Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Mechanical Engineering 6/2017
Chinese Journal of Mechanical Engineering

Ausgabe 6/2017

share
TEILEN
insite
SUCHEN

Inhaltsverzeichnis (22 Artikel)

23.10.2017 | Editorial

Special Issue on Machine Fault Diagnostics and Prognostics
Zhigang Tian, Wilson Wang

24.10.2017 | Original Article

Online Detection of Broken Rotor Bar Fault in Induction Motors by Combining Estimation of Signal Parameters via Min-norm Algorithm and Least Square Method
Pan-Pan Wang, Qiang Yu, Yong-Jun Hu, Chang-Xin Miao

Open Access 21.11.2017 | Original Article

An Intelligent Harmonic Synthesis Technique for Air-Gap Eccentricity Fault Diagnosis in Induction Motors
De Z. Li, Wilson Wang, Fathy Ismail

Open Access 04.11.2017 | Original Article

Detection of Bearing Faults Using a Novel Adaptive Morphological Update Lifting Wavelet
Yi-Fan Li, MingJian Zuo, Ke Feng, Yue-Jian Chen

31.10.2017 | Original Article

Intelligent Fault Diagnosis of Rotary Machinery Based on Unsupervised Multiscale Representation Learning
Guo-Qian Jiang, Ping Xie, Xiao Wang, Meng Chen, Qun He

Open Access 31.10.2017 | Original Article

Online Condition Monitoring of Gripper Cylinder in TBM Based on EMD Method
Lin Li, Jian-Feng Tao, Hai-Dong Yu, Yi-Xiang Huang, Cheng-Liang Liu

Open Access 25.10.2017 | Original article

Adaptive Change Detection for Long-Term Machinery Monitoring Using Incremental Sliding-Window
Teng Wang, Guo-Liang Lu, Jie Liu, Peng Yan

Open Access 23.10.2017 | Original Article

A Deep Learning Approach for Fault Diagnosis of Induction Motors in Manufacturing
Si-Yu Shao, Wen-Jun Sun, Ru-Qiang Yan, Peng Wang, Robert X Gao

15.11.2017 | Original Article

Motor Fault Diagnosis Based on Short-time Fourier Transform and Convolutional Neural Network
Li-Hua Wang, Xiao-Ping Zhao, Jia-Xin Wu, Yang-Yang Xie, Yong-Hong Zhang

Open Access 08.11.2017 | Original Article

Spur Gear Tooth Pitting Propagation Assessment Using Model-based Analysis
Xi-Hui Liang, Zhi-Liang Liu, Jun Pan, Ming Jian Zuo

Open Access 31.10.2017 | Original Article

Integrated Equipment Health Prognosis Considering Crack Initiation Time Uncertainty and Random Shock
Fu-Qiong Zhao, Ming-Jiang Xie, Zhi-Gang Tian, Yong Zeng

Open Access 23.10.2017 | Original Article

Transmission Index Research of Parallel Manipulators Based on Matrix Orthogonal Degree
Zhu-Feng Shao, Jiao Mo, Xiao-Qiang Tang, Li-Ping Wang

15.05.2017 | Original Article

Springback Mechanism Analysis and Experiments on Robotic Bending of Rectangular Orthodontic Archwire
Jin-Gang Jiang, Ying-Shuai Han, Yong-De Zhang, Yan-Jv Liu, Zhao Wang, Yi Liu

18.05.2017 | Original Article

Composite Configuration Interventional Therapy Robot for the Microwave Ablation of Liver Tumors
Ying-Yu Cao, Long Xue, Bo-Jin Qi, Li-Pei Jiang, Shuang-Cheng Deng, Ping Liang, Jia Liu

10.11.2017 | Original Article

Phase-Division-Based Dynamic Optimization of Linkages for Drawing Servo Presses
Zhi-Gang Zhang, Li-Ping Wang, Yan-Ke Cao

Open Access 23.10.2017 | Original Article

Asymmetric Fuzzy Control of a Positive and Negative Pneumatic Pressure Servo System
Gang Yang, Jing-Min Du, Xiao-Yun Fu, Bao-Ren Li

Open Access 07.11.2017 | Review

Review of Large Spacecraft Deployable Membrane Antenna Structures
Zhi-Quan Liu, Hui Qiu, Xiao Li, Shu-Li Yang

Open Access 10.11.2017 | Review

Methods for Force Analysis of Overconstrained Parallel Mechanisms: A Review
Wen-Lan Liu, Yun-Dou Xu, Jian-Tao Yao, Yong-Sheng Zhao

16.05.2017 | Erratum

Erratum to: Multi-modal Gesture Recognition using Integrated Model of Motion, Audio and Video
GOUTSU Yusuke, KOBAYASHI Takaki, OBARA Junya, KUSAJIMA Ikuo, TAKEICHI Kazunari, TAKANO Wataru, NAKAMURA Yoshihiko

28.07.2017 | Erratum

Erratum to: Pulsed Eddy Current Non-destructive Testing and Evaluation: A Review
Ali Sophian, Guiyun Tian, Mengbao Fan

28.07.2017 | Erratum

Erratum to: Estimation of Road Friction Coefficient in Different Road Conditions Based on Vehicle Braking Dynamics
You-Qun Zhao, Hai-Qing Li, Fen Lin, Jian Wang, Xue-Wu Ji

03.08.2017 | Erratum

Erratum to: Defect Formation Mechanisms in Selective Laser Melting: A Review
Bi Zhang, Yongtao Li, Qian Bai

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.