Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Mechanical Engineering

Frontiers of Mechanical Engineering 4/2019

Ausgabe 4/2019

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

22.08.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

A naive optimization method for multi-line systems with alternative machines

Weichang Kong, Fei Qiao, Qidi Wu

08.10.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Hybrid forming mechanism of patternless casting and laser cladding

Zhongde Shan, Fuzhen Sun, Yang Liu

29.08.2019 | Review Article | Ausgabe 4/2019

Damage mechanism and evaluation model of compressor impeller remanufacturing blanks: A review

Haiyang Lu, Yanle Li, Fangyi Li, Xingyi Zhang, Chuanwei Zhang, Jiyu Du, Zhen Li, Xueju Ran, Jianfeng Li, Weiqiang Wang

27.09.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Timing decision-making method of engine blades for predecisional remanufacturing based on reliability analysis

Le Chen, Xianlin Wang, Hua Zhang, Xugang Zhang, Binbin Dan

17.10.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Optimization of remanufacturing process routes oriented toward eco-efficiency

Hong Peng, Han Wang, Daojia Chen

05.12.2017 | Review Article | Ausgabe 4/2019

Review of the damage mechanism in wind turbine gearbox bearings under rolling contact fatigue

Yun-Shuai Su, Shu-Rong Yu, Shu-Xin Li, Yan-Ni He

09.07.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Key point selection in large-scale FBG temperature sensors for thermal error modeling of heavy-duty CNC machine tools

Jianmin Hu, Zude Zhou, Quan Liu, Ping Lou, Junwei Yan, Ruiya Li

20.06.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Effect of TGO on the tensile failure behavior of thermal barrier coatings

Le Wang, Yuelan Di, Ying Liu, Haidou Wang, Haoxing You, Tao Liu

02.10.2018 | Research Article | Ausgabe 4/2019

New analysis model for rotor-bearing systems based on plate theory

Zhinan Zhang, Mingdong Zhou, Weimin Ding, Huifang Ma

15.11.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Energy-aware fuzzy job-shop scheduling for engine remanufacturing at the multi-machine level

Jiali Zhao, Shitong Peng, Tao Li, Shengping Lv, Mengyun Li, Hongchao Zhang

28.09.2019 | Research Article | Ausgabe 4/2019

Hot deformation behavior of a novel bimetal consisting of BTW1 and Q345R characterized by processing maps

Pengtao Liu, Lifeng Ma, Weitao Jia, Tao Wang, Guanghui Zhao

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise