Li, Yu Huang, Youmin Rong, Long Chen, Guojun Zhang, Zhangrui Gao

15.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Dimethicone-aided laser cutting of solar rolled glass

Wenyuan Li, Guojun Zhang, Long Chen, Yu Huang, Youmin Rong, Zhangrui Gao

06.12.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Characterisation of a microwave induced plasma torch for glass surface modification

Adam Bennett, Nan Yu, Marco Castelli, Guoda Chen, Alessio Balleri, Takuya Urayama, Fengzhou Fang

30.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Surface accuracy optimization of mechanical parts with multiple circular holes for additive manufacturing based on triangular fuzzy number

Jinghua Xu, Hongsheng Sheng, Shuyou Zhang, Jianrong Tan, Jinlian Deng

23.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Modeling and analysis of landing collision dynamics for a shipborne helicopter

Dingxuan Zhao, Haojie Yang, Carbone Giuseppe, Wenhang Li, Tao Ni, Shuangji Yao

29.12.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Modular crawling robots using soft pneumatic actuators

Nianfeng Wang, Bicheng Chen, Xiandong Ge, Xianmin Zhang, Wenbin Wang

23.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Fast scaling approach based on cavitation conditions to estimate the speed limitation for axial piston pump design

Qun Chao, Jianfeng Tao, Junbo Lei, Xiaoliang Wei, Chengliang Liu, Yuanhang Wang, Linghui Meng

01.12.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Single-electromagnet levitation for density measurement and defect detection

Yuhan Jia, Peng Zhao, Jun Xie, Xuechun Zhang, Hongwei Zhou, Jianzhong Fu

14.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Nonlinear dynamic behavior of rotating blade with breathing crack

Laihao Yang, Zhu Mao, Shuming Wu, Xuefeng Chen, Ruqiang Yan

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise