Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Chinese Journal of Mechanical Engineering 1/2015

Ausgabe 1/2015

Inhaltsverzeichnis ( 23 Artikel )

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Compliance analysis of a 3-DOF spindle head by considering gravitational effects

Qi Li, Manxin Wang, Tian Huang, Derek G. Chetwynd

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Gait planning for a quadruped robot with one faulty actuator

Xianbao Chen, Feng Gao, Chenkun Qi, Xinghua Tian

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Atlas based kinematic optimum design of the Stewart parallel manipulator

Zhufeng Shao, Xiaoqiang Tang, Liping Wang, Dengfeng Sun

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Biomimetic shoulder complex based on 3-PSS/S spherical parallel mechanism

Yulei Hou, Xinzhe Hu, Daxing Zeng, Yulin Zhou

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Design and analysis of the Gemini chain system in dual clutch transmission of automobile

Yabing Cheng, Haitao Guo, Zhenming Fu, Nen Wan, Lei Li, Yang Wang

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Effect of wheel load on wheel vibration and sound radiation

Jian Han, Ruiqian Wang, Di Wang, Qinghua Guan, Yumei Zhang, Xinbiao Xiao, Xuesong Jin

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Multi-parameter sensitivity analysis and application research in the robust optimization design for complex nonlinear system

Tao Ma, Weigang Zhang, Yang Zhang, Ting Tang

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Semi-active sliding mode control of vehicle suspension with magneto-rheological damper

Hailong Zhang, Enrong Wang, Ning Zhang, Fuhong Min, Rakheja Subash, Chunyi Su

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Experiments and simulation of thermal behaviors of the dual-drive servo feed system

Jun Yang, Xuesong Mei, Bin Feng, Liang Zhao, Chi Ma, Hu Shi

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Error compensation of thin plate-shape part with prebending method in face milling

Wei Yi, Zhaoliang Jiang, Weixian Shao, Xiangcheng Han, Wenping Liu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Feature extraction and recognition for rolling element bearing fault utilizing short-time Fourier transform and non-negative matrix factorization

Huizhong Gao, Lin Liang, Xiaoguang Chen, Guanghua Xu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Approximate solution of oil film load-carrying capacity of turbulent journal bearing with couple stress flow

Yongfang Zhang, Peng Wu, Bo Guo, Yanjun Lü, Fuxi Liu, Yingtian Yu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Analysis of the pump-turbine S characteristics using the detached eddy simulation method

Hui Sun, Ruofu Xiao, Fujun Wang, Yexiang Xiao, Weichao Liu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Electromagnetic characteristic of twin-wire indirect arc welding

Chuanwei Shi, Yong Zou, Zengda Zou, Dongting Wu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Effects of service condition on rolling contact fatigue failure mechanism and lifetime of thermal spray coatings—A review

Huawei Cui, Xiufang Cui, Haidou Wang, Zhiguo Xing, Guo Jin

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Heat treatment effect on microstructure, hardness and wear resistance of Cr26 white cast iron

Shaoping Zhou, Yehui Shen, Hao Zhang, Dequan Chen

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

3D profile filter algorithm based on parallel generalized B-spline approximating Gaussian

Zhiying Ren, Chenghui Gao, Ding Shen

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Friction and wear performance of boron doped, undoped microcrystalline and fine grained composite diamond films

Xinchang Wang, Liang Wang, Bin Shen, Fanghong Sun

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Force feedback coupling with dynamics for physical simulation of product assembly and operation performance

Zhenyu Liu, Jianrong Tan, Guifang Duan, Yun Fu

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

New knowledge network evaluation method for design rationale management

Shikai Jing, Hongfei Zhan, Jihong Liu, Kuan Wang, Hao Jiang, Jingtao Zhou

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Intelligent optimization methods for the design of an overhead travelling crane

Xiaogang Qu, Gening Xu, Xiaoning Fan, Xiaoheng Bi

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Three-stage method for identifying the dynamic model parameters of stranded wire helical springs

Yu Zhao, Shilong Wang, Jie Zhou, Chuan Li, Shouli Sun

01.01.2015 | Ausgabe 1/2015

Effects of target and distractor saturations on the cognitive performance of an integrated display interface

Chengqi Xue, Jing Li, Haiyan Wang, Yafeng Niu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise